Dostawy środków dezynfekcyjnych nr sprawy PCZ-NZP-382/21/20

Wyjaśnienia treści siwz c.d.   07.12.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści siwz zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowo_cenowy zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_dopuszczenie_do_obrotu

Czytaj dalej

Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/20

Ogłoszenie zmian zmiana ogłoszenia Wyjaśnienia treści siwz c.d. Wyjaśnienia treści siwz JEDZ Ogloszenie_o_zamowieniu(3) KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e8aea40a-e449-4bad-acc1-f1749e50c61a(1) SIWZ(2) zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowo_cenowy zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy(2) zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy(2) zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy(3) zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_wplacie_wadium

Czytaj dalej