Dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z dostawą serwera (PACS) i oprogramowania zintegrowanego z Pracownią Rentgenodiagnostyki Ogólnej i nowo utworzoną Pracownią Tomografii Komputerowej oraz sporządzenie projektu ochrony radiologicznej pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK dla Szpitala Powiatowego – Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

Ogloszenie_o_wyborze_oferty Informacja_o_otwarciu_ofert Sprostowanie Sprostowanie_do_wyjasnien_tresci_siwz Wyjasnienia_tresci_siwz Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia Ogloszenie_o_zamowieniu-2 SIWZ zal_nr_1_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia zal_nr_2_do_siwz_formularz_ofertowy zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia zal_nr_6_do_siwz_wykaz_wykonanych_dostaw_TK zal_nr_7_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_nr_8_do_siwz_zobowiazanie_innego_podmiotu zal_nr_10_do_siwz_umowa_powierzenia

Czytaj dalej Dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z dostawą serwera (PACS) i oprogramowania zintegrowanego z Pracownią Rentgenodiagnostyki Ogólnej i nowo utworzoną Pracownią Tomografii Komputerowej oraz sporządzenie projektu ochrony radiologicznej pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK dla Szpitala Powiatowego – Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim