Zabezpieczone: Pakiety Przetargowe

Artykuły gospodarcze i środki czystości Kopia Higma Service-zad. 1, 2 Kopia LP Serwis-zad. 3,4,5,6 Dezynfekcja Kopia Bialmed - zad. 3 Kopia Greenpol - zad. 6 Kopia Schulke - zad. 1,2,4,5,7,9…

Czytaj dalej Zabezpieczone: Pakiety Przetargowe

Zabezpieczone: Regulamin Wewnętrzny dotyczący zasad i trybów prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.

Regulamin - mniej niż 130 000 PLN Zakupy do 25 000 zł netto ZAPOTRZEBOWANIE MATERIAŁOWE SPRZĘT MEDYCZNY INNE MATERIAŁY WNIOSEK o zamówienie na *dostawy/*usługi/*roboty budowlane o wartości:  równej lub wyższej…

Czytaj dalej Zabezpieczone: Regulamin Wewnętrzny dotyczący zasad i trybów prowadzenia postępowań o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane, których wartość jest mniejsza niż kwota 130 000 zł.

Zabezpieczone: Regulamin Organizacyjny

Regulamin Organizacyjny zmiana regulaminu organizacyjnego z dnia 9 lipca 2019 zmiana regulaminu organizacyjnego z dnia 01.04.2020 załącznik nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego

Czytaj dalej Zabezpieczone: Regulamin Organizacyjny

Zabezpieczone: Akty Prawne

§ W celu wyszukania aktu prawnego skorzystaj z adresu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/search.xsp D20011381Lj Ustawa prawo farmaceutyczne D20011783Rozp.MZ postepowanie ze zwłokami i szczątkami ludzkimi D20051485Lj Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii D20081570Lj Ustawa o zapobieganiu…

Czytaj dalej Zabezpieczone: Akty Prawne