Zespół Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim został utworzony 1 października 1973 roku. W tym czasie strukturę ZOZ tworzyły:

1. Szpital Powiatowy w Lwówku Śląskim
2. Szpital Rejonowy w Gryfowie Śląskim
3. Szpital dla Ozdrowieńców w Świeradowie Zdroju
4. Pogotowie Ratunkowe
5. Przychodnia Powiatowa w Lwówku Śląskim
6. Przychodnia Rejonowa w Gryfowie Śląskim, Mirsku, Świeradowie Zdr., Lubomierzu i we Wleniu
7. Wiejskie Ośrodki Zdrowia w Rebiszowie, Zbylutowie i Pilichowicach
8. Punkty Felczerskie w Sobocie, Pławnej, Pasieczniku i Niwnicach
9. Żłobki we Lwówku Śląskim, Gryfowie Śląskim, Mirsku i Świeradowie Zdr.

Do 1999 roku trwały ciągłe zmiany organizacyjne. W 1999 roku przekształcono ZOZ w Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Zmiany finansowania świadczeń medycznych – powołanie Kas Chorych – spowodowało jeszcze większe dążenie do osiagnięcia dobrych wyników ekonomicznych.

Kolejnym krokiem zmierzającym do jak najbardziej optymalnego rozwiązania organizacyjnego i ekonomicznego było utworzenie przez Powiat Lwówecki jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą “Powiatowe Centrum Zdrowia” Sp. z o. o. Uchwałą Rady Powiatu Lwóweckiego z dnia 29 sierpnia 2008r. rozpoczęło się postepowanie likwidacyjne Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej, który swoją działalność medyczną zakończył z dniem 31.12.2008r.

Ciągłość świadczeń medycznych bez istotnych ograniczeń ich dostępności, warunków i jakości zapewnia Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., która utworzyła Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Działalność statutowa NZOZ-u rozpoczęła się od 1 stycznia 2009r.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.