Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie badania ankietowego w reprezentatywnej grupie minimum 100 pacjentów ze szczególnymi potrzebami i kadry Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Lwówku Śląskim. Więcej informacji w załączonym zapytaniu ofertowym.

W załączeniu przekazuje:
1. Zapytanie ofertowe
2. Formularz ofertowy (wypełnia wykonawca)
3. Standardy dostępności dla placówek POZ "Dostępność plus dla zdrowia(nabór nr 1/POZ/2019)

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, należy złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o których mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 t.j.), na adres e-mail Zamawiającego, t.j: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 25.05.2022r. do godz. 15.00.  Otwarcia ofert nastąpi w dniu 26.05.2022 r. o godz. 8:00 w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski (Budynek Przychodni – III piętro, Dział Organizacji i Marketingu, pokój nr 307). Oferty złożone po terminie na składanie ofert zostaną odrzucone z postępowania.

1.     Zamawiający oświadcza,  że zamówienie jest realizowane z Grantu na realizację przedsięwzięcia "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim - dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami". Wydatek finansowany w ramach projektu grantowego Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.