Ogłoszenie o wyborze oferty     18.05.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 1    18.05.2021 r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-zad. 14   12.05.2021 r. Informacja o otwarciu ofert   10.05.2021 r. Informacja o wys. kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia    07.05.2021 r. Wyjaśnienia treści swz    29.04.2021 r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia   27.04.2021 r. Ogłoszenie o zamówieniu SWZ Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 1-laser diodowy trzyfalowy-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 2-moduł hemodynamiczny do pomiaru rzutu serca-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 3-aparat elektrochirurgiczny -diatermia-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 4-aparat do znieczuleń z monitorem pacjenta-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 5-USG 3 głowice-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 6-kriokomora bez przedsionka-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 7-aparat do terapii nerkozastępczej-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 8-ssak jezdny-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 9-aparat Schulzego-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 10-defibrylatory-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 11-Sonda endovaginalna kompatybilna z aparatem USG SAR7 - EVN4-9-1-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 12-Kardiotokograf-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 13-Bronchoskop intubacyjny-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 14-Dermatom chirurgiczny-opz Zał. nr 1 do SWZ zad. nr 15-Aparat do kriochirurgii-opz Zał. nr 2 do SWZ-formularz ofertowy Zał. nr 3 do SWZ wzór umowy Zał. nr 4 do SWZ oświadczenie o spełnianiu warunków Zał. nr 5 do SWZ oświadczenie o braku podstaw wykluczenia Zał. nr 6 do SWZ wykaz wykonanych dostaw