INFORMACJA Z WYBORU OFERT

 

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, żę w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na przedsięwzięcie polegające na: „

Kompleksowym wyposażeniu pomieszczeń Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim”

zostały wybrane następujące oferty:

Dostawa Mebli i Wyposażenia – zadanie nr 1

Przedsiębiorstwo SIGMA Jarosław Kempa

Dostawa Programów i Testów Terapeutycznych – Zadanie nr 3

Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego Sp. z o. o.

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

29.11.2023 Adam Zdaniuk

 

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, zaprasza do złożenia oferty na przedsięwzięcie polegające na:

„Kompleksowym wyposażeniu pomieszczeń Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim”   

  • Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zapytania jest:

  • Dostawa Mebli i Wyposażenia – zadanie nr 1
  • Dostawa Gier i Zabawek – Zadanie nr 2
  • Dostawa Programów i Testów Terapeutycznych – Zadanie nr 3

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz cenowy.

Warunki udziału w postępowaniu:

  • Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): Zamawiający wymaga gwarancji w okresie 2 lat.

  • Opis kryteriów wyboru Wykonawcy /oceny ofert: cena

  • Formularz ofertowy wraz z formularzem cenowym należy wysłać w terminie do 28.11.2023 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  • termin realizacji dostawy: 15.12.2023 r.

  • Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Maciej Lech tel. 516 144 993

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załączniki:

 

Zatwierdzam

PREZES ZARZĄDU

20.11.2023 Adam Zdaniuk

 

                                                                                          

Zakup realizowany przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Dolnośląskiego

um wd