ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski
Oddział Intensywnej Terapii posiada 4 stanowiska wyposażone w sprzęt medyczny służący do ciągłego monitorowania i wspomagania funkcji życiowych pacjentów.

 

ORDYNATOR
lek. Marcin Karasiński

specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

75 782 0201


PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA
Maria Warchoł

mgr pielęgniarstwa

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

75 782 0202

 

PUNKT PIELĘGNIARSKI

75 782 0203


LEKARZE ODDZIAŁU

75 782 0200


Na oddziale wykonuje się:

Personel OAiIT wspierany przez nowoczesną aparaturę elektromedyczną prowadzi intensywną terapię chorych w stanach zagrożenia życie, z urazami wielonarządowymi, niewydolnością oddechową i krążeniową, a także pacjentów po ciężkich zabiegach operacyjnych, wymagających intensywnego nadzoru i leczenia.

Oddział Anestezjologii zajmuje się doborem odpowiedniego rodzaju znieczulenia (dostosowanego do stanu pacjenta oraz planowanego zabiegu chirurgicznego), prowadzeniem pacjenta w trakcie znieczulenia oraz opieką pooperacyjną. Zabiegi chirurgiczne, w których bierze udział zespół anestezjologów wykonywane są na Bloku Operacyjnym, na trzech salach wyposażenia w sprzęt specjalistyczny tj.: aparaty do znieczuleń oraz sprzęt monitorujący funkcje życiowe w trakcie znieczuleń. Po zabiegach, we wczesnym okresie pooperacyjnym, chorzy trafiają pod opiekę anestezjologa i wykwalifikowanej pielęgniarki anestezjologicznej, na salę wybudzeń wyposażoną w sprzęt elektromedyczny, służący monitorowaniu pacjentów.

Zespół anestezjologiczny wspiera też swoimi działaniami Pracownię Endoskopii, w której znieczuleni są pacjenci do badań endoskopowych tj.: kolonoskopia czy gastroskopia.

 

Zespół Pielęgniarski:


Pielęgniarki oddziału posiadają wymagane kwalifikacje do pracy w Oddziale:

Kurs Kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anesezjologicznego
Specjalizację z zakresu Anestezjologii i Intensywnej Terapii
wyższe wykształcenie (licencjat pielęgniarstwa)

Szeroko pojętą opieką nad pacjentem w OAiIT wspierają Pracownicy Działu Rehabilitacji Leczniczej, pracownicy Sekcji Higieny Szpitalnej, Dietetyk Szpitalny, Laboratorium Analityczne, Kapelan oraz pozostali pracownicy szpitala, dzięki którym każdy chory może liczyć na fachową pomoc w trakcie całego pobytu.