Data opublikowania posta: 22 grudnia 2021

Informujemy,  że w Punkcie pobrań wymazów w kierunku wirusa SARS-Cov-2 wykonywane są:

  • pobrania materiału do wykonania testów genowych RT-PCR z wymazu z nosogardzieli (ewentualnie gardła) – wynik po 24 h,

  • testy antygenowe kasetkowe z  wymazu pobieranego z nosogardzieli (ewentualnie gardła) – wynik po 15 minutach.

Punkt funkcjonuje:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 – 13.00

  • soboty niedziele i święta od 08.00 – 10.00

w Budynku Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Śląskim  – wejście boczne od strony ul. Przyjaciół Żołnierza.

Osoby zgłaszające się do punktu przyjmowane są bez uprzedniej rejestracji.

Tel. do kontaktu: 503 979 292 lub 75 782 0168 lub 75 782 0113.


Testy genowe RT-PCR

materiał pobierany :

  • na podstawie zlecenia lekarskiego lub
  • odpłatnie, koszt testu: 370 zł. Należną kwotę proszę wpłacać wyłącznie na rachunek bankowy Spółki:  Bank Millennium S.A. 41 1160 2202 0000 0003 8058 9363, wpisując imię, nazwisko i pesel oraz NIP firmy. W sprawie faktury prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny tel. 75 782 0115.

Testy antygenowe kasetkowe

koszt testu: 90 zł

Na wykonanie testu proszę zgłaszać się z dowodem wpłaty. Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Należną kwotę proszę wpłacać wyłącznie na rachunek bankowy Spółki:  Bank Millennium S.A. 41 1160 2202 0000 0003 8058 9363, wpisując imię, nazwisko i pesel oraz NIP firmy. W sprawie faktury prosimy o kontakt wyłącznie telefoniczny tel. 75 782 0115.

Potwierdzenia wykonania testu wydajemy w języku POLSKIM, NIEMIECKIM lub ANGIELSKIM.

Print Friendly, PDF & Email