Rejestr_Procedur_Sanitarno_-_Epidemiologicznych

FORMULARZE:
Zgłoszenie choroby zakaźnej
algorytm przygotowania preparatu dezynfekcyjnego z koncentratu
karta dezynfekcji i sterylizacji narzedzi i materialu wielorazowego uzytku
karta dochodzenia epidemiologicznego
karta monitorowania antybiotykoterapii pacjentow-SPA zalacznik nr 5
karta obserwacji cew
karta obserwacji cewnika naczyniowego centralnego
karta obserwacji cewnika naczyniowego obwodowego 1
karta obserwacji cewnika naczyniowego obwodowego
karta obserwacji cewnika naczyniowego obwodowego-1
karta rejestracji drobnoustroju alarmowego-zalacznik nr 2
karta rejestracji zakazenia szpitalnego - zalacznik nr 1
RAPORTY DZIENNE
Kopia formularz oceny ryzyka zakazenia przy przyjeciu
wit depozytowy
MZ-55 raportowanie grypy
oswiadczenia Ekspozycja_zalacznik nr 1_27.10.14
raport wstepny ognisko epidem.
tabela dozowania ogolna
wykaz chorob zakaznych i zakazen podlegajacych obowiazkowemu zgloszeniu
wykaz srodkow dezynfekcyjnych 2017-2018
wywiad epidemiologiczny
zalacznik nr 1 Procedura postepowania z tkankami i narzadami przeznaczonymi do badania histopatologicznego
zgoszenieekspozycjizawodowejzaczniknr1doprocedury482018E