W związku z:
  • Decyzją Wojewody Dolnośląskiego znak ZP-ZPSM.966.457.2020.BP (11) z dnia 9 kwietnia 2021  polecającą, w okresie od dnia 10 kwietnia 2021 r.,  zapewnienie:
- 3 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2 oraz -  33 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 3 łóżka intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej,
  • koniecznością przeprowadzenia prac adaptacyjnych dla zapewnienia łóżek wskazanych w Decyzji oraz zapewnienia ciągłości pracy Oddziału Chorób Wewnętrznych,
informuję, że do przewidywanego terminu 30.04.2021 r. wstrzymane będą przyjęcia pacjentów do Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Powiatowego przy ul. Kościelnej 21 w Lwówku Śląskim. W przypadku zmiany w/w terminu podmioty zainteresowane zostaną niezwłocznie poinformowane.