Informujemy, że w związku z wykryciem ogniska  zakażenia SARS-Cov-2 wśród pacjentów  Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego i  personelu, z dniem 21 października 2020 r. do odwołania zostają wstrzymane przyjęcia/wizyty/sesje do wszystkich komórek organizacyjnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim zlokalizowanych pod adresem ul. Rzeczna 25 w Gryfowie Śląskim: - Oddział Reumatologiczny - Zakład Opieki Długoterminowej
  • - Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy
  • - Zakład Opiekuńczo Leczniczy
- Zakład Rehabilitacji Leczniczej
  • - Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Dziennej
  • - Pracownia Fizjoterapii
  • - Poradnia Rehabilitacyjna
- Przychodnia Podstawowej  Opieki Zdrowotnej - Przychodni Specjalistyczna
  • - Poradnia Chirurgii Ogólnej
  • - Poradnia Chirurgii Urazowo Ortopedycznej
  • - Poradnia Okulistyczna
  • - Poradnia Reumatologiczna
  • - Poradnia Leczenia Bólu