Stowarzyszenie Literatury i Sztuki "Vade-mecum" z siedzibą w Rakowicach Wielkich, postanowiło aktywnie włączyć się społeczny ruch wzajemnej pomocy w czasie epidemii poprzez pozyskanie środków finansowych w kwocie 5.000 zł na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego, tj. KARDIOMONITORU COMEN STAR 800. W poniedziałek 18 maja br. zakupione urządzenie przekazane zostało przez Prezes Stowarzyszenia Kaję Grabowicz oraz głównego inicjatora akcji i zarazem członka ww. Stowarzyszenia Pana Mieczysława Grabowicza na ręce Prezesa Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim Pana Adama Zdaniuka. Prezes PZC podziękował przedstawicielom Stowarzyszenia - mówiąc: - Dzięki okazanej hojności w dużej mierze wspomogliście Państwo funkcjonowanie naszej placówki, a co za tym idzie przyczyniliście się aktywnej walki z epidemią na rzecz poprawy zdrowia naszych pacjentów. Bardzo Wam dziękuję i Stowarzyszeniu "Vade-mecum".
  Dar z Rakowic Wlk służyć będzie do monitorowania funkcji życiowych, zwłaszcza w stanach zagrożenia życia. Zwłaszcza teraz, w czasach epidemii, kiedy pacjenci ze stwierdzonym COVID-19 są najbardziej narażeni na nagłe pogorszenie stanu zdrowia i wymagają ciągłego monitorowania za pomocą kardiomonitoru. Środki na Comen Star 800 pozyskano w ramach projektu organizowanego przez Fundację „Górażdże – Aktywni w Regionie”. źródło: Gmina i Miasto Lwówek Śląski