Lwówek Śląski, 11.10.2023

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

WYPEŁNIA ZAMAWIAJĄCY

  • Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, zaprasza do złożenia oferty na:

Wyposażenie gabinetów zabiegowych w meble modułowe

– 4 komplety (fabrycznie nowe)

2. Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wyposażenie gabinetów zabiegowych w meble modułowe – 4 komplety (fabrycznie nowe) Gabinety zabiegowe zostaną wyposażone w komplet mebli niepowodujących odbicia światła. Meble modułowe do swobodnego montażu (z możliwością zmiany miejsca montażu i przesunięcia ich bez uszczerbku dla przedmiotu). Meble powinny zapewnić utrzymanie czystości i poprawiać utrzymanie warunku reżimu sanitarnego dla pacjentów.

3. Warunki udziału w postępowaniu: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się

 

pobierz załącznik

4.  Termin realizacji zamówienia: do 31.12.2023

5. Opis kryteriów wyboru Wykonawcy /oceny ofert: cena 100%

6. Okres gwarancji (jeżeli dotyczy): 24 miesiące

7. Miejsce i termin złożenia oferty: elektronicznie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w terminie do 23.10.2023r. do godz. 10.00

8. Termin otwarcia ofert: 23.10.2023r. godz. 10.30

9. Termin i warunki płatności: w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury ( po uprzednim wykonaniu usługi)

10. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Monika Śmieszek, 75 / 782 01 37:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

11. Sposób przygotowania oferty: forma elektroniczna.

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyn.

Załączniki:

                                                                       Zatwierdzam    

                                                                  PREZES ZARZĄDU

Wybór wykonawcy