Informujemy, że spośród 21 ofert, najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: perfekcyjneStrony.pl Łukasz Krzyżoszczak ul. Witkiewicza 22 - cena brutto: 6148,77 zł  
Zapraszamy do składania ofert na: Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim oraz dostosowanie serwisu do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1 w załączeniu: Kontakt:
  • Maciej Lech tel. 516 144 993
  • Adrian Woroniec  tel. 797 711 014