Dostawy środków dezynfekcyjnych nr sprawy PCZ-NZP-382/21/20

Wyjaśnienia treści siwz c.d.   07.12.2020 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 06.12.2020 Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ Wyjaśnienia treści siwz zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowo_cenowy zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_dopuszczenie_do_obrotu

Czytaj dalej