CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski

W Centralnej Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia zdrowotne w trybie:

– nagłym,
– planowym.

KOORDYNATOR CENTRALNEJ IZBY PRZYJĘĆ I TRANSPORTU SANITARNEGO

Dariusz Sikora – ratownik medyczny

CENTRALNA IZBA PRZYJĘĆ

numer dedykowany do uzgadniania transportu międzyszpitalnego

Zespół lekarski:

Opiekę lekarską zapewniają lekarze poszczególnych oddziałów.

Centralna Izba Przyjęć przyjmuje pacjentów:

– zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza,
– przywiezionych przez zespół Pogotowia Ratunkowego,
– zgłaszających się samodzielnie w przypadku pogorszenia stanu zdrowia.

Do zadań Centralnej Izby Przyjęć należy:

– objęcie pacjenta doraźną opieką lekarską i pielęgniarską stosownie do jego stanu zdrowia,
  w tym wykonanie niezbędnych badań i podanie leków,
– zapewnienie niezwłocznego zbadania przez lekarza dyżurnego,
– przyjęcie do szpitala i przekazanie do oddziału pacjenta zakwalifikowanego do hospitalizacji,
– udzielenie porady i pomocy doraźnej pacjentowi nie zakwalifikowanemu do hospitalizacji.

W Centralnej Izbie Przyjęć wykonujemy badania USG. Proces diagnostyczno – leczniczy prowadzony jest w oparciu o sprzęt najnowszej generacji, posługujemy się najnowocześniejszymi technikami zabiegowymi.

Praca Centralnej Izby Przyjęć w Lwówku Śląskim trwa przez całą dobę.

 

Print Friendly, PDF & Email