Slide
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

ul. Morcinka 7
59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 0104

fax. 75 782 4432
mail_outline
email: sekretariat@pczlwowek.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP
/PCZLwowekSl/SkrytkaESP
NIP: 6161528548
REGON: 020832110

KRS: 0000315228, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę Dolnośląskiego, numer księgi 000000022771
PREZES ZARZĄDU
Adam Zdaniuk

75 782 0104
prezes@pczlwowek.pl
DYREKTOR DS. MEDYCZNYCH
lek. Marcin Karasiński

75 782 0104
ordynator.oait@pczlwowek.pl
DYREKTOR DS. FINANSOWYCH / GŁÓWNY KSIĘGOWY
Joanna Dominiak – Joniec

75 782 0135
gl.ksiegowy@pczlwowek.pl
Z-CA GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
Ewa Boryczka

75 782 0108
ksiegowosc@pczlwowek.pl
NACZELNA PIELĘGNIARKA
Wioletta Luszka

75 782 0113
naczelna.pielegniarka@pczlwowek.pl
PIELĘGNIARKA EPIDEMIOLOGICZNA
Urszula Kondela

75 782 0182
p.epidemiologiczna@pczlwowek.pl
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Łukasz Klimowski

514 732 567
lklimowski@pczlwowek.pl
KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNO - GOSPODARCZEGO

Eugeniusz Ścigan

75 782 0157
kierownik.tech-gosp@pczlwowek.pl
KIEROWNIK DZIAŁU KADR I PŁAC
Bogumiła Rachwał - Komorska

75 782 0107
kierownik.kadr@pczlwowek.pl
KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACJI I MARKETINGU / PEŁNOMOCNIK DS. ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ
Maciej Lech

75 782 0103
maciejlech@pczlwowek.pl
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Monika Śmieszek

75 782 0137
iod@pczlwowek.pl
KIEROWNIK DZIAŁU REALIZACJI UMÓW MEDYCZNYCH I STATYSTYKI / KIEROWNIK PRZYCHODNI POZ I SPECJALISTYCZNEJ
Grzegorz Wyborny

75 782 0118
dris@pczlwowek.pl
SAMODZIELNE STANOWISKO
DS. BHP P. POŻ I OCHRONY ŚRODOWISKA

Zbigniew Biliniewicz

75 782 0119
bhp@pczlwowek.pl
KIEROWNIK SEKCJI HIGIENY/
SPECJALISTA DS SPRZĘTU MEDYCZNEGO
Agnieszka Albinger – Trzeciak


75 782 0110
sekcja.higieny@pczlwowek.plDZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ
Kierownik
mgr farm. Iwona Mularczyk
75 782 0205
apteka@pczlwowek.pl


W SPRAWIE SKARG I WNIOSKÓW PRZYJMUJE:

PREZES ZARZĄDU
KAŻDĄ ŚRODĘ TYGODNIA W GODZINACH 10.00 -12.00
W SIEDZIBIE SPÓŁKI
LWÓWEK ŚLĄSKI, MORCINKA 7
III PIĘTRO – GABINET PREZESA ZARZĄDU
TEL. 75 782 01 04

SPECJALISTA ds. PRAW PACJENTA
W KAŻDĄ ŚRODĘ W GODZINACH 13.00 - 14.00
W SIEDZIBIE SPÓŁKI
LWÓWEK ŚLĄSKI, MORCINKA 7
III PIĘTRO – POKÓJ nr. 312
TEL. 75 782 01 13/ 75 782 01 04


Jak dojechać?