12/remont tarasów/21 – Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót . Remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C.

Informacja www - link do postępowania - 07.10.2021 r.

Czytaj dalej 12/remont tarasów/21 – Termomodernizacja Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót . Remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C.

Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/21

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 2                      11.10.2021 r. Ogłoszenie o wyborze oferty                  01.10.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 6,7,8        01.10.2021 r. Informacja o otwarciu ofert Informacja o wys. kwot przeznaczonych na…

Czytaj dalej Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/21

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 5,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją budynków nr B i C oraz remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C.

Wynik - zad. nr 1, 2 Unieważnienie - zad. 3 Zbiorcze zestawienie otwartych ofert Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia — SPROSTOWANIE Kwota przeznaczona Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane SWZ - tryb…

Czytaj dalej Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 5,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją budynków nr B i C oraz remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C.

zamówienia publiczne

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych tel. 75 782 0111Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych tel. 514 732 567 Archiwum Zamówień Publicznych

Czytaj dalej zamówienia publiczne