Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/21

informacja o otwarciu ofert      16.07.2021 r. Informacja o wys. kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia       16.07.2021 r.  Wyjaśnienia treści swz c.d.        14.07.2021 r. Wyjaśnienia treści swz       …

Czytaj dalej Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/21

Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/21

Ogłoszenie o wyborze oferty-sprostowanie          19.07.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 6,7,11,31,35,37,38,39,40,41,45,46.        19.07.2021 r. Ogłoszenie o wyborze oferty        13.07.2021 r.  informacja o otwarciu ofert…

Czytaj dalej Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/21