ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych tel. 75 782 0111

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych tel. 514 732 567

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 5,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją budynków nr B i C oraz remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C.

Wynik – zad. nr 1, 2 Unieważnienie – zad. 3 Zbiorcze zestawienie otwartych ofert Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia — SPROSTOWANIE Kwota przeznaczona Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane SWZ –

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej
Print Friendly, PDF & Email