BLOK OPERACYJNY

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA BLOKU OPERACYJNEGO

Renata Karpowicz

licencjat pielęgniarstwa

BLOK OPERACYJNY

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w 2020 roku zostało przeprowadzone zadanie:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń – I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala.

Efektem przeprowadzonego zadania są m. in. nowe pomieszczenia bloku operacyjnego, w których pacjenci  

  • Oddziału Chirurgii Ogólnej  oraz 
  • Oddziału Ginekologicznego 

są poddawani zabiegom, z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. 

W skład Bloku Operacyjnego wchodzą trzy sale operacyjne, w tym jedna dedykowana dla zabiegów chirurgii małoinwazyjnej – świadczeń w zakresie chirurgii jednego dnia.  

Każda z sal operacyjnych ma wydzielone pomieszczenia do chirurgicznego mycia rąk lekarzy z bezpośrednim wejściem do sali operacyjnej.  

Pacjenci są dowożeni do Bloku Operacyjnego poprzez śluzę pacjenta, a personel medyczny przechodzi przez trzystrefową śluzę szatniową. Zaopatrzenie w materiały czyste i sterylne odbywa się poprzez wydzieloną śluzę materiałową.   

W obrębie Bloku Operacyjnego  znajduje się  pomieszczenie przygotowania pacjenta oraz sala wybudzeń.

W ramach zadania, na potrzeby Bloku Operacyjnego oraz innych komórek organizacyjnych, została wyposażona i zmodernizowana centrala gazów medycznych: tlenu, sprężonego powietrza medycznego i centrala próżni medycznej. Elementami systemu są sygnalizatory gazów medycznych oraz punkty poboru.

Print Friendly, PDF & Email