Szanowni Państwo, mamy przyjemność poinformować o dostępności do zabiegu  krioterapii ogólnoustrojowej:

w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej

przy ul. Rzecznej 25 w Gryfowie Śląskim

Tel. 75 781 34 44 wew. 43 lub 77.

 


  Przed rozpoczęciem udzielania świadczenia zdrowotnego KRIOTERAPIA OGÓLNOUSTROJOWA pacjent:

 • przechodzi kwalifikację do zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej. /kwalifikacji dokonuje Lekarz Zakładu Rehabilitacji Leczniczej lub inny lekarz specjalista/
 • zapoznaje się z wskazówkami dotyczącymi przebiegu zabiegu krioterapii ogólnoustrojowej.

Po zabiegu następuje intensywna kinezyterapia.


Krioterapia ogólnoustrojowa – wskazówki dla Pacjentów

Strój do kriokomory

Strój do krioterapii: odzież bawełniana. Strój musi być suchy,

 • Koszulka na ramiączkach (lub biustonosz sportowy - top), krótkie spodenki (bez ciasnych gumek i elementów metalowych jak sprzączki, zapinki)
 • Ciepłe skarpety do połowy łydki
 • Opaska lub czapka (osłaniająca uszy)
 • Rękawice
 • Podwójna maseczka chirurgiczna oraz chodaki

Przed wejściem do kriokomory

 • W dniu zabiegu nie można pić alkoholu, ani przyjmować żadnych używek.
 • Z zabiegu w kriokomorze należy korzystać minimum 2 godziny po zakończeniu zabiegów

wodnych (kąpiele w wannach i basenach, masaże wirowe ).

 • Pacjent zobowiązany jest przyjść 10-15 minut przed umówioną godziną w celu przygotowania się do zabiegu. Umówiona godzina zabiegu jest godziną jego rozpoczęcia.
 • Przed zabiegiem proszę zdjąć wszystkie ozdoby, okulary (lepiej zdjąć też szkła kontaktowe), zegarek, osłonić plastrem zmiany skórne. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w pomieszczeniach przebieralni.
 • Przed wejściem do kriokomory należy osuszyć ciało ręcznikiem dla usunięcia kropelek potu ze skóry. W trakcie leczenia nie należy stosować kremów, balsamów i maści na skórę.
 • Uprzejmie prosimy o przestrzeganie zasad higieny, jak również o powstrzymanie się od palenia tytoniu czy spożywania intensywnie pachnących pokarmów przed zabiegami – zimno „konserwuje” zapachy!
 • Przed każdym wejściem do kriokomory będzie kontrolowane tętno i ciśnienie krwi oraz oceniany stan ogólny pacjenta. Proszę o  zgłaszanie ewentualnych dolegliwości. O dopuszczeniu pacjenta decyduje terapeuta.

W czasie zabiegu w kriokomorze

 • Stoimy w miejscu nie tupiemy, nie dotykamy ścian kriokomory
 • Ręce oddalamy od tułowia
 • Nie można klaskać w dłonie, pocierać ciała, oklepywać się w trakcie i po zabiegu
 • Oddychamy powoli, niezbyt głęboko – wdech krótszy niż wydech (1:2). W żadnym razie nie należy zdejmować maski ochronnej.
 • Bezzwłocznie, po usłyszeniu sygnału dźwiękowego kończącego zabieg lub w razie złego samopoczucia, opuszczamy kriokomorę.

Po zakończeniu zabiegu w kriokomorze

 • Po zabiegu udajemy się do sali kinezyterapii na ćwiczenia zgodnie z instruktażem fizjoterapeuty.
 • Uwagi dotyczące realizacji zabiegu należy kierować do Kierownika Zakładu Rehabilitacji Leczniczej.

 

Prosimy także o sygnalizowanie osobie nadzorującej zabieg krioterapii (terapeucie)  i lekarzowi wszelkich innych okoliczności mogące mieć wpływ na wykonywanie zabiegu (lęk przed zabiegiem, klaustrofobia, ew. odmrożenia doznane w latach ubiegłych, zaburzenia ciśnienia krwi, gorsze samopoczucie, infekcje, uszkodzenia skóry, itp.) zarówno podczas procesu kwalifikacji, tuż przed zabiegiem lub w jego trakcie.

Personel dołoży wszelkich starań, aby zabieg dostosowany był do indywidualnych potrzeb, tolerancji i bezpieczeństwa pacjenta.

 Krioterapia ogólnoustrojowa jest to zabieg polegający na oddziaływaniu na powierzchnię ciała bardzo niskimi temperaturami (poniżej minus 110 st. C) kriokomorze, w której przebywa się od 1 do 3 minut. Jest to świetna metoda wspomagająca leczenie chorób narządu ruchu, doskonała forma odnowy biologicznej oraz poprawy nastroju. Zabieg jest bezbolesny i bardzo dobrze tolerowany przez organizm. Następuje po nim intensywna, 30 minutowa kinezyterapia pod kierunkiem fizjoterapeuty. Krioterapia ogólnoustrojowa – na czym to polega? Pod koniec lat 70 japoński profesor Toshiro Yamauchi skonstruował pierwszą w świecie komorę kriogeniczną i z powodzeniem stosował krioterapię ogólnoustrojową u pacjentów ze schorzeniami reumatycznymi. Od tego czasu zaczęto budować komory kriogeniczne, które są obecnie, bardzo popularne w Niemczech, Rosji i w Polsce. Krioterapię ogólnoustrojową stosuje się w rehabilitacji ruchowej, odnowie biologicznej i u sportowców celem zwiększenia wydolności organizmu i regeneracji po urazach . Działanie temperatur kriogenicznych stosowanych ogólnoustrojowo wywołuje w organizmie człowieka wiele korzystnych reakcji fizjologicznych, takich jak:

 • efekt przeciwbólowy
 • efekt nerwowo-mięśniowy
 • efekt przeciwobrzękowy
 • efekt przeciwzapalny
 • efekt krążeniowy
 • efekt immunologiczny
 • efekt poprawy nastroju
 • efekt odnowy biologicznej

Efekt przeciwbólowy związany z wpływem krańcowo niskich temperatur na układ nerwowy (czynnościowe wyłączenie przez zimno receptorów czuciowych i ich połączeń z proprioreceptorami oraz zwolnienie przewodnictwa we włóknach czuciowych), układ hormonalny (wzrost wydzielania beta-endorfin) oraz działaniem metabolicznym (obniżenie stężenia mleczanów i histaminy oraz wzrost stężenia bradykininy i angiotensyny w zmienionych zapalnie tkankach). Efekt nerwowo-mięśniowy temperatur kriogenicznych wiąże się ze zmniejszeniem napięcia mięśni w wyniku zwolnienia przewodnictwa nerwowego i obniżenia reaktywności obwodowych zakończeń czuciowo-nerwowych oraz ze wzrostem siły mięśniowej. Natomiast temperatury kriogeniczne nie wpływają na aktywność kinazy kreatynowej, co przemawia za brakiem ich szkodliwego wpływu na mięśnie szkieletowe. Efekt przeciwobrzękowy związany jest z przekrwieniem tętniczym w okolicy obrzęków okołostawowych, z równoczesnym zwiększeniem filtracji włośniczkowej, poprawą drożności naczyń chłonnych drenujących przestrzeń międzykomórkową oraz zwiększeniem przepływu chłonki w naczyniach limfatycznych. Efekt przeciwzapalny wynika z wpływu niskiej temperatury zarówno na wydzielanie mediatorów stanu zapalnego, jak i na równowagę prooksydacyjno-antyoksydacyjną. U osób poddanych krioterapii ogólnoustrojowej – tak u chorych, jak i zdrowych – obserwuje się m.in. znamienny statystycznie spadek wartości odczynu Biernackiego i stężenia markerów stanu zapalnego. Kolejny mechanizm działania przeciwzapalnego może być związany z wpływem niskiej temperatury na stabilizację błon lizosomalnych i następowym zahamowaniem uwalniania enzymów z lizosomów . Efekt przeciwzapalny związany jest również ze zmniejszeniem nasilenia stresu oksydacyjnego. Efekt krążeniowy dotyczy głównie mikrokrążenia krwi. Oddziaływanie temperatur kriogenicznych na mikrokrążenie odbywa się dwufazowo. W pierwszej fazie polega na obkurczeniu lub zamknięciu zwieraczy przedwłośniczkowych w skórze, co prowadzi do zmniejszenia lub zahamowania przepływu przedwłośniczkowego i w konsekwencji utlenowana krew przez otwarte połączenia tętniczo-żylne wraca do dużych naczyń żylnych i prawego serca. W drugiej fazie dochodzi do adaptacyjnego rozszerzenia naczyń krwionośnych mikrokrążenia oraz zamknięcia połączeń tętniczo-żylnych, czego efektem jest wzrost ukrwienia tkanek, zwiększenie dowozu tlenu i substancji odżywczych do tkanek i narządów oraz zwiększenia usuwania toksyn z organizmu. Dotychczas nie wykazano istotnego wpływu temperatur kriogenicznych stosowanych ogólnoustrojowo na parametry makrokrążenia, takie jak: częstość akcji serca, wartości ciśnienia tętniczego, wartość wskaźnika skracania poprzecznego lewej komory serca i frakcji wyrzutowej serca. Kriostymulacja ogólnoustrojowa nie powoduje również zaburzeń rytmu serca oraz zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego. Efekt immunologiczny polega na zwiększeniu odporności komórkowej i humoralnej – według badania klinicznego obserwowano wzrost liczby i odsetka subpopulacji limfocytów: T pomocniczych, T cytotoksycznych T supresorowych, B oraz T NK – natural killers. Pod wpływem niskich temperatur dochodzi także do wzrostu w surowicy aktywności bakteriobójczej białek dopełniacza oraz immunoglobulin klasy IgA, IgG i IgM. Efekt poprawy nastroju – niektórzy autorzy zanotowali istotny, korzystny wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na psychikę pacjentów, wyrażający się m.in. poprawą nastroju, uczuciem relaksacji, ustąpieniem uczucia zmęczenia oraz poprawą jakości zasypiania i snu. Efekty odnowy biologicznej – zabiegi w kriokomorze – poprzez wspomnianą wcześniej poprawę ukrwienia tkanek i zwiększenie dowozu substancji odżywczych, a także nasilenie usuwania toksyn z organizmu i korzystny wpływ na równowagę prooksydacyjno-oksydacyjną – odmładzają, ujędrniają skórę, likwidują cellulit, a ponadto, dzięki poprawie przemiany materii, wspomagają odchudzanie. Podstawą wymienionych reakcji są procesy termoregulacji. Ich uruchomienie następuje za pośrednictwem termoreceptorów przekazujących impulsy nerwowe do podwzgórza, które zawiaduje wszystkimi wegetatywnymi i większością hormonalnych funkcji organizmu człowieka. Istnieją też doniesienia wskazujące na korzystny wpływ zabiegów krioterapii ogólnoustrojowej na profil lipidowy surowicy. U osób zdrowych po zakończeniu cyklu zabiegów stwierdzono zmniejszenie stężenia frakcji LDL-cholesterolu z towarzyszącym wzrostem stężenia frakcji HDL. ZAPRASZAMY

 

   

Rozszerzenie gamy zabiegów o krioterapię ogólnoustrojową jest możliwe dzięki instalacji specjalnej kriokomory oraz infrastruktury towarzyszącej: zbiornika kriogenicznego oraz systemu przesyłu skroplonego powietrza medycznego.

 

   

Wyposażenie Zakładu w kriokomorę jest krokiem zmierzającym do podniesienia standardu oferowanych usług zdrowotnych oraz stanowi element realizacji wizji:

"....rozszerzania świadczeń opieki zdrowotnej Szpitala w Gryfowie Śląskim o zachowawcze metody leczenia, takie jak rehabilitacja, usprawnianie, farmakoterapia, terapia zajęciowa,  z zachowaniem historycznych i sanatoryjnych  walorów budynków i  okalającego je parku."