W dniu 30.12.2020 r. rozpoczęły się pierwsze szczepienia przeciw COVID - 19 w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim. W pierwszej kolejności szczepieniami zostanie objęty personel medyczny i niemedyczny, a także inne osoby wymienione w etapie O. Jako pierwszy zaszczepił się: Pan Adam Zdaniuk - Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Kwalifikacji do szczepienia dokonał dr n. med. Marek Kaźmierczyk Dyrektor ds Medycznych, szczepienie wykonała Pani Bożena Chądzel.