PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski

rejestracja dziecięca

  • Świadczenia lekarza POZ
  • Świadczenia pielęgniarki POZ
  • Świadczenia położnej POZ
  • Transport Sanitarny w POZ

LEKARZE POZ

lek. med. Barbara Karpowicz

lek. med. Małgorzata Mateja-Maczek

lek. med. Grażyna Papuszka

lek. med. Beata Szymańska

LEKARZE POZ dla dzieci

lek. med. Barbara Karpowicz

lek. med. Krystyna Synowiec

lek. med. Elżbieta Zalewa

lek. med. Beata Kociuba

PIELĘGNIARKA POZ

POŁOŻNA POZ

PUNKT SZCZEPIEŃ

GABINET DIAGNOSTYCZNO -ZABIEGOW

PRACOWNIA USG

ul. Kościelna 21 (budynek szpitala)

rejestracja w godzinach 7.00 – 14.00

TELEPORADY POZ

Telefon do Pielęgniarki Środowiskowej
wtorki i czwartki w godzinach od 11:00 do 12:00
tel 75 782 01 64

Telefon do Położnej Środowiskowej
wtorki i piątki w godzinach od 9:00 do 10:00
tel: 75 782 01 84

Telefon do Lekarza POZ
wtorek w godzinach 12:00do 13:00, czwartek w godzinach 14:00 do 15:00
tel: 75 782 01 68

(w braku dostępności wolnego lekarza, po przeprowadzeniu krótkiego wywiadu przez pielęgniarkę lekarz oddzwania do pacjenta).

zapotrzebowanie na recepty można przesłać na adres e-mail: przychodnia@pczlwowek.pl lub skorzystać z formularza “ZAMÓW RECEPTĘ”.

 

 

– ZAMÓW RECEPTĘ

TRANSPORT SANITARNY W POZ

Uprzejmie informujemy, że zawarliśmy umowę z NFZ na realizację Transportu sanitarnego. Usługi zapewnimy świadczeniobiorcom zadeklarowanym do podstawowej opieki zdrowotnej w:

  • Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
    Podstawowa Opieka Zdrowotna

Lwówek Śl. ul. Morcinka 7  (w tym punkty felczerskie),

Zbylutów 43,

Gryfów Śl. ul Rzeczna 25.
 
  • NZOZ “MEDVITA”
    ul. Traugutta 1, Lwówek Śląsk

 

I. Transport sanitarny do 120 km – tam i z powrotem (“bliski”)

1. Realizowany na podstawie zlecenia lekarza POZ, od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, wynikającego ze wskazań medycznych do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem – do 120 km od miejsca udzielania świadczeń świadczeniodawcy POZ.

2. Koszt transportu wynikający z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa świadczeniobiorca (pacjent), zgodnie z obowiązującym cennikiem. (od dnia 1 stycznia 2012 r. – 3,68 za 1 km).

3. Zlecenia na transport sanitarny w POZ należy składać w Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śl. ul. Morcinka 7 na co najmniej 5 dni przed wyznaczoną datą realizacji transportu (nie dotyczy transportów pilnych).
Zlecenie na transport można zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu 75 782-01-68, 782-02-13, 782-02-14

II. Transport sanitarny “daleki” powyżej 120 km – tam i z powrotem

Na realizacje transportu “dalekiego” – powyżej 120 km ,tam i z powrotem – musi wyrazić zgodę
na piśmie Dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ we Wrocławiu, ul. Joannitów 6, 50-525 Wrocław.

Pacjent lub jego rodzina powinna zgłosić się do właściwego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej z dokumentem – uzasadniającym konieczność zgłoszenia się do innego świadczeniodawcy (np. wezwanie, karta informacyjna z ostatniego pobytu w szpitalu, w której wyznaczony jest termin ponownego stawienia się do zakładu leczniczego itp). Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, po dokonaniu oceny zasadności realizacji transportu sanitarnego “dalekiego” udostępnia druk “Wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ”, który wypełnia pacjent lub członek rodziny oraz potwierdza lekarz POZ. Wypełniony wniosek wraz z dołączonymi właściwymi zaświadczeniami (wezwanie, karta informacyjna ), wysyła pacjent lub jego rodzina, pocztą do:

DOW NFZ
ul. Joannitów 6
50-525 Wrocław
(z dopiskiem na kopercie “transport sanitarny”)
lub faksem na nr: 71 79-79-325

Po otrzymaniu potwierdzonego przez Dyrektora DOW NFZ wniosku na transport sanitarny, należy go dostarczyć do Centralnej Izby Przyjęć Szpitala Powiatowego w Lwówku Śl. ul. Kościelna 21.

 

Print Friendly, PDF & Email