Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń – I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala. Nr sprawy PCZ-NZP-382/24/19

Ogloszenie_o_wyborze_oferty Informacja_o_otwarciu_ofert Wyjasnienia_tresci_siwz_c_d Wyjasnienia_tresci_ siwz zal_nr_1 do wyjaśnień zal_nr_2_do wyjasnień zal_nr_3_do wyjasnień zal_nr_4_do wyjasnień Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia-1 zal_nr_2_do_siwz_opis_przedmiotu_zamowienia_dokumentacja_projektowa_linki_do_plikow zal_nr_1_do_siwz_formularz_ofertowy Ogloszenie_o_zamowieniu-3 SIWZ-1 zal_nr_3_do_siwz_wzor_umowy-1 zal_nr_4_do_siwz_oswiadczenie_grupa_kapitalowa zal_nr_5_do_siwz_oswiadczenie_o_braku_podstaw_wykluczenia-1 zal_nr_6_do_siwz_oswiadczenie_o_spelnianiu_warunkow zal_nr_7_do_siwz_wykaz_robot_budowlanych zal_nr_8_do_siwz_wykaz_osob zal_nr_9_do_siwz_zobowiazanie_innego_podmiotu

Czytaj dalej Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń – I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala. Nr sprawy PCZ-NZP-382/24/19