Archiwum Zamówień Publicznych

Dostawy środków dezynfekcyjnych nr sprawy PCZ-NZP-382/21/20

Wyjaśnienia treści siwz c.d.   07.12.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści siwz zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowo_cenowy zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_dopuszczenie_do_obrotu

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/20

Ogłoszenie zmian zmiana ogłoszenia Wyjaśnienia treści siwz c.d. Wyjaśnienia treści siwz JEDZ Ogloszenie_o_zamowieniu(3) KluczPub_Oferta_PostepowanieID_e8aea40a-e449-4bad-acc1-f1749e50c61a(1) SIWZ(2) zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowo_cenowy zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy(2) zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy(2) zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy(3) zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_wplacie_wadium

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Dostawa i montaż mebli. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/20

Ogloszenie_o_wyborze_oferty(9) Informacja_o_otwarciu_ofert(1) Ogloszenie_o_zamowieniu(1) SIWZ Wyjasnienia_tresci_siwz(1) zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_1_Tabela_nr_1_Meble_opis zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_1_Tabela_nr_2_Meble_opis zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_1_Tabela_nr_3_Meble_opis zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_2_Fotele_opis zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_3_Szafki_ubraniowe_opis zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_nr_7_do_siwz_wykaz_wykonanych_dostaw zal_nr_8_do_siwz_zobowiazanie_innego_podmiotu

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Dostawa sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/20

Informacja_o_otwarciu_ofert(3) Ogloszenie_o_wyborze_oferty(4) Ogloszenie_o_zamowieniu(2) SIWZ(1) wyjasnienia_tresci_SIWZ(2) zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_1_kolumna_endoskopowa zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_1_myjnia_endoskopowa_na_jeden_aparat zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_1_zestaw_laparoskopowy zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_2_wozek_do_przewozu_pacjenta zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_2_wozek_do_przewozu_pacjenta_w_pozycji_lezacej_z_oddzialu_na_blok zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_3_stoliki_wozki zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_3_taborety_podesty_stojaki_medyczne zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_3_wozek_na_brudna_posciel zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy(1) zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy(1) zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow(1) zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia(1) zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa(1) zal_nr_7_do_siwz_wykaz_wykonanych_dostaw(1) zal_nr_8_do_siwz_zobowiazanie_innego_podmiotu(1)

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/20

Informacja_o_otwarciu_ofert(4) Ogloszenie_o_wyborze_oferty(5) Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_zad_nr_2_3 Sprostowanie Ogłoszenie o zamówieniu  SIWZ zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowo_cenowy zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_dopuszczenie_do_obrotu zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/20

Informacja_o_otwarciu_ofert(6) Ogloszenie_o_wyborze_oferty(7) Uniewaznienie_postepowania_zad_1_2_8_12_14 Kopia pliku zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowo_cenowy Ogloszenie_o_zamowieniu Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia SIWZ Wyjasnienia_tresci_siwz Wyjasnienia_tresci_siwz_c_d Wyjasnienia_tresci_siwz_c_d_ II Wyjasnienia_tresci_siwz_c_d-1 zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_dopuszczenie_do_obrotu zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia  

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Dostawy sprzęty i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20

Informacja_o_otwarciu_ofert(6) Ogloszenie_o_wyborze_oferty(7) Uniewaznienie_postepowania_zad_1_2_8_12_14 Wyjasnienia_tresci_siwz-1 Wyjasnienia_tresci_siwz_c_d-2 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-1 Kopia pliku zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowo_cenowy-1 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ  zał.  nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Otwarty nabór partnerów w projekcie “Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców subregionu jeleniogórskiego, ukierunkowany na zmniejszenie do 2023 roku zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców subregionu jeleniogórskiego w wieku 35-64 lat.”

Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Wniosek wersja pdf Wniosek wersja edytowalna

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Dostawa i montaż sprzętu medycznego

Ogloszenie_o_wyborze_oferty Uniewaznienie_dla_zad_nr_1-2 Informacja_o_otwarciu_ofert-2 Uniewaznienie_dla_zad_nr_1-1 Informacja_o_otwarciu_ofert zal_nr_1_do_siwz_zad_nr_1_lampa_operacyjna zal_nr_2_do_siwz_zad_nr_2_kolumny_anestezjologiczne_i_chirurgiczne zal_nr_3_do_siwz_zad_nr_3_panel_zasilajacy_jednostanowiskowy zal_nr_4_do_siwz_Rys_nr_5A_10A_rzut_1_go_pietra_technologia_1_przekroje-1 zal_nr_5_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_6_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_7_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_8_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia zal_nr_9_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_nr_10_do_siwz_wykaz_wykonanych_dostaw zal_nr_11_do_siwz_zobowiazanie_innego_podmiotu SIWZ-1 Ogloszenie_o_zamowieniu-2 Wyjasnienia_tresci_siwz-3 Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-3 Wyjasnienia_tresci_siwz_c_d-4  

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z dostawą serwera (PACS) i oprogramowania zintegrowanego z Pracownią Rentgenodiagnostyki Ogólnej i nowo utworzoną Pracownią Tomografii Komputerowej oraz sporządzenie projektu ochrony radiologicznej pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK dla Szpitala Powiatowego – Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

Ogloszenie_o_wyborze_oferty Informacja_o_otwarciu_ofert Sprostowanie Sprostowanie_do_wyjasnien_tresci_siwz Wyjasnienia_tresci_siwz Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia Ogloszenie_o_zamowieniu-2 SIWZ zal_nr_1_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia zal_nr_6_do_siwz_wykaz_wykonanych_dostaw_TK zal_nr_7_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_nr_8_do_siwz_zobowiazanie_innego_podmiotu zal_nr_10_do_siwz_umowa_powierzenia

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej

Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń – I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala. Nr sprawy PCZ-NZP-382/24/19

Ogloszenie_o_wyborze_oferty Informacja_o_otwarciu_ofert Wyjasnienia_tresci_siwz_c_d Wyjasnienia_tresci_ siwz zal_nr_1 do wyjaśnień zal_nr_2_do wyjasnień zal_nr_3_do wyjasnień zal_nr_4_do wyjasnień Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-1 zal_nr_2_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia_dokumentacja_projektowa_linki_do_plikow zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowy Ogloszenie_o_zamowieniu-3 SIWZ-1 zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy-1 zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia-1 zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_7_do_siwz_wykaz_robot_budowlanych zal_nr_8_do_siwz_wykaz_osob zal_nr_9_do_siwz_zobowiazanie_innego_podmiotu

Print Friendly, PDF & Email
Czytaj dalej
Print Friendly, PDF & Email