E-REJESTRACJAIKP LOGO

 

 

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski


rejestracja ogólna

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

rejestracja dziecięca

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Świadczenia lekarza POZ
 • Świadczenia pielęgniarki POZ
 • Świadczenia położnej POZ
 • Transport Sanitarny w POZ

PRACOWNIA USG

ul. Kościelna 21 (budynek szpitala)

rejestracja w godzinach 7.30 – 14.00

75 782 0144

 

KIEROWNIK PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ i POZ

Grzegorz Wyborny

Z-ca KIEROWNIKA PRZYCHODNI SPECJALISTYCZNEJ i POZ,

Teresa Truchan

lic. pielęgniarstwa

specjalista pielęgniarstwa zachowawczego

 

 KOORDYNATOR PAKIETU ONKOLOGICZNEGO

516 144 972
 

 

LEKARZE POZ

lek. Barbara Karpowicz

lek. Małgorzata Mateja-Maczek

lek. Joanna Skaruz – Siemek

lek. Jacek Klasa

lek. Izabela El Hassanieh

LEKARZE POZ dla dzieci

lek. med. Barbara Karpowicz

lek. Joanna Skaruz – Siemek

 

PIELĘGNIARKA POZ

POŁOŻNA POZ


PUNKT SZCZEPIEŃ

573 076 788

GABINET DIAGNOSTYCZNO -ZABIEGOWY

TELEPORADY POZ

Telefon do Pielęgniarki Środowiskowej
wtorki i czwartki w godzinach od 11:00 do 12:00
tel 75 782 01 64

Telefon do Położnej Środowiskowej
wtorki i piątki w godzinach od 9:00 do 10:00
tel: 75 782 01 84

Telefon do Lekarza POZ
wtorek w godzinach 12:00do 13:00, czwartek w godzinach 14:00 do 15:00
tel: 75 782 01 68

(w braku dostępności wolnego lekarza, po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu przez pielęgniarkę lekarz oddzwania do pacjenta).

zapotrzebowanie na recepty można przesłać na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skorzystać z formularza “ZAMÓW RECEPTĘ”.

Zamów receptę

 

Standard organizacyjny teleporady udzielanej w PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dokument opracowano na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.
Informacja o udzielaniu świadczenia w postaci teleporady znajduje się
w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Pacjent może uzyskać telefoniczną informację na temat szczegółów standardu organizacyjnego teleporady.

Teleporada w ramach POZ

ZASADY OGÓLNE

 1. Każdy pacjent ma prawo kontaktu osobistego oraz telefonicznego z przychodnią POZ.
 2. Teleporada nie jest podstawową formą udzielania świadczeń w POZ.
 3. Każde świadczenie udzielane w POZ (teleporada, wizyta osobista), udzielone jest po wcześniejszej rejestracji i przeprowadzeniu wywiadu określającego cel wizyty lub porady.
 4. Pacjent ma prawo wyboru sposobu kontaktu z lekarzem, pielęgniarką, położną.
 5. Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki i położne.

REJESTACJA I TERMIN UDZIELENIA ŚWIADCZENIA POZ

 1. Rejestracja do Przychodni POZ odbywa się osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 75 782 0168 lub 75 782 02 13. Adresy e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. dokłada staranności do sprawnej rejestracji pacjentów, oraz udzielania wszystkich form świadczeń zdrowotnych.
 3. Pacjent (osoba upoważniona przez pacjenta) w trakcie rejestracji zgłoszenia celu wizyty,
 4. Osoba rejestrująca zgłoszenie przeprowadza wywiad określający cel wizyty oraz formę kontaktu.
 5. Rejestracja weryfikuje uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej oraz możliwość ich udzielenia
 6. Osoba rejestrująca ewidencjonuje świadczenie w terminarzu przyjęć, zgodnie
  z zapotrzebowaniem pacjenta i możliwościami przyjęcia.
 7. Osoba rejestrująca potwierdza formę wizyty lub teleporady.
 8.  Termin wizyty/teleporady ustalany jest w porozumieniu z pacjentem.
 9. Wizyty, teleporady odbywają się w godzinach pracy Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, tj od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 18:00

REALIZACJA PORADY TELEPORADY

 1. Teleporada może być udzielana w formie porady telefonicznej
 2. W trakcie rejestracji pacjent otrzymuje informacje o czasie udzielenia teleporady lub wizyty oraz informację o osobie udzielającej porady. Kontakt następuje ze strony przychodni.
 3. W przypadku braku kontaktu telefonicznego lub osobistego wizyta zostaje anulowana. Kontakt telefoniczny inicjowany jest 3 krotnie w odstępie 15 minutowym.
 4. Przed rozpoczęciem teleporady pacjent potwierdza tożsamości na podstawie danych,
  o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849), przekazanych przez niego za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności oraz na podstawie danych wskazanych w dokumentacji medycznej lub deklaracji wyboru, o której mowa w art. 10 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej,
 5. Teleporada jest udzielana w warunkach gwarantujących poufność, w tym przy zapewnieniu braku dostępu osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.
 6. Podczas teleporady lekarz/pielęgniarka/położna przeprowadza wywiad i ocenia stan zdrowia pacjenta przy pomocy posiadanej dokumentacji medycznej i przeprowadzonego wywiadu.
 7. Osoba udzielająca teleporady decyduje czy teleporada jest wystarczająca formą pomocy oraz podejmuje decyzję o ewentualnym kontakcie osobistym (wizyta w przychodni POZ lub wizyta domowa)
 8. Pacjent w trakcie teleporady może uzyskać:
  – receptę,
  – zwolnienia lekarskie,
  – zlecenia na wyroby medyczne,
  – skierowanie do specjalisty,
  – skierowania na badania laboratoryjne,
  – skierowanie do pracowni RTG,
  wraz z informacją jak zrealizować dany dokument. Dokumenty te generowane są w formie elektronicznej, a na życzenie pacjenta udostępniane w formie papierowej, do odebrania
  w rejestracji przychodni. Pacjent otrzymuje również informację o ewentualnej wizycie kontrolnej.
 9. Udzielenie teleporady zaewidencjonowane jest w dokumentacji medycznej
 10. Przed zakończeniem teleporady, personel udzielający podsumowuje przeprowadzoną teleporadę, upewnia się, że przekazane informacje są dla Pacjenta zrozumiałe, oraz wyjaśnia ewentualne nieścisłości.

TRANSPORT SANITARNY W POZ

Uprzejmie informujemy, że zawarliśmy umowę z NFZ na realizację Transportu sanitarnego. Usługi zapewnimy świadczeniobiorcom zadeklarowanym do podstawowej opieki zdrowotnej w:

 • Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
  Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lwówek Śl. ul. Morcinka 7  (w tym punkty felczerskie),

Zbylutów 43,

Gryfów Śl. ul Rzeczna 25.
 
 • NZOZ “MEDVITA”
  ul. Traugutta 1, Lwówek Śląsk

I. Transport sanitarny do 120 km – tam i z powrotem (“bliski”)

1. Realizowany na podstawie zlecenia lekarza POZ, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wynikającego ze wskazań medycznych do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem – do 120 km od miejsca udzielania świadczeń świadczeniodawcy POZ.

2. Koszt transportu wynikający z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa świadczeniobiorca (pacjent), zgodnie z obowiązującym cennikiem. ( 3,68 za 1 km, 80 zł za godzinę pracy zespołu).

3. Zlecenia na transport sanitarny w POZ należy składać w Centralnej Izbie Przyjęć przy ul. Kościelnej 21 w Lwówku Śląskim
Zlecenie na transport można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 516 144 990.

II. Transport sanitarny “daleki” powyżej 120 km – tam i z powrotem

Na realizacje transportu “dalekiego” – powyżej 120 km ,tam i z powrotem – musi wyrazić zgodę
na piśmie Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław.

Pacjent lub jego rodzina powinna zgłosić się do właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z dokumentem – uzasadniającym konieczność zgłoszenia się do innego świadczeniodawcy (np. wezwanie, karta informacyjna z ostatniego pobytu w szpitalu, w której wyznaczony jest termin ponownego stawienia się do zakładu leczniczego itp). Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, po dokonaniu oceny zasadności realizacji transportu sanitarnego “dalekiego” udostępnia druk “Wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ”, który wypełnia pacjent lub członek rodziny oraz potwierdza lekarz POZ. Wypełniony wniosek wraz z dołączonymi właściwymi zaświadczeniami (wezwanie, karta informacyjna ), wysyła pacjent lub jego rodzina, pocztą do:

DOW NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
(z dopiskiem na kopercie “transport sanitarny”)
lub faksem na nr: 71 79-79-325

Po otrzymaniu potwierdzonego przez Dyrektora DOW NFZ wniosku na transport sanitarny, należy go dostarczyć do Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Lwówku Śl. ul. Kościelna 21.

IKP LOGOZapraszamy do wyboru swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
pielęgniarki i położnej POZ za pośrednictwem INTERNETOWEGO KONTA PACJENTA


• na dole strony, pod śródtytułem „Twoja Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)”,
znaleźć właściwą pozycję i kliknąć „Wypełnij deklarację”
• po wybraniu placówki/przychodni trzeba wybrać lekarza, pielęgniarkę lub położną i zatwierdzić.
• Podobnie postępujemy, jeśli wybieramy za kogoś, czyli dziecko lub osobę, która nas upoważniła do działań na jej Internetowym Koncie Pacjenta. Tylko po drodze musimy przejść przez „Uprawnienia”, jak zawsze, gdy przechodzimy do konta podopiecznego.
Slide
ZAPRASZAMY DO WYBORU NASZYCH PLACÓWEK
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O.
ul. Gustawa Morcinka 7
PORADNIA, GABINET LEKARZA POZ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O.
ul. Rzeczna 25
PORADNIA, GABINET LEKARZA POZ
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O.
Zbylutów 43
PORADNIA, GABINET LEKARZA POZ