DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 - 3” Cel projektu: Niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2  w 17 podmiotach leczniczych (szpitalach) funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska Dofinansowanie projektu z UE: 6 049 420,52  PLN www.mapadotacji.gov.pl