Z dniem 2 listopada 2020 r. odwołuje się wstrzymanie przyjęć/wizyt/sesji do następujących komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim zlokalizowanych pod adresem ul. Rzeczna 25 w Gryfowie Śląskim:

- Zakład Rehabilitacji Leczniczej

 • Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej
 • Pracownia Fizjoterapii
 • Pracownia Fizykoterapii
 • Pracownia Kinezyterapii
 • Pracownia Hydroterapii
 • Pracownia Krioterapii

- Przychodnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
 • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
 • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
 • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - Punkt szczepień

- Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej

- Pracownia USG

- Pracownia EKG

- Przychodnia Specjalistyczna

 • Poradnia Chirurgii Ogólnej
 • Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
 • Poradnia Okulistyczna
 • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
Z dniem 4 listopada 2020 r. odwołuje się wstrzymanie przyjęć/wizyt/sesji do następujących komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim zlokalizowanych pod adresem ul. Rzeczna 25 w Gryfowie Śląskim:

Zakład Rehabilitacji Leczniczej:

 • Poradnia Rehabilitacyjna

Przychodnia Specjalistyczna

 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Leczenia Bólu