OFERTA PRACY DLA LEKARZY REZYDENTÓW

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski

posiada

wolne miejsca do prowadzenia specjalizacji

w następujących zakresie:

  • choroby wewnętrzne

  • medycyna rodzinna

ZAPRASZAMY DO ROZPOCZĘCIA SPECJALIZACJI.

Miejsce odbywania specjalizacji: 

  • Szpital Powiatowy przy Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski.

  • Przychodnia POZ przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim

OFERUJEMY :

dopłaty do rezydentury

KONTAKT:

  • Dyrektor ds. Finansowych 75 782 0135

  • Sekretariat 75 782 0104