Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/21

Ogłoszenie o wyborze oferty     18.05.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 1    18.05.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 14   12.05.2021 r. Informacja o otwarciu ofert   10.05.2021 r. Informacja o wys. kwot…

Czytaj dalej Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/21

Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/21

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty      16.03.2021 r. Informacja o otwarciu ofert     15.03.2021 r. Informacja o wys. kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia.     15.03.2021 r. Wyjaśnienia treści swz       11.03.2021 r. Ogłoszenie…

Czytaj dalej Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/21