ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski


W Centralnej Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne w trybie:

– nagłym,
– planowym.

 

KIEROWNIK CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ I TRANSPORTU SANITARNEGO


Andrzej Jaworski

licencjat ratownictwa medycznego

75 782 0124


CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ
numer dedykowany do uzgadniania transportu międzyszpitalnego

75 782 0142

TRANSPORT SANITARNY
numer do umawiania transportu sanitarnego komercyjnego i na podstawie zlecenia lekarskiego

75 782 0130

516 144 990

 

Zespół lekarski:

Opiekę lekarską zapewniają lekarze poszczególnych oddziałów.

Centralna Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów:

– zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
– przywiezionych przez zespół Pogotowia Ratunkowego,
– zgłaszających się samodzielnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.

Do zadań Centralnej Izby Przyjęć należy:

– objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską stosownie do jego stanu zdrowia,
  w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
– zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
– przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
– udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji.

W Centralnej Izbie Przyjęć wykonujemy badania USG. Proces diagnostyczno – leczniczy prowadzony jest w oparciu o sprzęt najnowszej generacji, posługujemy się najnowocześniejszymi technikami zabiegowymi.

Praca Centralnej Izby Przyjęć w Lwówku Śląskim trwa przez całą dobę.