Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.

ul. Morcinka 7

59-600 Lwówek Śląski

tel. 75 782 0104                fax. 75 782 4432

email: sekretariat@pczlwowek.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza EPUAP
/PCZLwowekSl/SkrytkaESP

REJESTRY

  • NIP: 6161528548
  • REGON: 020832110
  • KRS: 0000315228, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  • rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę Dolnośląskiego,  numer księgi 000000022771

PREZES ZARZĄDU

Adam Zdaniuk

Dyrektor ds. Medycznych

dr n. med Marek Kaźmierczyk

Dyrektor ds. finansowych / Główny księgowy

Joanna Dominiak – Joniec

z-ca Głównego księgowego

Ewa Boryczka

Naczelna Pielęgniarka

Wioletta Luszka

Pielęgniarka Epidemiologiczna

Urszula Kondela

Zamówienia Publiczne

KIerownik działu techniczno - gospodarczego

Eugeniusz Ścigan

Kierownik Działu kadr i Płac

Wojciech Kazimierczuk

Kierownik Działu Organizacji i Marketingu / Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością

Maciej Lech

Inspektor ochrony danych osobowych

Monika Śmieszek

Kierownik Działu Realizacji umów medycznych i statystyki / KIEROWNIK PRZYCHODNI POZ i SPECJALISTYCZNEJ

Grzegorz Wyborny

Samodzielne stanowisko
ds. BHP P. POŻ i Ochrony Środowiska

Zbigniew Biliniewicz

Kierownik Sekcji Higieny/
Specjalista ds sprzętu medycznego

Agnieszka Albinger – Trzeciak

Jak dojadę?

Print Friendly, PDF & Email