Uwaga !!! W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM ZDARZENIA MOGĄCEGO SPOWODOWAĆ STAN NAGŁEGO ZAGROŻENIA ZDROWOTNEGO ZNACZNEJ LICZBY OSÓB WPROWADZA SIĘ DO ODWOŁANIA ZAKAZ ODWIEDZIN NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH W POWIATOWYM CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIM DECYZJA WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO NR 39/2020 Z DNIA 4 MARCA 2020 R.

W związku z wprowadzonym zakazem odwiedzin  hospitalizowanym Pacjentom mogą być przekazywane jedynie środki higieny osobistej i bielizna. Przedmioty przed przekazaniem należy umieścić w przezroczystym worku.