W ramach kampanii profilaktycznej

włącz świadomość

w dniu 18.11.2022, o godz. 15.00

w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim,

w dużej sali konferencyjnej odbędzie się debata społeczna zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Lwówku Śląskim, podczas której każdy będzie mógł przyjść i zapoznać się z zaprezentowaną analizą dot. przestępczości narkotykowej w naszym powiecie, a także jak środki odurzające wpływają na bezpieczeństwo z perspektywy spotkań dzielnicowych ze społeczeństwem.

Po debacie, o godz. 16.00, odbędzie się spotkanie poprowadzone przez terapeutkę Stowarzyszenia Monar, które jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem świadomości na temat  ryzykownych zachowań wśród młodzieży i dzieci.

Zapraszamy na spotkanie wszystkie osoby zainteresowane tematem

policja jpg                    zespół

 

W ramach kampanii profilaktycznej

włącz świadomość

w dniu 18.11.2022, o godz. 16.00

w Urzędzie Gminy i Miasta w Lwówku Śląskim,

w dużej sali konferencyjnej

odbędzie się spotkanie poprowadzone przez terapeutkę Stowarzyszenia Monar,

które jest adresowane do wszystkich osób zainteresowanych zwiększeniem świadomości

na temat  ryzykownych zachowań wśród młodzieży i dzieci.

Cel spotkania:

  • Zwiększenie świadomości dotyczącej oferty pomocowej / psycholog, psychoterapeuta, psychiatra.

  • Zapoznanie ze źródłami problemów dzieci i młodzieży.

  • Diagnoza sytuacji dotyczącej problematyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i zachowań o charakterze nałogowym.

  • Zapoznanie z aktualnie stosowanymi substancjami psychoaktywnymi, zachowaniami nałogowymi oraz ich symptomami.

  • Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież i dzieci.

  • Dostarczenie informacji o uzależnieniach behawioralnych.

  • Pogłębienie świadomości na temat budowania zdrowej relacji z dzieckiem.

  • Omówienie postaw rodzicielskich i ich znaczenia w kontakcie z dorastającym dzieckiem.

  • Ukazanie zasad zdrowej komunikacji z nastolatkiem.

  • Interwencje- czyli co dalej?

Po spotkaniu możliwe konsultacje indywidualne.

Zapraszamy na spotkanie przede wszystkim rodziców i pedagogów

ale także wszystkie osoby zainteresowane tematem

 monar jpg                                                     zespół

 

włącz świadomość

Kampania profilaktyczna „WŁĄCZ ŚWIADOMOŚĆ!” na rzecz przeciwdziałania agresji, przemocy i uzależnieniom jest organizowana przez Zespół Interdyscyplinarny w Lwówku Śląskim.

Kampania została objęta patronatem honorowym Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski.

Realizacja działań zawartych w projekcie „Włącz Świadomość” wpisuje się głównie w obszar bezpieczeństwa dzieci i młodzieży związany z edukacją na temat ryzykownych zachowań. Istotnym celem tej kampanii jest zwiększenie świadomości na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych, ale też uświadomienie młodym ludziom, że używki są czynnikiem zwiększającym ryzyko występowania zachowań przemocowych. Ponadto młodzież będzie miała możliwość zapoznania się z ofertą pomocową dla osób borykających się z różnymi trudnościami. Wartością dodaną będzie też zaangażowanie uczniów z lokalnych szkół, w towarzyszące kampanie tj. „Biała Wstążka” (największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec kobiet i organizowana przez mężczyzn) oraz „Przerwij Milczenie” (na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”).

Kampania „WŁĄCZ ŚWIADOMOŚĆ!” zakończy się koncertem zespołu WaluśKraksaKryzys, który odbędzie się w Fundacji im. Św. Krzysztofa w Lwówku Śląskim, dnia 9 grudnia 2022, o godz. 18.00. Czy można zmienić słabość w siłę? Rozmowa, po koncercie, z artystą o doświadczeniach nie tylko muzycznych.

Zaproszenia na koncert WaluśKraksaKryzys można otrzymać w MGOPS w Lwówku Śląskim, Al. Wojska Polskiego 27, pok. nr 2, w godz. 7.00 – 15.00, tel. 75 645 3231. Zaproszenie jest biletem wstępu dla jednej osoby.

 

zespół