Deklaracja dostępności

To jest: oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement).

Serwis należy do: Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lwówku Śląskim

Dostępny jest pod adresem: https://pczlwowek.pl/

Data opublikowania strony internetowej: 2022.03.01

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 2022.03.01

Status pod względem zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej: zgodna z WCAG 2.1 na poziomie AA

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności: 2022.03.01

Nazwa podmiotu zewnętrznego, który przeprowadził badanie dostępności: perfekcyjneStrony.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt w sprawie niedostępności: 
Adrian Woroniec

Email do osoby kontaktowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu do osoby kontaktowej: 797 711 014

 

W przypadku stwierdzenia problemów z dostępnością

Prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Adrian Woroniec Administrator Systemu Informatycznego, adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 797 711 014. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Chcemy, aby każdy, kto odwiedza nasz serwis, czuł się serdecznie przyjęty i w pełni usatysfakcjonowany.

Zgodność ze standardami. Co w tym celu robimy?

Aby zapewnić, że nasz serwis będzie użyteczny i dostępny dla jak najszerszej grupy odwiedzających, stosujemy się do wytycznych Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, które wyjaśniają, co robić, aby treści internetowe były dostępne dla wszystkich ludzi.

Wytyczne definiują trzy poziomy dostępności (A, AA oraz AAA). Jako cel postawiliśmy sobie osiągnięcie kryteriów sukcesu na poziomie AA oraz wprowadzenie udogodnień realizujących niektóre standardy dostępności na poziomie AAA.

Wydawca i redakcja serwisu w swoim działaniu kierują się także postanowieniami Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby wszystkie strony spełniały wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Kompatybilność
Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych, takie jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury, jak i myszki.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany przez arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.

Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek kompatybilnych z ustawieniami opcji „rozmiar tekstu” w przeglądarkach graficznych.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują. Wiele łączy zawiera atrybut title opisujący dany odnośnik bardziej szczegółowo, chyba że tekst łącza sam w sobie już dokładnie opisuje dokument docelowy (tak jak np. tytuł artykułu).

Obrazki
Wszystkie obrazki i grafiki prezentacyjne zawierają opisy alternatywne. Obrazki czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia
Serwis jest wyposażony w udogodnienia ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

przełącznik zmiany rozmiaru czcionki
przełączniki zmiany kontrastu
Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Na wszystkich stronach można się posłużyć klawiszem TAB, aby wywołać menu umożliwiające pominięcie niektórych elementów strony i przeskoczenie do wybranego obszaru (treści głównej, menu, treści pobocznych – dodatkowych). Klawisz TAB umożliwia przemieszczanie się po wszystkich aktywnych elementach strony, a kombinacja klawiszy Shift=TAB przemieszczanie się w odwrotnym kierunku.

Świadomie zrezygnowaliśmy z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowe, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

oraz komunikat: Gratulacje! Nie wykryto żadnych błędów! 


 

Dostępność architektoniczna (data aktualizacji 13.09.2023)

Budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ul. Morcinka 7
59-600 Lwówek Śląski

Wejście

Do budynku przychodni prowadzą 3 wejścia:

Wejście główne od ul. Morcinka;

Do wejścia prowadzą schody oraz pochylnia, która umożliwia dojazd pacjentów na wózkach inwalidzkich. Pochylnia jednak nie spełnia standardów dostępności( duże nachylenie, brak odpowiednich poręczy). Drzwi automatyczne o szerokości otwarcia 1m.  Rejestracja znajduje się po lewej stronie od wejścia. Winda znajduje się na wprost, po prawej stronie.

Wejście do Poradni dla Dzieci od ul. Przyjaciół Żołnierza;

Do wejścia prowadzą schody oraz podjazdy. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Podjazdy nie spełniają standardów dostępności (duże nachylenie). Rejestracja znajduje się po prawej stronie od wejścia.

Wejście od parkingu z tyłu budynku dla pracowników. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie.

Dostępność korytarzy, schodów, toalet

Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią wysokość i szerokość; powierzchnie i poręcze przy schodach wymagają remontu;

Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze przy dwóch punktach rejestracji;

Dostępność wind

Winda dostępna jest na parterze budynku od strony wejścia głównego przy ul. Morcinka 7. Winda nie spełnia aktualnych standardów dostępności. Winda zatrzymuje się na 4 kondygnacjach ( piwnica, parter, I,II i III piętro)

Udogodnienia:

Obniżona lada dla osób poruszających się na wózkach, osób niskorosłych;

Zapewniony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami;

3 przenośne pętle indukcyjne w obu punktach rejestracji oraz w gabinetach lekarskich;

-Możliwość skorzystania z tłumacza PJM online podczas wizyty w Przychodni (przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu) bądź za pomocą telefonu komórkowego pacjenta lub komputera. Dostęp: https://tlumacz.migam.org/pcz_lwowek_slaski

Możliwość skorzystania z usług Asystenta osób ze szczególnymi potrzebami.
Z pomocy asystenta można skorzystać: na miejscu zgłaszając potrzebę pomocy w Rejestracji Przychodni bądź po uprzednim umówieniu się (telefonicznie: 75 782 01 68 lub 75 782 02 13 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Personel placówki podniósł kompetencje w zakresie komunikacji z osobami o szczególnymi potrzebami;

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami;

Przed budynkiem Przychodni znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Budynek Szpitala Powiatowego ul. Kościelna 21 59-600 Lwówek Śląski

Wejście

Do budynku Szpitala Powiatowego prowadzą 2 wejścia:

Wejście Główne – Izba Przyjęć od ul. Kościelnej 21:

Parking miejski usytuowany jest na przeciwko szpitala - 4 miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.

Do wejścia  prowadzą schody z balustradą po lewej stronie.

Osoby poruszające się na wózku mogą dostać się do szpitala podjazdem, który jest dedykowany karetkom. Nachylenie jest bardzo wysokie. Samodzielny podjazd może być trudny dla osoby z niepełnosprawnością ruchu.

Drzwi otwierane na  zewnątrz.  

Rejestracja / Gabinet zabiegowy Izby Przyjęć znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie od wejścia.

Winda znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie na wprost gabinetu zabiegowego Izby Przyjęć

Wejście od Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej od ul. Kościelnej

Do wejścia prowadzą schody. Drzwi wejściowe otwierane ręcznie na zewnątrz. Domofon po lewej stronie. Rejestracja znajduje się po prawej stronie od wejścia i prowadzi przez przedsionek.

Osoby poruszające się na wózku mogą dostać się do Poradni podjazdem, który jest dedykowany karetkom. Nachylenie jest bardzo wysokie. Samodzielny podjazd może być trudny dla osoby z niepełnosprawnością ruchu. Wejście do Poradni znajduje się po lewej stronie budynku.

Dostępność korytarzy, schodów, toalet

Ciągi komunikacyjne posiadają odpowiednią wysokość i szerokość;

Na każdym z oddziale oraz w izbie przyjęć znajdują się toalety dla osób
z niepełnosprawnościami;

Dostępność wind

Budynek szpitala posiada jedną windę, dostępną dla osób z niepełnosprawnościami.

Winda znajduje się na końcu korytarza po prawej stronie na wprost gabinetu zabiegowego Izby Przyjęć. Winda zatrzymuje się na 4 kondygnacjach:

Piwnica (depozyt oddziałów)

Parter (Izba Przyjęć, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pracownia Diagnostyki Obrazowej)

I piętro ( Blok Operacyjny, Sekretariat  Oddział Chirurgii, Pracownia Endoskopii, Oddział Ginekologiczny )

II piętro (Oddział Chirurgii Ogólnej)

III piętro (Oddział Chorób Wewnętrznych)

Udogodnienia:

Zapewniony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla pacjentów ze szczególnymi potrzebami;

3 przenośne pętle indukcyjne w Izbie Przyjęć oraz w gabinetach lekarskich;

Możliwość skorzystania z tłumacza PJM online podczas wizyty w Przychodni (przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu) bądź za pomocą telefonu komórkowego pacjenta lub komputera. Dostęp: https://tlumacz.migam.org/pcz_lwowek_slaski

Personel placówki podniósł kompetencje w zakresie komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;

 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach;

Do budynków Powiatowego Centrum Zdrowia i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Wzory wniosków dostępne w placówce bądź na stronie internetowej  www.pczlwowek.pl w strefie dla pacjenta:

Wniosek  o zapewnienie dostępności placówki https://pczlwowek.pl/

Wniosek o przekazanie wymaganych druków w dogodnej dla użytkownika formie /

Wniosek o udostępnienie usługi tłumaczenia* https://pczlwowek.pl/

 

Plan działania na rzecz poprawy dostępności - Przychodnia przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim