Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/21

Wyjaśnienia dotyczące treści zapytania c.d.             24.11.2021 r. Wyjaśnienia dotyczące treści zapytania                  22.11.2021 r. Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 do zapytania-zad. nr 1 - EKG Zał. nr 1 do zapytania-zad. nr…

Czytaj dalej Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/21

Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/21

Ogłoszenie o wyborze oferty           13.08.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. nr 2,7             13.08.2021 r. informacja o otwarciu ofert      16.07.2021 r. Informacja o wys. kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia     …

Czytaj dalej Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/21

Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/21

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 2                      11.10.2021 r. Ogłoszenie o wyborze oferty                  01.10.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 6,7,8        01.10.2021 r. Informacja o otwarciu ofert Informacja o wys. kwot przeznaczonych na…

Czytaj dalej Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/21

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 5,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją budynków nr B i C oraz remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C.

Wynik - zad. nr 1, 2 Unieważnienie - zad. 3 Zbiorcze zestawienie otwartych ofert Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia — SPROSTOWANIE Kwota przeznaczona Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane SWZ - tryb…

Czytaj dalej Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 5,59-620 Gryfów Śląski – etap I robót. Wymiana pokrycia dachu i wykonanie ocieplenia stropów nad ostatnią kondygnacją budynków nr B i C oraz remont dwóch tarasów przyległych do budynku B i C.

Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/21

Ogłoszenie o wyborze oferty-sprostowanie          19.07.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 6,7,11,31,35,37,38,39,40,41,45,46.        19.07.2021 r. Ogłoszenie o wyborze oferty        13.07.2021 r.  informacja o otwarciu ofert…

Czytaj dalej Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/21

Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/21

Ogłoszenie o wyborze oferty     18.05.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 1    18.05.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 14   12.05.2021 r. Informacja o otwarciu ofert   10.05.2021 r. Informacja o wys. kwot…

Czytaj dalej Dostawa sprzętu i urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/21