Data opublikowania posta: 20 kwietnia 2021

Ogłoszenie o wyborze oferty     18.05.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 1    18.05.2021 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 14   12.05.2021 r.

Informacja o otwarciu ofert   10.05.2021 r.

Informacja o wys. kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia    07.05.2021 r.

Wyjaśnienia treści swz    29.04.2021 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   27.04.2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 1-laser diodowy trzyfalowy-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 2-moduł hemodynamiczny do pomiaru rzutu serca-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 3-aparat elektrochirurgiczny -diatermia-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 4-aparat do znieczuleń z monitorem pacjenta-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 5-USG 3 głowice-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 6-kriokomora bez przedsionka-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 7-aparat do terapii nerkozastępczej-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 8-ssak jezdny-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 9-aparat Schulzego-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 10-defibrylatory-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 11-Sonda endovaginalna kompatybilna z aparatem USG SAR7 – EVN4-9-1-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 12-Kardiotokograf-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 13-Bronchoskop intubacyjny-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 14-Dermatom chirurgiczny-opz

Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 15-Aparat do kriochirurgii-opz

Zał. nr 2 do SWZ-formularz ofertowy

Zał. nr 3 do SWZ wzór umowy

Zał. nr 4 do SWZ oświadczenie o spełnianiu warunków

Zał. nr 5 do SWZ oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

Zał. nr 6 do SWZ wykaz wykonanych dostaw

Print Friendly, PDF & Email