Zaproszenie do składania ofert na: Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim oraz dostosowanie serwisu do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1

Zapraszamy do składania ofert na: Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim oraz dostosowanie serwisu do standardów dostępności cyfrowej WCAG…

Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na: Zaprojektowanie i uruchomienie strony internetowej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim oraz dostosowanie serwisu do standardów dostępności cyfrowej WCAG 2.1

18/artykuły jednorazowe i rękawice medyczne/21 – Dostawa artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych), środków ochrony indywidualnej oraz rękawic medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.

Informacja www - link do postępowania - 02.12.2021 r.

Czytaj dalej 18/artykuły jednorazowe i rękawice medyczne/21 – Dostawa artykułów jednorazowego użytku (medycznych i niemedycznych), środków ochrony indywidualnej oraz rękawic medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim.

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 5,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją budynków nr B i C oraz remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C.

Wynik - zad. nr 1, 2 Unieważnienie - zad. 3 Zbiorcze zestawienie otwartych ofert Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia — SPROSTOWANIE Kwota przeznaczona Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane SWZ - tryb…

Czytaj dalej Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 5,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją budynków nr B i C oraz remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C.

zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych tel. 75 782 0111Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych tel. 514 732 567 Archiwum Zamówień Publicznych

Czytaj dalej zamówienia publiczne