ODDZIAŁ CHIRURGII OGÓLNEJ

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski

Oddział Chirurgii Ogólnej  posiada 35 łóżek i funkcjonuje w oparciu:

– Blok Operacyjny
– Pracownie USG
– Pracownie Endoskopii

ORDYNATOR ODDZIAŁU

Dr n. med. Marek Kaźmierczyk

specjalista chirurgii ogólnej

PIELĘGNIARZ ODDZIAŁOWY

Andrzej Sibilski

licencjat pielęgniarstwa

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA BLOKU OPERACYJNEGO

Renata Karpowicz

licencjat pielęgniarstwa

LEKARZE ODDZIAŁU

– lek. med. Konrad Górak – specjalista chirurgii ogólnej

– lek. med. Barbara Adamska – Trupkiewicz – specjalista chirurgii ogólnej


– lek. med. Krystyna Costa – specjalista chirurgii onkologicznej


– lek. med. Khalid Abou El Omren – specjalista ortopeda-traumatolog

DYŻURKA PIELĘGNIARSKA

SEKRETARIAT

Wszyscy członkowie zespołu lekarskiego są członkami Towarzystwa Chirurgów Polskich i biorą aktywny udział w kursach, sympozjach szkoleniowych i kongresach podnosząc tym samym ciągle swoje kwalifikacje. Są wśród nas również członkowie innych towarzystw naukowych, miedzy innymi: onkologicznego, gastroenterologicznego, flebologicznego, sekcji wideochirurgii, klubu proktologii i jeszcze kilku innych.

Zespół pielęgniarski:

Posiada niezbędne kwalifikacje mające wpływ na poprawę jakości w zakresie pielęgnacji i opieki nad pacjentem, a w tym licencjaty pielęgniarstwa, kursy leczenia ran, EKG, resuscytacji krążeniowo – oddechowej.

Ilość łóżek: 35 na salach jedno-, dwu-, trzy- i czteroosobowych. Wszystkie sale wyposażone są w telewizory

Oddział posiada akredytację Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu chirurgii ogólnej.

Na oddziale wykonuje się:

– Operacje w trybie planowym i ostrodyżurowym
– operacje z zakresu chirurgii ogólnej – w tym kompleksowe leczenie kamicy żółciowej z szerokim zastosowaniem metody laparoskopowej, operacje antyrefluksowe, operacje z zakresu proktologii oraz flebologii
– operacje z zakresu chirurgii onkologicznej – wszystkie nowotwory przewodu pokarmowego, skóry, sutka
– operacje urazów wielonarządowych
– zabiegi operacyjne małoinwazyjną metodą laparoskopową – polegającą na wykorzystaniu mikrokamery i zestawu mikronarzędzi do wykonywania zabiegów operacyjnych

w Oddziale Chirurgii Ogólnej wykonywane są również zabiegi z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu:

  • zespoły uciskowe nerwu łokciowego,
  • zabiegi w zakresie dłoni: np. Przykurcz Dupuytrena, palec “strzelający”, zespół cieśni nadgarstka.

Najczęściej wykonywanym zabiegiem metodą laparoskopową jest cholecystektomia laparoskopowa, czyli usunięcie pęcherzyka żółciowego z powodu kamicy żółciowej. Tak wykonany zabieg ogranicza maksymalnie uraz operacyjny i skraca pobyt do 4 dni.

Większość zabiegów resekcyjnych żołądka, jelit i odbytnicy wykonywanych jest przy użyciu techniki z zastosowaniem staplerów.

Naszym pacjentom stwarzamy atmosferę bezpieczeństwa, zaufania i spokoju.

Zapewniamy poszanowanie praw i godności każdego chorego.

Print Friendly, PDF & Email