PRACOWNIA RENTGENODIAGNOSTYKI OGÓLNEJ

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski

REJESTRACJA

LEKARZ

lek. med. Renata Piekacz –  specjalista radiologii i diagnostyki obrazowej

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim dysponuje Pracownią RTG wyposażoną  w nowy aparat RTG firmy SHIMADZU wraz z systemem pośredniej radiografii cyfrowej oraz aparat RTG do zdjęć zębowych firmy KODAK.

Korzystają z niej pacjenci szpitala i leczeni ambulatoryjnie. Pacjenci mają dostęp do wysokiej jakości diagnostyki i otrzymują zdjęcie na płycie CD.

Wykorzystywana technologiczna jest niezwykle cenna dla prowadzonej działalności medycznej nie tylko ze względu na jakość świadczonych usług, ale również z uwagi na uzyskany efekt ekologiczny. Zastosowanie systemu pośredniej radiografii cyfrowej pozwoliło wyeliminować konieczność utylizacji odpadów, powstających podczas obróbki chemicznej klasycznych filmów RTG.

Print Friendly, PDF & Email