PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

ul. Rzeczna 25, 59-620 Gryfów Śląski

  • Świadczenia lekarza POZ
  • Świadczenia pielęgniarki POZ
  • Świadczenia położnej POZ
  • Transport Sanitarny w POZ

LEKARZ POZ

lek. med.  Krystyna Chudzio – Jankiewicz

REJESTRACJA

przychodnia.gryfow@pczlwowek.pl

TRANSPORT SANITARNY W POZ

Uprzejmie informujemy, że zawarliśmy umowę z NFZ na realizację Transportu sanitarnego. Usługi zapewnimy świadczeniobiorcom zadeklarowanym do podstawowej opieki zdrowotnej w:

  • Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
    Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lwówek Śl. ul. Morcinka 7  (w tym punkty felczerskie),

Zbylutów 43,

Gryfów Śl. ul Rzeczna 25.
 
  • NZOZ “MEDVITA”
    ul. Traugutta 1, Lwówek Śląsk

 

I. Transport sanitarny do 120 km – tam i z powrotem (“bliski”)

1. Realizowany na podstawie zlecenia lekarza POZ, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wynikającego ze wskazań medycznych do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem – do 120 km od miejsca udzielania świadczeń świadczeniodawcy POZ.

2. Koszt transportu wynikający z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa świadczeniobiorca (pacjent), zgodnie z obowiązującym cennikiem. (od dnia 1 stycznia 2012 r. – 3,68 za 1 km).

3. Zlecenia na transport sanitarny w POZ należy składać w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śl. ul. Morcinka 7 na co najmniej 5 dni przed wyznaczoną datą realizacji transportu (nie dotyczy transportów pilnych).
Zlecenie na transport można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 75 782-01-68, 782-02-13, 782-02-14

II. Transport sanitarny “daleki” powyżej 120 km – tam i z powrotem

Na realizacje transportu “dalekiego” – powyżej 120 km ,tam i z powrotem – musi wyrazić zgodę
na piśmie Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław.

Pacjent lub jego rodzina powinna zgłosić się do właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z dokumentem – uzasadniającym konieczność zgłoszenia się do innego świadczeniodawcy (np. wezwanie, karta informacyjna z ostatniego pobytu w szpitalu, w której wyznaczony jest termin ponownego stawienia się do zakładu leczniczego itp). Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, po dokonaniu oceny zasadności realizacji transportu sanitarnego “dalekiego” udostępnia druk “Wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ”, który wypełnia pacjent lub członek rodziny oraz potwierdza lekarz POZ. Wypełniony wniosek wraz z dołączonymi właściwymi zaświadczeniami (wezwanie, karta informacyjna ), wysyła pacjent lub jego rodzina, pocztą do:

DOW NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
(z dopiskiem na kopercie “transport sanitarny”)
lub faksem na nr: 71 79-79-325

Po otrzymaniu potwierdzonego przez Dyrektora DOW NFZ wniosku na transport sanitarny, należy go dostarczyć do Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Lwówku Śl. ul. Kościelna 21.

 

Print Friendly, PDF & Email