Zamówienia publiczne - ARCHIWUMDostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/20


Sprostowanie do wyjaśnień treści siwz

dodano: 14-07-2020

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 10-07-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-07-2020

SIWZ

dodano: 07-07-2020

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 07-07-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 07-07-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 07-07-2020

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 07-07-2020

zał. nr 5 do siwz dopuszczenie do obrotu

dodano: 07-07-2020

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 07-07-2020


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/20


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 06-07-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 30-06-2020

SIWZ

dodano: 30-06-2020

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 30-06-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 30-06-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 30-06-2020

zał.nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 30-06-2020

zał. nr 5 do siwz dopuszczenie do obrotu

dodano: 30-06-2020

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 30-06-2020


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 18-06-2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zad. nr 1,2,8,12,14

dodano: 03-06-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 29-05-2020


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/20


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 17-06-2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zad. nr 2

dodano: 17-06-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 28-05-2020


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/20


Wyjaśnienia treści siwz c.d. II

dodano: 25-05-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 25-05-2020

Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 22-05-2020

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 21-05-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 18-05-2020

SIWZ

dodano: 18-05-2020

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 18-05-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 18-05-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 18-05-2020

zał.nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 18-05-2020

zał. nr 5 do siwz dopuszczenie do obrotu

dodano: 18-05-2020

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 18-05-2020


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/20


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 27-05-2020

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 26-05-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 20-05-2020

Zmiana zał. nr 1 do siwz-dodano zad. nr 14

dodano: 20-05-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 14-05-2020

SIWZ

dodano: 14-05-2020

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 14-05-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 14-05-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 14-05-2020

zał.nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 14-05-2020

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 14-05-2020

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 14-05-2020

zał. nr 7 do siwz wykaz dostaw

dodano: 14-05-2020


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/20


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 21-05-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 07-05-2020


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/20


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 29-04-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 27-04-2020

SIWZ

dodano: 27-04-2020

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 27-04-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 27-04-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 27-04-2020

zał.nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 27-04-2020

zał. nr 5 do siwz dopuszczenie do obrotu

dodano: 27-04-2020

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 27-04-2020


Dostawa i montaż sprzętu medycznego


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 14-04-2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zad. nr 1

dodano: 09-04-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 09-04-2020


Dostawa i montaż sprzętu medycznego


Zawiadomienie o unieważnieniu

dodano: 07-04-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 07-04-2020


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku


Sprostowanie do ogłoszenia o wyborze oferty i unieważnienia

dodano: 04-05-2020

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 30-04-2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zad. nr 5,6,7,8,11,14,20,24,32,36,37,38,39,42

dodano: 30-04-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 06-04-2020


Otwarty nabór partnerów w projekcie "Program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 wśród mieszkańców subregionu jeleniogórskiego, ukierunkowany na zmniejszenie do 2023 roku zachorowalności (zapadalności) na cukrzycę typu 2 wśród mieszkańców subregionu jeleniogórskiego w wieku 35-64 lat."


Informacja o podmiotach wybranych do pełnienia funkcji partnera Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

dodano: 20-04-2020

Wniosek wersja PDF

dodano: 29-03-2020

Wniosek wersja edytowalna

dodano: 29-03-2020


Dostawa i montaż sprzętu medycznego


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 01-04-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 31-03-2020

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 31-03-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-03-2020

SIWZ

dodano: 24-03-2020

zał. nr 1 do siwz lampa operacyjna

dodano: 24-03-2020

zał. nr 2 do siwz kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne

dodano: 24-03-2020

zał. nr 3 do siwz panel zasilający jednostanowiskowy

dodano: 24-03-2020

zał. nr 4 do siwz Rys. nr 5A, 10A rzut-1-go piętra technologia-1, przekroje

dodano: 24-03-2020

zał. nr 5 do siwz formularz ofertowy

dodano: 24-03-2020

zał. nr 6 do siwz wzór umowy

dodano: 24-03-2020

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków

dodano: 24-03-2020

zał. nr 8 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 24-03-2020

zał. nr 9 do siwz grupa kapitałowa

dodano: 24-03-2020

zał. nr 10 do siwz wykaz wykonanych dostaw

dodano: 24-03-2020

zał. nr 11 do siwz zobowiązanie innego podmiotu

dodano: 24-03-2020


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 01-04-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

dodano: 25-03-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 18-03-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 13-03-2020

SIWZ

dodano: 13-03-2020

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 13-03-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 13-03-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 13-03-2020

zał.nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 13-03-2020

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 13-03-2020

zał. nr 6 do siwz dopuszczenie do obrotu

dodano: 13-03-2020

zał. nr 7 do siwz wykaz dostaw

dodano: 13-03-2020


Dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z dostawą serwera (PACS) i oprogramowania zintegrowanego z Pracownią Rentgenodiagnostyki Ogólnej i nowo utworzoną Pracownią Tomografii Komputerowej oraz sporządzenie projektu ochrony radiologicznej pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK dla Szpitala Powiatowego - Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 27-02-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 14-02-2020


Dostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z dostawą serwera (PACS) i oprogramowania zintegrowanego z Pracownią Rentgenodiagnostyki Ogólnej i nowo utworzoną Pracownią Tomografii Komputerowej oraz sporządzenie projektu ochrony radiologicznej pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK dla Szpitala Powiatowego - Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim


Sprostowanie

dodano: 13-02-2020

Sprostowanie do wyjaśnień treści siwz

dodano: 12-02-2020

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 11-02-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 06-02-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 30-01-2020

SIWZ

dodano: 30-01-2020

zał. nr 1 do siwz opis przedmiotu zamówienia

dodano: 30-01-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 30-01-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 30-01-2020

zał.nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 30-01-2020

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 30-01-2020

zał. nr 6 do siwz wykaz wykonanych dostaw

dodano: 30-01-2020

zał. nr 7 do siwz grupa kapitałowa

dodano: 30-01-2020

zał. nr 8 do siwz zobowiązanie innego podmiotu

dodano: 30-01-2020

zał. nr 9 do siwz rzut pomieszczeń

dodano: 30-01-2020

zał. nr 10 do siwz umowa powierzenia

dodano: 30-01-2020


Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń - I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 03-01-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 17-12-2019


Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń - I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala. Nr sprawy PCZ-NZP-382/24/19


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 16-12-2019

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 11-12-2019

zał. nr 1 do wyjaśnień

dodano: 11-12-2019

zał. nr 2 do wyjaśnień

dodano: 11-12-2019

zał. nr 3 do wyjaśnień

dodano: 11-12-2019

zał. nr 4 do wyjaśnień

dodano: 11-12-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 06-12-2019

zał. nr 2 do siwz opis przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa linki do plików

dodano: 22-11-2019

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowy

dodano: 22-11-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-11-2019

SIWZ

dodano: 22-11-2019

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 22-11-2019

zał. nr 4 do siwz oświadczenie grupa kapitałowa

dodano: 22-11-2019

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 22-11-2019

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków

dodano: 22-11-2019

zał. nr 7 do siwz wykaz robót budowlanych

dodano: 22-11-2019

zał. nr 8 do siwz wykaz osób

dodano: 22-11-2019

zał. nr 9 do siwz zobowiązanie innego podmiotu

dodano: 22-11-2019


Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/22/19


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 22-11-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 15-11-2019


Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/22/19


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 06-11-2019

SIWZ

dodano: 06-11-2019

zał. nr 1 do siwz wzór umowy

dodano: 06-11-2019

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 06-11-2019

zał. nr 3 do siwz wykaz sprzętu i aparatury medycznej

dodano: 06-11-2019

zał.nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 06-11-2019

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 06-11-2019


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenie banku krwi wraz z najmem powierzchni przeznaczonych do ich realizacji. Nr sprawy PCZ-NZP-382/21/19


Rozstrzygnięcie konkursu

dodano: 28-10-2019


Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK oraz na adaptację pomieszczeń i zorganizowanie pracowni TK w pomieszczeniach Szpitala Powiatowego w Lwówku Śl. przy ul. Kościelnej 21. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1919


Unieważnienie postępowania

dodano: 14-10-2019


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenie banku krwi wraz z najmem powierzchni przeznaczonych do ich realizacji. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/19


Unieważnienie postępowania

dodano: 08-10-2019


Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenie banku krwi wraz z najmem powierzchni przeznaczonych do ich realizacji. Nr sprawy PCZ-NZP-382/21/19


Ogłoszenie o konkursie ofert

dodano: 07-10-2019

Szczegółowe warunki konkursu ofert

dodano: 07-10-2019

zał. nr 1 do swko formularz ofertowo cenowy

dodano: 07-10-2019

zał. nr 2 do swko wzór umowy najmu

dodano: 07-10-2019

zał. nr 3 do swko rzut pomieszczeń strona 1

dodano: 07-10-2019

zał. nr 3 do swko rzut pomieszczeń strona 2

dodano: 07-10-2019

zał. nr 4 do swko wzór umowy na bank krwi

dodano: 07-10-2019

zał. nr 5 do swko wzór umowy na wykonywanie badań

dodano: 07-10-2019

zał. nr 6 do swko wykaz osób

dodano: 07-10-2019

zał. nr 7 do swko formularz ofertowy

dodano: 07-10-2019

zał. nr 8 do swko wykaz wykonanych usług

dodano: 07-10-2019

zał. nr 9

dodano: 07-10-2019

zał. nr 10 do swko wykaz akredytowanych laboratoriów

dodano: 07-10-2019


Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK oraz na adaptację pomieszczeń i zorganizowanie pracowni TK w pomieszczeniach Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21. Nr sprawy PCZ-NZP-382/19/19


Ogłoszenie o konkursie ofert

dodano: 25-09-2019

Sczegółowe warunki konkursu ofert

dodano: 25-09-2019

zał. nr 1 do swko formularz ofertowo cenowy

dodano: 25-09-2019

zał. nr 2 do swko wzór umowy podnajmu

dodano: 25-09-2019

zał. nr 3 do swko wzór umowy na wykonywanie badań TK

dodano: 25-09-2019

zał. nr 4 do swko wymagane parametry TK

dodano: 25-09-2019

zał. nr 5 do swko dostosowanie systemu informatycznego

dodano: 25-09-2019

zał. nr 6 do swko formularz ofertowy

dodano: 25-09-2019


Świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/19


Wyjaśnienia związane z treścią SWKO

dodano: 25-09-2019

Ogłoszenie o konkursie ofert

dodano: 18-09-2019

Sczegółowe warunki konkursu ofert

dodano: 18-09-2019

zał. nr 1 do swko formularz ofertowo cenowy

dodano: 18-09-2019

zał. nr 2 do swko wzór umowy najmu

dodano: 18-09-2019

zał. nr 3 do swko rzut pomieszczeń strona 1

dodano: 18-09-2019

zał. nr 3 do swko rzut pomieszczeń strona 2

dodano: 18-09-2019

zał. nr 4 do swko wzór umowy na bank krwi

dodano: 18-09-2019

zał. nr 5 do swko wzór umowy na wykonywanie badań

dodano: 18-09-2019

zał. nr 6 do swko wykaz osób

dodano: 18-09-2019

zał. nr 7 do swko formularz ofertowy

dodano: 18-09-2019

zał. nr 8 do swko wykaz wykonanych usług

dodano: 18-09-2019

zał. nr 9 do swko wykaz prowadzonych laboratoriów

dodano: 18-09-2019

zał. nr 10 do swko wykaz akredytowanych laboratoriów

dodano: 18-09-2019


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/19


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 08-08-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 18-07-2019


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/19


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 16-07-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 11-07-2019

siwz

dodano: 11-07-2019

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 11-07-2019

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 11-07-2019

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 11-07-2019

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 11-07-2019

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 11-07-2019

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 11-07-2019


Świadczenie usług całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/19


Informacja o udzieleniu zamówienia

dodano: 10-07-2019


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/19


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 17-07-2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zad. nr 15

dodano: 09-07-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 03-07-2019

Informacja o wysokości kwot przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia

dodano: 03-07-2019


Świadczenie usług całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/19


Wyjaśnienia treści ogłoszenia

dodano: 24-06-2019

zał. do wyjaśnień treści ogłoszenia-jadłospis dekladowy przykład

dodano: 24-06-2019

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

dodano: 17-06-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 14-06-2019

zał. nr 1 do ogłoszenia opis przedmiotu zamówienia

dodano: 14-06-2019

zał. nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

dodano: 14-06-2019

zał. nr 3 do ogłoszenia formularz ofertowy

dodano: 14-06-2019

zał. nr 4 do ogłoszenia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 14-06-2019

zał. nr 5 do ogłoszenia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 14-06-2019

zał. nr 6 do ogłoszenia-wykaz wyposażenia kuchenek

dodano: 14-06-2019


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/19


Wyjaśnienia treści siwz c. d.

dodano: 25-06-2019

Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 13-06-2019

Sprostowanie

dodano: 04-06-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 31-05-2019

klucz publiczny

dodano: 31-05-2019

JEDZ

dodano: 31-05-2019

siwz

dodano: 31-05-2019

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 31-05-2019

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 31-05-2019

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 31-05-2019

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o wpłacie wadium

dodano: 31-05-2019


Świadczenie usług całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/19


Unieważnienie postępowania

dodano: 26-04-2019


Świadczenie usług całodziennego, kompleksowego żywienia pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim


Wyjaśnienia związane z treścią ogłoszenia

dodano: 17-04-2019

zał. nr 6 wzór umowy najmu

dodano: 15-04-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-04-2019

zał. nr 1 do ogłoszenia opis przedmiotu zamówienia

dodano: 12-04-2019

zał. nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

dodano: 12-04-2019

zał. nr 3 do ogłoszenia formularz ofertowy

dodano: 12-04-2019

zał. nr 4 do ogłoszenia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 12-04-2019

zał. nr 5 do ogłoszenia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 12-04-2019


Dostawy nici chirurgicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/19


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 10-04-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 10-04-2019


Dostawy nici chirurgicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/19


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 05-04-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 02-04-2019

siwz

dodano: 02-04-2019

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 02-04-2019

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 02-04-2019

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 02-04-2019

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 02-04-2019

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 02-04-2019

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 02-04-2019


Dostawy nici chirurgicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/19


Unieważnienie postępowania

dodano: 01-04-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 29-03-2019


Dostawy nici chirurgicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/19


Wyjaśnienia związane z treścią siwz c. d.

dodano: 27-03-2019

Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 25-03-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 21-03-2019

siwz

dodano: 21-03-2019

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 21-03-2019

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 21-03-2019

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 21-03-2019

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 21-03-2019

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 21-03-2019

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 21-03-2019


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/19


Informacja o udzieleniu zamówienia

dodano: 19-03-2019


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/19


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-03-2019

Zał. nr 1 ogłoszenia opis przedmioyu zamówienia

dodano: 07-03-2019

Zał. nr 2 do ogłoszenia formularz oferty

dodano: 07-03-2019

Zał. nr 3 do ogłoszenia wzór umowy

dodano: 07-03-2019

Zał. nr 4 do ogłoszenia oświadczenie o spełnianiu warunków

dodano: 07-03-2019

Zał. nr 5 do ogłoszenia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 07-03-2019


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/19


Unieważnienie postępowania dla zad, nr 9,10,11

dodano: 21-03-2019

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 14-03-2019

Unieważnienie postępowania dla zad, nr 13

dodano: 14-03-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 06-03-2019


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/19


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 28-02-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-02-2019

siwz

dodano: 22-02-2019

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 22-02-2019

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 22-02-2019

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 22-02-2019

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 22-02-2019

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 22-02-2019

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 22-02-2019


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/19


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 20-02-2019

Unieważnienie postępowania dla zad, nr 3, 6

dodano: 20-02-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 15-02-2019


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/19


Unieważnienie postępowania

dodano: 12-02-2019


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. PCZ-NZP-382/4/19


Wyjaśnienia treści siwz-sprostowanie

dodano: 12-02-2019

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 12-02-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-02-2019

siwz

dodano: 07-02-2019

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 07-02-2019

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 07-02-2019

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 07-02-2019

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 07-02-2019

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 07-02-2019

zał. nr 6 oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 07-02-2019


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni Wykonawcy. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/19


Wyjaśnienia treści ogłoszenia

dodano: 05-02-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 31-01-2019

zał. nr 1 do ogłoszenia opis przedmiotu zamówienia

dodano: 31-01-2019

zał. nr 2 do ogłoszenia formularz oferty

dodano: 31-01-2019

zał. nr 3 do ogłoszenia wzór umowy

dodano: 31-01-2019

zał. nr 4 do ogłoszenia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 31-01-2019

zał. nr 5 do ogłoszenia oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 31-01-2019


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/24/18


Ogłoszenie o wyborze oferty-sprostowanie

dodano: 23-01-2019

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 22-01-2019

Unieważnienie postępowania dla zad. 10,23,36,37,38,39

dodano: 22-01-2019

Informacja o otwarciu ofert-sprostowanie

dodano: 10-01-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 07-01-2019


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/24/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz-część II

dodano: 27-12-2018

Wyjaśnienia związane z treścią siwz-część I

dodano: 21-12-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

dodano: 21-12-2018

Uzupełnienie do zmiany ogłoszenia

dodano: 17-12-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 17-12-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 11-12-2018

siwz

dodano: 11-12-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 11-12-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 11-12-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 11-12-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 11-12-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 11-12-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 11-12-2018


Wykonanie robót budowlanych. PCZ-NZP-382/17/18


Unieważnienie postępowania

dodano: 19-11-2018


Dostawa komputerów. Nr sprawy PCZ-NZP-382/23/18


Zapytanie ofertowe

dodano: 16-11-2018

zał. nr 1 do zapytania ofertowego formularz ofertowy

dodano: 16-11-2018


Wykonywanie badań histopatologicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/22/18


Rozstrzygnięcie konkursu

dodano: 15-11-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 13-11-2018


Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gryfowie Śląskim


Protokół

dodano: 13-11-2018


Wykonywanie badań histopatologicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/22/18


Wyjaśnienia związane z treścią SWKO

dodano: 09-11-2018

Ogłoszenie o konkursie ofert

dodano: 31-10-2018

Sczegółowe warunki konkursu ofert

dodano: 31-10-2018

zał. nr 1 do swko formularz ofertowy

dodano: 31-10-2018

zał. nr 2 do swko wzór umowy

dodano: 31-10-2018

zał. nr 3 do swko wykaz umów

dodano: 31-10-2018

zał. nr 4 do swko oświadczenia

dodano: 31-10-2018


Wykonywanie badań histopatologicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/22/18


Ogłoszenie o konkursie ofert

dodano: 31-10-2018

Sczegółowe warunki konkursu ofert

dodano: 31-10-2018

zał. nr 1 do swko formularz ofertowy

dodano: 31-10-2018

zał. nr 2 do swko wzór umowy

dodano: 31-10-2018

zał. nr 3 do swko wykaz umów

dodano: 31-10-2018

zał. nr 4 do swko oświadczenia

dodano: 31-10-2018


Wykonywanie badań histopatologicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/21/18


Unieważnienie postępowania

dodano: 30-10-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 26-10-2018


Wykonywanie badań histopatologicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/21/18


Ogłoszenie o konkursie ofert

dodano: 16-10-2018

Sczegółowe warunki konkursu ofert

dodano: 16-10-2018

zał. nr 1 do swko formularz ofertowy

dodano: 16-10-2018

zał. nr 2 do swko wzór umowy

dodano: 16-10-2018

zał. nr 3 do swko wykaz umów

dodano: 16-10-2018

zał. nr 4 do swko oświadczenia

dodano: 16-10-2018


Dostawy gazów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/20/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 17-10-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 10-10-2018


Remont kotłowni w Szpitalu w Gryfowie Śl. nr sprawy PCZ-NZP-382/19/18


Informacja o otwarciu ofert

dodano: 10-10-2018


Procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/18


Unieważnienie postępowania

dodano: 19-11-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 08-10-2018


Wykonanie robót budowlanych. PCZ-NZP-382/17/18


Unieważnienie postępowania

dodano: 19-11-2018

Zbiorcze zestawienie ofert

dodano: 05-10-2018


Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gryfowie Śląskim


Regulamin

dodano: 04-10-2018

Ogłoszenie

dodano: 04-10-2018


Dostawy gazów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/20/18


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 08-10-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy-zmieniono ilość w poz. 11

dodano: 08-10-2018

Wyjaśnienia związane z treścią siwz c. d.

dodano: 05-10-2018

Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 05-10-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 01-10-2018

siwz

dodano: 01-10-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 01-10-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 01-10-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 01-10-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 01-10-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 01-10-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 01-10-2018


Zapytanie ofertowe. Remont kotłowni w Szpitalu w Gryfowie Śl.


Zapytanie ofertowe

dodano: 26-09-2018

zał. nr 1 do zapytania ofertowego formularz ofertowy

dodano: 26-09-2018

zał. nr 2 do zapytania ofertowego wzór umowy

dodano: 26-09-2018


ZAPYTANIE OFERTOWE Procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego


Zapytanie ofertowe

dodano: 21-09-2018

zał. nr 1 do zapytania ofertowego

dodano: 21-09-2018

zał. nr 2 do zapytania ofertowego

dodano: 21-09-2018

zał. nr 3 do zapytania ofertowego

dodano: 21-09-2018

zał. nr 4 do zapytania ofertowego

dodano: 21-09-2018

zał. nr 5 do zapytania ofertowego

dodano: 21-09-2018


Wykonanie robót budowlanych. PCZ-NZP-382/17/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz c. d. II

dodano: 28-09-2018

Wyjaśnienia związane z treścią siwz c. d.

dodano: 26-09-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 21-09-2018

SST ścianki, sufity i zabud. typu lekkiego

dodano: 21-09-2018

Wyposażenie

dodano: 21-09-2018

Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 17-09-2018

rysunek A-26

dodano: 17-09-2018

rysunek A-27

dodano: 17-09-2018

Pozwolenie na budowę

dodano: 14-09-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 13-09-2018

siwz

dodano: 13-09-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 13-09-2018

zał. nr 2 do SIWZ dokumentacja projektowa

dodano: 12-09-2018


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/18


Unieważnienie postępowania dla zad. nr 2 i 5

dodano: 26-07-2018

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 26-07-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 20-07-2018


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz c. d.

dodano: 18-07-2018

Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 17-07-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-07-2018

siwz

dodano: 12-07-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 12-07-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 12-07-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 12-07-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 12-07-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 12-07-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 12-07-2018


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 06-07-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 02-07-2018


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 28-06-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-06-2018

siwz

dodano: 22-06-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 22-06-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 22-06-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 22-06-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 22-06-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 22-06-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 22-06-2018


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/18


Unieważnienie postępowania dla zad, nr 3

dodano: 11-06-2018

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 11-06-2018


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 28-06-2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zad. 1

dodano: 15-06-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 06-06-2018


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 11-06-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 04-06-2018


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/18


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 25-05-2018

siwz

dodano: 25-05-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 25-05-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 25-05-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 25-05-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 25-05-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 25-05-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 25-05-2018


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 27-04-2018

Unieważnienie postępowania dla zad, nr 6

dodano: 20-04-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 19-04-2018


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 18-05-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 19-04-2018

siwz

dodano: 19-04-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 19-04-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 19-04-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 19-04-2018

zał. nr 4 do siwz formularz JEDZ

dodano: 19-04-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o wpłacie wadium

dodano: 19-04-2018


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/18


Sprostowanie II

dodano: 17-04-2018

Sprostowanie

dodano: 17-04-2018

Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 16-04-2018

Wyjaśnienia związane z treścią siwz c. d.

dodano: 16-04-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 10-04-2018

siwz

dodano: 10-04-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 10-04-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 10-04-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 10-04-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 10-04-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 10-04-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 10-04-2018


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 29-03-2018


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/18


Informacja o otwarciu ofert

dodano: 23-03-2018


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/18


Informacja o otwarciu ofert

dodano: 23-03-2018


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 20-03-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 14-03-2018

siwz

dodano: 14-03-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 14-03-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 14-03-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 14-03-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 14-03-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 14-03-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 14-03-2018


Dostawy artykułów higienicznychWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 23-02-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 16-02-2018


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 21-02-2018

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zad. 12

dodano: 21-02-2018

Informacja o otwarciu ofert-sprostowanie

dodano: 13-02-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 12-02-2018


Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/18


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 06-02-2018

siwz

dodano: 06-02-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowy

dodano: 06-02-2018

zał. nr 2 do siwz wykaz wykonanych usług

dodano: 06-02-2018

zał. nr 3 do siwz wykaz osób

dodano: 06-02-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 06-02-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 06-02-2018

zał. nr 6 do siwz wzór umowy

dodano: 06-02-2018

zał. nr 7 do siwz program funkcjonalno-użytkowy

dodano: 06-02-2018


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 08-02-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 02-02-2018

siwz

dodano: 02-02-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 02-02-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 02-02-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 02-02-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 02-02-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 02-02-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 02-02-2018


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/18


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zad. 2 i 5

dodano: 07-02-2018

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 07-02-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 23-01-2018


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 19-01-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-01-2018

siwz

dodano: 12-01-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 12-01-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 12-01-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 12-01-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 12-01-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 12-01-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 12-01-2018


Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21 na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz z dostawą i montażem urządzeń "


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dodano: 02-01-2018


Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/17


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 19-12-2017

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 18-12-2017


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/17


Ogłoszenie o wyborze oferty-sprostowanie

dodano: 29-12-2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania-sprostowanie

dodano: 29-12-2017

Informacja o otwarciu ofert-sprostowanie II

dodano: 29-12-2017

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 22-12-2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dodano: 22-12-2017

Informacja o otwarciu ofert-sprostowanie

dodano: 20-12-2017

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 18-12-2017


Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21 na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz z dostawą i montażem urządzeń "Usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Inwestycji pn.: "Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21 na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz z dostawą i montażem urządzeń "


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-12-2017

SIWZ (wersja edytowalna)

dodano: 12-12-2017

SIWZ

dodano: 12-12-2017


Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 08-12-2017

siwz

dodano: 08-12-2017

zał. nr 1 do siwz wzór umowy

dodano: 08-12-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 08-12-2017

zał. nr 3 do siwz wykaz sprzętu i aparatury medycznej

dodano: 08-12-2017

zał. nr 4 do siwz oświadczenie zdoloność techniczna

dodano: 08-12-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna

dodano: 08-12-2017

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 08-12-2017


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku


Wyjaśnienia związane z treścią siwz c. d.

dodano: 12-12-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

dodano: 11-12-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 05-12-2017

Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 29-11-2017

ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 28-11-2017

siwz

dodano: 28-11-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 28-11-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 28-11-2017

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 28-11-2017

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 28-11-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 28-11-2017

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 28-11-2017


Informacja o zakończeniu dialogu technicznego


Zakończenie Dialogu Technicznego

dodano: 23-11-2017


Dostawy środków dezynfekcyjnych


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 13-11-2017

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 03-11-2017


Dostawa stołu operacyjnego


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 13-11-2017

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 30-10-2017


Dostawy środków dezynfekcyjnych


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 31-10-2017

ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-10-2017

siwz

dodano: 24-10-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 24-10-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 24-10-2017

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 24-10-2017

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 24-10-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 24-10-2017

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 24-10-2017


Dostawa stołu operacyjnego


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 26-10-2017

ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 18-10-2017

siwz

dodano: 18-10-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 18-10-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 18-10-2017

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 18-10-2017

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 18-10-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 18-10-2017

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 18-10-2017


Ogłoszenie o dialogu technicznym


Ogłoszenie o dialogu technicznym

dodano: 10-10-2017

zał. nr 1 wniosek o udział w dialogu technicznym

dodano: 10-10-2017

zał. nr 2 regulamin dialogu technicznego

dodano: 10-10-2017

zał. nr 3 wykaz usług

dodano: 10-10-2017

zał. nr 4 wykaz osób

dodano: 10-10-2017


Wykonanie audytu recertyfikującego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/17


Sprostowanie

dodano: 17-08-2017

Pytania i odpowiedzi

dodano: 16-08-2017

Dodatkowe informacje

dodano: 16-08-2017

Zapytanie ofertowe

dodano: 11-08-2017

zał. nr 1 do zapytania

dodano: 11-08-2017


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/17


Unieważnienie postępowania dla zad. nr 4, 7.

dodano: 14-07-2017

Ogłoszenie o wyborze oferty - sprostowanie

dodano: 14-07-2017


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/17


Unieważnienie postępowania dla zad. nr 4, 7.

dodano: 14-07-2017


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/17


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 13-07-2017

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 10-07-2017


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/17


Informacja o otwarciu ofert

dodano: 07-07-2017


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/17


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 06-07-2017

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 30-06-2017


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/17


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 04-07-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 29-06-2017

siwz

dodano: 29-06-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 29-06-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 29-06-2017

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 29-06-2017

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków

dodano: 29-06-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 29-06-2017

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 29-06-2017


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/17


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 28-06-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-06-2017

siwz

dodano: 22-06-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 22-06-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 22-06-2017

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 22-06-2017

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 22-06-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 22-06-2017

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 22-06-2017


Dostawy materiałów do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/17


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 28-06-2017

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 12-06-2017


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/17


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 28-06-2017

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 15, 18.

dodano: 14-06-2017

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 08-06-2017


Dostawy materiałów do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/17


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 07-06-2017

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 02-06-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 31-05-2017

siwz

dodano: 31-05-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 31-05-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 31-05-2017

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 31-05-2017

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków

dodano: 31-05-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 31-05-2017

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 31-05-2017


Wykonywanie usług obejmujacych przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/17


Informacja o udzieleniu zamówienia

dodano: 08-05-2017


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/17


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 30-05-2017

Sprostowanie

dodano: 11-05-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 02-05-2017

siwz

dodano: 02-05-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 02-05-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 02-05-2017

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 02-05-2017

zał. nr 4 do siwz formularz JEDZ

dodano: 02-05-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o wpłacie wadium

dodano: 02-05-2017


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/17


zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 02-05-2017

siwz

dodano: 02-05-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 02-05-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 02-05-2017

zał. nr 4 do siwz formularz JEDZ

dodano: 02-05-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o wpłacie wadium

dodano: 02-05-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 26-04-2017


Wykonywanie usług obejmujacych przygotowywanie, dostarczanie i podawanie posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/17


Wyjaśnienia treści ogłoszenia c. d.

dodano: 07-04-2017

Wyjaśnienia treści ogłoszenia

dodano: 06-04-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 03-04-2017

zał. nr 1 do ogłoszenia-opis przedmiotu zamówienia

dodano: 03-04-2017

zał. nr 2 do ogłoszenia wzór umowy

dodano: 03-04-2017

zał. nr 3 do ogłoszenia formularz ofertowy

dodano: 03-04-2017

zał. nr 4 do ogłoszenia oświadczenie o spełnianiu warunków

dodano: 03-04-2017

zał. nr 5 do ogłoszenia oświadczenie-o braku podstaw wykluczenia

dodano: 03-04-2017

zał. nr 6 do ogłoszenia oświadczenie-zdolność techniczna i zawodowa

dodano: 03-04-2017


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/17


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 10-02-2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dodano: 10-02-2017

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 01-02-2017


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/17


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 27-01-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 26-01-2017

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 20-01-2017

siwz

dodano: 20-01-2017

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 20-01-2017

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 20-01-2017

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 20-01-2017

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 20-01-2017

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 20-01-2017

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 20-01-2017


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy oraz wynajem szpitalnej bielizny pościelowej i odzieży. Nr sprawy PCZ-NZP-382/17/16


Informacja o udzieleniu zamówienia

dodano: 16-01-2017


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy oraz wynajem szpitalnej bielizny pościelowej i odzieży. Nr sprawy PCZ-NZP-382/17/16


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 29-12-2016

zał. nr 1 do ogłoszenia-opis przedmiotu zamówienia

dodano: 29-12-2016

zał. nr 2 do ogłoszenia-formularz ofertowy

dodano: 29-12-2016

zał. nr 3 do ogłoszenia wzór umowy

dodano: 29-12-2016

zał. nr 4 do ogłoszenia oświadczenie o spełnianiu warunków

dodano: 29-12-2016

zał. nr 5 do ogłoszenia oświadczenie-o braku podstaw wykluczenia

dodano: 29-12-2016

zał. nr 6 do ogłoszenia oświadczenie-zdolność techniczna i zawodowa

dodano: 29-12-2016


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 21-12-2016

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 3

dodano: 21-12-2016


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/16


Informacja o otwarciu ofert

dodano: 15-12-2016


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/16


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 12-12-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 06-12-2016

siwz

dodano: 06-12-2016

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 06-12-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 06-12-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 06-12-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 06-12-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 06-12-2016

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 06-12-2016


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/16


Zmiana treści ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej

dodano: 02-12-2016

Unieważnienie wyboru oferty na zad. nr 1

dodano: 01-12-2016

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 29-11-2016

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 2, 3, 10

dodano: 29-11-2016

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 14-11-2016


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/16


Zmiana treści siwz

dodano: 09-11-2016

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 08-11-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 04-11-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 28-10-2016

siwz

dodano: 28-10-2016

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 28-10-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 28-10-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 28-10-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 28-10-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o posiadaniu certyfikatu ISO 13485

dodano: 28-10-2016

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 28-10-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 28-10-2016


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 25-07-2016


Dostawy gazów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 18-07-2016


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/16


Wyjaśnienia treści siwz c.d. II

dodano: 18-07-2016

Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 15-07-2016

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 15-07-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-07-2016

siwz

dodano: 12-07-2016

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 12-07-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 12-07-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 12-07-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 12-07-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 12-07-2016

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 12-07-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 12-07-2016


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/16


Unieważnienie postępowania

dodano: 08-07-2016


Dostawy gazów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/16


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 01-07-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 29-06-2016

siwz

dodano: 29-06-2016

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 29-06-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 29-06-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 29-06-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 29-06-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 29-06-2016

zał. nr 6 do siwz wykaz pojazdów

dodano: 29-06-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 29-06-2016

zał. nr 8 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 29-06-2016


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/16


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 27-06-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 21-06-2016

siwz

dodano: 21-06-2016

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 21-06-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 21-06-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 21-06-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 21-06-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 21-06-2016

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 21-06-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 21-06-2016


Remont dwóch łazienek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala w Gryfowie Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 14-06-2016


Remont dwóch łazienek w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Szpitala w Gryfowie Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/16


Zapytanie ofertowe

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 1 do zapytania dok. budowl. kosztorysowa

dodano: 03-06-2016

zał. nr 2 do zapytania formularz ofertowy

dodano: 03-06-2016

zał. nr 3 do zapytania wzór umowy

dodano: 03-06-2016


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 31-05-2016

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 4

dodano: 31-05-2016


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 02-05-2016


Dostawy i dystrybucja posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 25-04-2016


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 19-04-2016


Dostawy i dystrybucja posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/16


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 13-04-2016

siwz

dodano: 13-04-2016

zał. nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia

dodano: 13-04-2016

zał. nr 2 do siwz wzór umowy

dodano: 13-04-2016

zał. nr 3 do siwz formularz ofertowy

dodano: 13-04-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 13-04-2016

zał. nr 5 do siwz wykaz dostaw

dodano: 13-04-2016

zał. nr 6 do siwz wykaz pojazdów

dodano: 13-04-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 13-04-2016

zał. nr 8 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 13-04-2016

zał. nr 9 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 13-04-2016


Dostawy i dystrybucja posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/16


Unieważnienie postępowania

dodano: 13-04-2016


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/16


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 18-04-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-04-2016

siwz

dodano: 12-04-2016

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 12-04-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 12-04-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 12-04-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 12-04-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 12-04-2016

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 12-04-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 12-04-2016


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/16


Sprostowanie do siwz

dodano: 11-05-2016

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 10-05-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 11-04-2016

siwz

dodano: 11-04-2016

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 11-04-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 11-04-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 11-04-2016

zał. nr 4 do siwz wykaz dostaw

dodano: 11-04-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 11-04-2016

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 11-04-2016


Dostawy i dystrybucja posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/16


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 04-04-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-03-2016

siwz

dodano: 24-03-2016

zał. nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia

dodano: 24-03-2016

zał. nr 2 do siwz wzór umowy

dodano: 24-03-2016

zał. nr 3 do siwz formularz ofertowy

dodano: 24-03-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedz i doświadczenie

dodano: 24-03-2016

zał. nr 5 do siwz wykaz dostaw

dodano: 24-03-2016

zał. nr 6 do siwz wykaz pojazdów

dodano: 24-03-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 24-03-2016

zał. nr 8 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 24-03-2016

zał. nr 9 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 24-03-2016


Dostawa sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr Spr. 10/FN/2016


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 23-03-2016


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/16


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 23-03-2016

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 22-03-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 17-03-2016

siwz

dodano: 17-03-2016

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 17-03-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 17-03-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 17-03-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 17-03-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 17-03-2016

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 17-03-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 17-03-2016


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/16


zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 17-03-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 17-03-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 17-03-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 17-03-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 17-03-2016

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 17-03-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 17-03-2016


Dostawa sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr Spr. 10/FN/2016


Wyjaśnienia związane z treścią zapytania ofertowego

dodano: 18-03-2016

Zapytanie ofertowe

dodano: 14-03-2016

zał. nr 1 do zapytania

dodano: 14-03-2016

zał. nr 2 do zapytania

dodano: 14-03-2016

zał. nr 3 do zapytania

dodano: 14-03-2016


Dostawa sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr Spr. 9//FN/2016


Unieważnienie postępowania

dodano: 14-03-2016


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 14-03-2016


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/16


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 08-03-2016

Sprostowanie do siwz

dodano: 08-03-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 04-03-2016

siwz

dodano: 04-03-2016

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 04-03-2016

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 04-03-2016

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 04-03-2016

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 04-03-2016

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 04-03-2016

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 04-03-2016

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 04-03-2016


Dostawa sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr Spr. 9//FN/2016


Wyjaśnienia

dodano: 07-03-2016

Zapytanie ofertowe

dodano: 03-03-2016

zał. nr 1 do zapytania

dodano: 03-03-2016

zał. nr 2 do zapytania

dodano: 03-03-2016

zał. nr 3 do zapytania formularz ofertowo cenowy

dodano: 03-03-2016


Wwykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 26-02-2016


Wwykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/16


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 18-02-2016

zał. nr 1 do ogłoszenia-formularz ofertowy

dodano: 18-02-2016

zał. nr 2 do ogłoszenia-wykaz udziału w akcjach profil.

dodano: 18-02-2016

zał. nr 3 do ogłoszenia-oświadczenie

dodano: 18-02-2016


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/21/15


Unieważnienie postępowania dla zad. nr 14

dodano: 03-02-2016

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 03-02-2016


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu specjalistycznego z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek w ramach projektu „ Promocja i profilaktyka chorób układu krążenia dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego” realizowanym w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa


Wynik postępowania

dodano: 01-02-2016


Wykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/16


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 27-01-2016


Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia Kursu specjalistycznego z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej dla pielęgniarek w ramach projektu „ Promocja i profilaktyka chorób układu krążenia dla mieszkańców Powiatu Lwóweckiego” realizowanym w ramach Programu PL13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa


Zapytanie ofertowe

dodano: 21-01-2016


Wykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/16


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 21-01-2016

zał. nr 1 do ogłoszenia-formularz ofertowy

dodano: 21-01-2016

zał. nr 2 do ogłoszenia-oświadczenie

dodano: 21-01-2016


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/21/15


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 11-01-2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 08-01-2016

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 23-12-2015

siwz

dodano: 23-12-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 23-12-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 23-12-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 23-12-2015

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 23-12-2015

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 23-12-2015

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 23-12-2015

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 23-12-2015


Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/19/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 15-12-2015


Wynik postępowania na wykonywanie czynności pielęgniarskich


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 09-12-2015


Wynik postępowania na pełnienie dozoru w przychodni


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 09-12-2015


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 03-12-2015


Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/19/15


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 01-12-2015

siwz

dodano: 01-12-2015

zał. nr 1 do siwz wzór umowy

dodano: 01-12-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 01-12-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 01-12-2015

zał. nr 3 do siwz wykaz sprzętu i aparatury medycznej

dodano: 01-12-2015

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 01-12-2015

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 01-12-2015

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonom.

dodano: 01-12-2015

zał. nr 7 do siwz oświadczenie art. 24 ust. Pzp

dodano: 01-12-2015

zał. nr 8 do siwz oświadczenie o posiadaniu swiadect, zaswiadczeń

dodano: 01-12-2015


Zapytanie ofertowe na wykonywanie czynności pielęgniarskich


Zapytanie ofertowe

dodano: 24-11-2015


Zapytanie ofertowe na pełnienie dozoru w przychodni


Zapytanie ofertowe

dodano: 24-11-2015


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/15


Wyjaśnienia treści siwz - sprostowanie

dodano: 26-11-2015

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 25-11-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 20-11-2015

siwz

dodano: 20-11-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 20-11-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 20-11-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 20-11-2015

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 20-11-2015

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 20-11-2015

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 20-11-2015

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

dodano: 20-11-2015


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 18-11-2015

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 5,7,14,18.

dodano: 18-11-2015


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/15


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 02-11-2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

dodano: 30-10-2015

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 28-10-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-10-2015

siwz

dodano: 22-10-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 22-10-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 22-10-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 22-10-2015

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 22-10-2015

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 22-10-2015

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonom.

dodano: 22-10-2015

zał. nr 7 do siwz oświadczenie art. 24 ust. Pzp

dodano: 22-10-2015


Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych. Nr sprawy: PCZ-NZP-382/14/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 12-10-2015


Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych. Nr sprawy: PCZ-NZP-382/14/15


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 01-10-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 25-09-2015

siwz

dodano: 25-09-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 25-09-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 25-09-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 25-09-2015

zał. nr 4 do siwz wykaz umów

dodano: 25-09-2015

zał. nr 5 do siwz oświadczenie art. 22 ust.1 Pzp

dodano: 25-09-2015

zał. nr 6 do siwz oświadczenie art. 24 ust. Pzp

dodano: 25-09-2015


Dzierżawa urządzeń medycznych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 25-08-2015


Dzierżawa urządzeń medycznych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/15


Wyjaśnienia

dodano: 12-08-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 31-07-2015

siwz

dodano: 31-07-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 31-07-2015

zał. nr 2 do siwz formularz oferty

dodano: 31-07-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 31-07-2015

zał. nr 4 do siwz oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 31-07-2015


Dzierżawa urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 30-07-2015

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 1

dodano: 30-07-2015


Wykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 28-07-2015


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 27-07-2015


Dzierżawa urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/15


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 27-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-07-2015

siwz

dodano: 22-07-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 22-07-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 22-07-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 22-07-2015

zał. nr 4 do siwz oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 22-07-2015


Wykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/15


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 17-07-2015

zał. nr 1 do ogłoszenia-formularz ofertowy

dodano: 17-07-2015

zał. nr 2 do ogłoszenia-wykaz udziału w akcjach profil.

dodano: 17-07-2015

zał. nr 3 do ogłoszenia-oświadczenie

dodano: 17-07-2015


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/15


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 15-07-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 10-07-2015

siwz

dodano: 10-07-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 10-07-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 10-07-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 10-07-2015

zał. nr 4 do siwz oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 10-07-2015


Wykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 01-07-2015

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 2, 4

dodano: 01-07-2015


Wykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/15


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 23-06-2015

zał. nr 1 do ogłoszenia-formularz ofertowy

dodano: 23-06-2015

zał. nr 2 do ogłoszenia-wykaz udziału w akcjach profil.

dodano: 23-06-2015

zał. nr 3 do ogłoszenia-oświadczenie

dodano: 23-06-2015


Wykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/15


Unieważnienie postępowania dla zad. nr 1, 2, 5

dodano: 17-06-2015

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 17-06-2015


Wykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/15


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 03-06-2015

zał. nr 1 do ogłoszenia-formularz ofertowy

dodano: 03-06-2015

zał. nr 2 do ogłoszenia-wykaz udziału w akcjach profil.

dodano: 03-06-2015


Wykonanie usług zdrowotnych w projekcie Promocja i Profilaktyka Chorób Układu Krążenia dla Mieszkańców Powiatu Lwóweckiego realizowanym w ramach Programu PL13 ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/15


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 03-06-2015

zał. nr 1 do ogłoszenia-formularz ofertowy

dodano: 03-06-2015

zał. nr 2 do ogłoszenia-wykaz udziału w akcjach profil.

dodano: 03-06-2015


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 21-05-2015


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/15


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 12-05-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-05-2015

siwz

dodano: 07-05-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 07-05-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 07-05-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 07-05-2015


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 17-04-2015


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 17-04-2015

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 3,10,11

dodano: 17-04-2015


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/15


Wyjaśnienia treści siwz c.d. II

dodano: 31-03-2015

Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 27-03-2015

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 26-03-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 23-03-2015

siwz

dodano: 23-03-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 23-03-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 23-03-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 23-03-2015


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/15


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 31-03-2015

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 30-03-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 02-03-2015

siwz

dodano: 02-03-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 02-03-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 02-03-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 02-03-2015

zał. nr 4 do siwz wykaz dostaw

dodano: 02-03-2015

zał. nr 5 do siwz oświadczenie art. 22 ust.1 Pzp

dodano: 02-03-2015

zał. nr 6 do siwz oświadczenie art. 24 ust. Pzp

dodano: 02-03-2015


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/15


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 04-02-2015

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dodano: 04-02-2015


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/15


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 29-01-2015

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 28-01-2015

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-01-2015

siwz

dodano: 22-01-2015

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 22-01-2015

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 22-01-2015

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 22-01-2015

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 22-01-2015

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 22-01-2015

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 22-01-2015


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 08-01-2015

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 1, 3.

dodano: 08-01-2015


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/17/14


Unieważnienie postępowania dla zad. nr 1A, 3, 4, 5, 6, 7A (sprostowanie)

dodano: 16-01-2015

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 15-01-2015

Unieważnienie postępowania

dodano: 24-12-2014


Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim


Ogłoszenie o wynikach postępowania

dodano: 24-12-2014

Unieważnienie przatargu dla pakietu III

dodano: 24-12-2014


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy oraz wynajem szpitalnej bielizny pościelowej i odzieży. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/14


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 19-12-2014

siwz

dodano: 19-12-2014

zał. nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia

dodano: 19-12-2014

zał. nr 2 do siwz formularz oferty

dodano: 19-12-2014

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 19-12-2014

zał. nr 1 do umowy - formularz asortymentowo ilościowy

dodano: 19-12-2014


Wykonanie przeglądów technicznych obiektów budowlanych rocznych, pięcioletnich i przeglądu instalacji sanitarnych


SIWZ

dodano: 17-12-2014


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy oraz wynajem szpitalnej bielizny pościelowej i odzieży. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/14


Unieważnienie postępowania

dodano: 17-12-2014


Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.


Odpowiedzi na pytania do SIWZ

dodano: 19-12-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 15-12-2014

SIWZ

dodano: 15-12-2014


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/17/14


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 18-12-2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 16-12-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 10-12-2014

siwz

dodano: 10-12-2014

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 10-12-2014

zał. nr 2 do siwz formularz oferty

dodano: 10-12-2014

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 10-12-2014

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 10-12-2014

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 10-12-2014

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 10-12-2014


Wwykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy oraz wynajem szpitalnej bielizny pościelowej i odzieży. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/14


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 05-12-2014

siwz

dodano: 05-12-2014

zał. nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia

dodano: 05-12-2014

zał. nr 1 do umowy - formularz asortymentowo ilościowy

dodano: 05-12-2014

zał. nr 2 do siwz formularz oferty

dodano: 05-12-2014

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 05-12-2014


Zaproszenie do złożenia oferty na opublikowanie artykułu informacyjnego


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 08-12-2014

Zaproszenie

dodano: 27-11-2014


Zaproszenie do złożenia oferty na wydruk nalepek oraz ulotek


Zawiadomienie o odrzuceniu oferty

dodano: 08-12-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 08-12-2014

Wzory

dodano: 02-12-2014

Zaproszenie

dodano: 27-11-2014


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/14


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 08-12-2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

dodano: 05-12-2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 03-12-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 26-11-2014

siwz

dodano: 26-11-2014

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 26-11-2014

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 26-11-2014

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 26-11-2014

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 26-11-2014

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 26-11-2014

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonomiczna i finansowa

dodano: 26-11-2014

zał. nr 7 do siwz oświadczenie art. 24 ust. Pzp

dodano: 26-11-2014


Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz dostosowanie obiektu do wymagań p. pożarowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/14


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dodano: 24-11-2014


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/14


Unieważnienie postępowania

dodano: 05-11-2014

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 05-11-2014


Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz dostosowanie obiektu do wymagań p. pożarowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 30-10-2014


Dostawy gazów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 24-10-2014


Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim


Unieważnienie postępowania

dodano: 15-12-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 15-10-2014


Dostawy gazów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/14


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 14-10-2014

zał. nr 6 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 10-10-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 10-10-2014

siwz

dodano: 10-10-2014

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 10-10-2014

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 10-10-2014

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 10-10-2014

zał. nr 4 do siwz oświadczenie art. 22 ust.1 Pzp

dodano: 10-10-2014

zał. nr 5 do siwz oświadczenie wiedza i doświadczenie

dodano: 10-10-2014

zał. nr 6 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 10-10-2014

zał. nr 7 do siwz oświadczenie art. 24 ust. Pzp

dodano: 10-10-2014


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/14


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 22-10-2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

dodano: 20-10-2014

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 13-10-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 06-10-2014

siwz

dodano: 06-10-2014

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 06-10-2014

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 06-10-2014

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 06-10-2014


Wykonanie instalacji systemu oddymiania klatek schodowych oraz dostosowanie obiektu do wymagań p. pożarowych


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 03-10-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-09-2014

siwz

dodano: 24-09-2014

zał. nr 1 do siwz - dokumentacja projektowa

dodano: 24-09-2014

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 24-09-2014

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 24-09-2014

zał. nr 4 do siwz oświadczenie art. 22 ust.1 Pzp

dodano: 24-09-2014

zał. nr 5 do siwz oświadczenie art. 24 ust. Pzp

dodano: 24-09-2014


ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na wykonanie trzech tablic informacyjnych


Zaproszenie

dodano: 11-09-2014


Rozbudowa istniejącego systemu informatycznego oraz budowa sieci WiFi w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Lwówek Śląski, w budynku Szpitala w Lwówku Śląskim. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 08-09-2014


Rozbudowa istniejącego systemu informatycznego oraz budowa sieci WiFi w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Lwówek Śląski, w budynku Szpitala w Lwówku Śląskim


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 02-09-2014

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 02-09-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 28-08-2014

siwz

dodano: 28-08-2014

zał. nr 1 do siwz - zad. nr 1-opis przedmiotu zamówienia

dodano: 28-08-2014

zał. nr 1 do siwz - zad. nr 2-opis przedmiotu zamówienia

dodano: 28-08-2014

zał. nr 1 do siwz - zad. nr 3-opis przedmiotu zamówienia

dodano: 28-08-2014

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 28-08-2014

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 28-08-2014

zał. nr 4 do siwz oświadczenie wiedz i doświadczenie

dodano: 28-08-2014

zał. nr 5 do siwz oświadczenie potencjał, osoby

dodano: 28-08-2014

zał. nr 6 do siwz oświadczenie sytuacja ekonom.

dodano: 28-08-2014

zał. nr 7 do siwz oświadczenie art. 22 ust.1 Pzp

dodano: 28-08-2014

zał. nr 8 do siwz oświadczenie art. 24 ust. Pzp

dodano: 28-08-2014

zał. nr 9 do siwz-rzut IIIp

dodano: 28-08-2014

zał. nr 9 do siwz-rzut IIp

dodano: 28-08-2014

zał. nr 9 do siwz-rzut Ip

dodano: 28-08-2014

zał. nr 9 do siwz-rzut parteru

dodano: 28-08-2014


Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenie banku krwi


Rozstrzygnięcie konkursu ofert

dodano: 19-08-2014


Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenie banku krwi


Wyjaśnienia treści swko

dodano: 01-08-2014

Ogłoszenie o konkursie ofert

dodano: 04-07-2014

Szczegółowe warunki konkursu ofert

dodano: 04-07-2014

zał. nr 1 do swko-formularz ofertowo cenowy

dodano: 04-07-2014

zał. nr 2 do swko-wzór umowy najmu

dodano: 04-07-2014

zał. nr 3 do swko-rzut pomieszczeń str nr 1

dodano: 04-07-2014

zał. nr 3 do swko-rzut pomieszczeń str nr 2

dodano: 04-07-2014

zał. nr 4 do swko-wzór umowy na obsługę banku krwi

dodano: 04-07-2014

zał. nr 5 do swko-wzór umowy na wykonywanie badań

dodano: 04-07-2014

zał. nr 6 do swko-wykaz osób

dodano: 04-07-2014

zał. nr 7 do swko-formularz ofertowy

dodano: 04-07-2014


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 11-06-2014


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/14


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 05-06-2014

ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 30-05-2014

siwz

dodano: 30-05-2014

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 30-05-2014

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 30-05-2014

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 30-05-2014

zał. nr 4 do siwz wykaz dostaw

dodano: 30-05-2014

zał. nr 5 do siwz oświadczenie art. 22 ust.1 Pzp

dodano: 30-05-2014

zał. nr 6 do siwz oświadczenie art. 24 ust. Pzp

dodano: 30-05-2014


Dostawy artykułów biurowych. Nr Sprawy PCZ-NZP-382/6/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 19-05-2014


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 19-05-2014

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 19-05-2014


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/14


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 25-04-2014

siwz

dodano: 25-04-2014

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 25-04-2014

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 25-04-2014

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 25-04-2014

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 25-04-2014

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 25-04-2014

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 25-04-2014


Dostawa przyłóżkowego aparatu rtg. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/14


Ogłoszenie o uniważnieniu postępowania

dodano: 25-04-2014


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 18-04-2014

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 1 i 3

dodano: 18-04-2014


Dostawa przyłóżkowego aparatu rtg. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/14


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 18-04-2014

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 17-04-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 10-04-2014

siwz

dodano: 10-04-2014

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 10-04-2014

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 10-04-2014

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 10-04-2014


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/14


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 08-04-2014

siwz

dodano: 08-04-2014

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 08-04-2014

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 08-04-2014

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 08-04-2014

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 08-04-2014

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 08-04-2014

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 08-04-2014


Dostawy urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/14


Unieważnienie postępowania dla zad. 2

dodano: 07-04-2014

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 07-04-2014


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 28-03-2014


Dostawy urządzeń medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/14


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 01-04-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 27-03-2014

siwz

dodano: 27-03-2014

Zał. nr 1 do siwz- zad. nr 1

dodano: 27-03-2014

Zał. nr 1 do siwz- zad. nr 2

dodano: 27-03-2014

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 27-03-2014

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 27-03-2014


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/14


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 21-03-2014


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/14


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 17-03-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 10-03-2014

siwz

dodano: 10-03-2014

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 10-03-2014

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 10-03-2014

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 10-03-2014


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/14


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 06-03-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 28-02-2014

siwz

dodano: 28-02-2014

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 28-02-2014

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 28-02-2014

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 28-02-2014


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 20-02-2014


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/16/13


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 24-01-2014

siwz

dodano: 03-01-2014

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 1-20

dodano: 03-01-2014

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 03-01-2014

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 03-01-2014

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 03-01-2014

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 03-01-2014

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 03-01-2014

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-12-2013


Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

dodano: 17-01-2014

Ogłoszenie o wynikach postępowania

dodano: 23-12-2013

Ogłoszenie o wynikach postępowania

dodano: 23-12-2013


Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 17-12-2013


Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 10-12-2013


Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/15/13


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 12-12-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 09-12-2013

siwz

dodano: 09-12-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowy, oświadczenie

dodano: 09-12-2013

Zał. nr 2 do siwz-wzór umowy

dodano: 09-12-2013

Zał. nr 3 do siwz-wykaz pojazdów

dodano: 09-12-2013

Zał. nr 4 do siwz-wykaz zakładów utylizacji

dodano: 09-12-2013

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 09-12-2013

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 09-12-2013


Dostawy sprzętu do laparoskopu. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 02-12-2013

Unieważnienie dla zad. 1,3.

dodano: 02-12-2013


Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/13


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 28-11-2013

siwz

dodano: 28-11-2013

Zał. nr 1 do siwz-wzór umowy

dodano: 28-11-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 28-11-2013

Zał. nr 3 do siwz-wykaz sprzętu i aparatury medycznej

dodano: 28-11-2013


Dostawy sprzętu do laparoskopu. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/13


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 26-11-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-11-2013

siwz

dodano: 22-11-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 1-3

dodano: 22-11-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 22-11-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 22-11-2013


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 21-11-2013

Unieważnienie dla zad. 2

dodano: 21-11-2013


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 14-11-2013

Unieważnienie dla zad. nr 2,3,7

dodano: 14-11-2013


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/13


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 13-11-2013

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 13-11-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-11-2013

siwz

dodano: 07-11-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 07-11-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 07-11-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 07-11-2013


Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 07-11-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 04-11-2013


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 30-10-2013

Unieważnienie dla zad. 1,2,4,5,6,7

dodano: 30-10-2013


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 30-10-2013


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/13


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 31-10-2013

Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 31-10-2013

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 30-10-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 25-10-2013

siwz

dodano: 25-10-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 25-10-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 25-10-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 25-10-2013

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 25-10-2013


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/13


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 23-10-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 18-10-2013

siwz

dodano: 18-10-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 18-10-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 18-10-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 18-10-2013


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 11-10-2013

Unieważnienie

dodano: 11-10-2013


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/13


Sprostowanie do wyjaśnień treści siwz

dodano: 01-10-2013

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 30-09-2013

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 27-09-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 20-09-2013

siwz

dodano: 20-09-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 20-09-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 20-09-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 20-09-2013


Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 16-09-2013


Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/13


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 30-08-2013

siwz

dodano: 30-08-2013

Zał. nr 1 do siwz- zadanie I

dodano: 30-08-2013

Zał. nr 1 do siwz- zadanie II

dodano: 30-08-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 30-08-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 30-08-2013

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych robót

dodano: 30-08-2013

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 30-08-2013

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 30-08-2013


Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy: PCZ-NZP-382/7/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 14-08-2013


Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy: PCZ-NZP-382/7/13


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 31-07-2013

siwz

dodano: 31-07-2013

Zał. nr 1 do siwz-opis przedmiotu zamówienia

dodano: 31-07-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 31-07-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 31-07-2013

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych robót

dodano: 31-07-2013

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 31-07-2013

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 31-07-2013

zał. nr 7 do siwz - rzuty pięter obiektów PCZ-sieć komputerowa

dodano: 31-07-2013


Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu informatycznego oraz sieci komputerowej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy: PCZ-NZP-382/6/13


Unieważnienie postępowania

dodano: 16-07-2013

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 16-07-2013

dodano: 16-07-2013


Rozbudowa i modernizacja istniejącego systemu informatycznego oraz sieci komputerowej w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy: PCZ-NZP-382/6/13


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 11-07-2013

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 10-07-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 04-07-2013

siwz

dodano: 04-07-2013

Zał. nr 1 do siwz- zad. nr 1

dodano: 04-07-2013

Zał. nr 1 do siwz- zad. nr 2

dodano: 04-07-2013

Zał. nr 1 do siwz- zad. nr 3

dodano: 04-07-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 04-07-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 04-07-2013

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw/usług/robót

dodano: 04-07-2013

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 04-07-2013

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 04-07-2013

zał. nr 7 do siwz - rzuty pięter obiektów PCZ-sieć komputerowa

dodano: 04-07-2013


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 19-06-2013


Wykonanie tablic informacyjnych


Zawiadomienie o wyborze oferty

dodano: 18-06-2013


Wykonanie tablic informacyjnych


Zaproszenie do złożenia oferty

dodano: 10-06-2013


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/13


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 12-06-2013

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 07-06-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-06-2013

siwz

dodano: 07-06-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 07-06-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 07-06-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 07-06-2013

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 07-06-2013

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 07-06-2013


Dostawa urządzeń do rehabilitacji leczniczej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 03-06-2013


Dostawa urządzeń do rehabilitacji leczniczej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/13


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 22-05-2013

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 22-05-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 17-05-2013

siwz

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 1

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 2

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 3

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 4

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 5

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 6

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 7

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 8

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 9

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 17-05-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 17-05-2013


Dostawy i dystrybucja posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 12-04-2013


Dostawy i dystrybucja posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 21-03-2013

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 14-03-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 18-02-2013

siwz

dodano: 18-02-2013

Zał. nr 1 do siwz-opis przedmiotu zamówienia

dodano: 18-02-2013

Zał. nr 2 do siwz-wzór umowy

dodano: 18-02-2013

Zał. nr 3 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 18-02-2013

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 18-02-2013

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 18-02-2013

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 18-02-2013


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/17/12


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 14-02-2013

Unieważnienie dla zad. 1C

dodano: 14-02-2013


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/13


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 06-02-2013


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/13


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 28-01-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-01-2013

siwz

dodano: 22-01-2013

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 22-01-2013

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 22-01-2013

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 22-01-2013


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/17/12


Sprostowanie do wyjaśnień treści siwz

dodano: 01-02-2013

Zmiana treści ogłoszenia

dodano: 16-01-2013

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 16-01-2013

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 14-12-2012

siwz

dodano: 14-12-2012

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 14-12-2012

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 14-12-2012

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 14-12-2012

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 14-12-2012

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 14-12-2012

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 14-12-2012


Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim


Unieważnienie

dodano: 29-11-2012

Ogłoszenie o wynikach postępowania

dodano: 29-11-2012


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/12


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 09-11-2012


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy oraz wynajem szpitalnej bielizny pościelowej i odzieży. Nr sprawy : PCZ-NZP-382/15/12


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 06-11-2012


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy oraz wynajem szpitalnej bielizny pościelowej i odzieży. Nr sprawy : PCZ-NZP-382/15/12


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 30-10-2012

siwz

dodano: 30-10-2012

Zał. nr 1 do siwz-opis przedmiotu zamówienia

dodano: 30-10-2012

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 30-10-2012

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 30-10-2012

Zał. nr 1 do umowy-formularz asortymentowo ilościowy

dodano: 30-10-2012


Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/12


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 26-10-2012


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 31-10-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 29-10-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 23-10-2012

siwz

dodano: 23-10-2012

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 23-10-2012

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 23-10-2012

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 23-10-2012

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 23-10-2012


Świadczenie usług w zakresie wykonywania badań histopatologicznych i cytologicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/12


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 18-10-2012

siwz

dodano: 18-10-2012

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 18-10-2012

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 18-10-2012

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 18-10-2012


Dostawy gazów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/12


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 15-10-2012


Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 11-10-2012


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/12


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 11-10-2012


Dostawy gazów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 10-10-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 05-10-2012

siwz

dodano: 05-10-2012

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 05-10-2012

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 05-10-2012

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 05-10-2012

Zał. nr 4 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22 ust. 1 Pzp

dodano: 05-10-2012

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 24 ust. 1 Pzp

dodano: 05-10-2012

Zał. nr 6 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 05-10-2012


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 01-10-2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 29-09-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-09-2012

siwz

dodano: 24-09-2012

Zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 24-09-2012

Zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 24-09-2012

Zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 24-09-2012

Zał. nr 4 do siwz-wykaz wykonanych dostaw

dodano: 24-09-2012


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/12


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 28-08-2012


Przetarg ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gryfowie ŚląskimDostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 08-08-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 03-08-2012

siwz

dodano: 03-08-2012

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 03-08-2012

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 03-08-2012

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 03-08-2012


Świadczenie usług medycznych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/12


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 29-06-2012


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/12


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 21-06-2012


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 13-06-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 06-06-2012

siwz

dodano: 06-06-2012

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 06-06-2012

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 06-06-2012

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 06-06-2012

zał. nr 4 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 06-06-2012

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 22. ust. 1 Pzp

dodano: 06-06-2012

zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24. ust. 1 Pzp

dodano: 06-06-2012


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/12


Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dodano: 05-06-2012


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 30-05-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-05-2012

siwz

dodano: 24-05-2012

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 24-05-2012

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 24-05-2012

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 24-05-2012

zał. nr 4 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 24-05-2012

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 22. ust. 1 Pzp

dodano: 24-05-2012

zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24. ust. 1 Pzp

dodano: 24-05-2012


Świadczenie usług medycznych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/12


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 20-06-2012

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 11-06-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 23-05-2012

siwz

dodano: 23-05-2012

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy zad. nr 1, 2

dodano: 23-05-2012

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 23-05-2012

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy najmu

dodano: 23-05-2012

zał. nr 4 do siwz str. 1 - opis pomieszczeń

dodano: 23-05-2012

zał. nr 4 do siwz str. 2 - powiększony rzut pomieszczeń

dodano: 23-05-2012

zał. nr 4 do siwz str. 3 - rzut pomieszczeń

dodano: 23-05-2012

zał. nr 5 do siwz-wzór umowy

dodano: 23-05-2012


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/12


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 12-04-2012


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 04-04-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 30-03-2012

siwz

dodano: 30-03-2012

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 30-03-2012

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 30-03-2012

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 30-03-2012

zał. nr 4 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 30-03-2012

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 22. ust. 1 Pzp

dodano: 30-03-2012

zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24. ust. 1 Pzp

dodano: 30-03-2012


Dostawy i dystrybucja posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/12


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 27-03-2012


Dostawy materiałów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/12


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 20-03-2012

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zad. nr 1

dodano: 20-03-2012


Dostawy i dystrybucja posiłków dla pacjentów oddziałów szpitalnych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/4/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 21-03-2012

Zmiana treści siwz

dodano: 19-03-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 15-03-2012

siwz

dodano: 15-03-2012

zał. nr 1 do siwz-opis przedmiotu zamówienia

dodano: 15-03-2012

zał. nr 2 do siwz-wzór umowy

dodano: 15-03-2012

zał. nr 3 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 15-03-2012

zał. nr 4 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 15-03-2012

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 22. ust. 1 Pzp

dodano: 15-03-2012

zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24. ust. 1 Pzp

dodano: 15-03-2012


Dostawy materiałów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 13-03-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-03-2012

siwz

dodano: 07-03-2012

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 07-03-2012

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 07-03-2012

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 07-03-2012

zał. nr 4 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 07-03-2012

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 22. ust. 1 Pzp

dodano: 07-03-2012

zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24. ust. 1 Pzp

dodano: 07-03-2012


Dostosowanie klatek schodowych do wymogów ochrony przeciwpożarowej


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dodano: 27-02-2012


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/12


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 21-02-2012


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/12


Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 14-02-2012

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 13-02-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 09-02-2012

siwz

dodano: 09-02-2012

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 09-02-2012

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 09-02-2012

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 09-02-2012


Dostawy produktów farmaceutycznych. Nr aprawy PCZ-NZP-382/18/11


Ogłoszenie o unieważnieniu zad. nr 8A

dodano: 06-02-2012

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 06-02-2012


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/12


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 01-02-2012


Dostawy artykułów higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/12


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 27-01-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 23-01-2012

siwz

dodano: 23-01-2012

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 23-01-2012

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 23-01-2012

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 23-01-2012


Dostawy tonerów oraz tuszy do drukarek i kserokopiarek. Nr sprawy PCZ-NZP-382/19/11


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 10-01-2012


Ogłoszenie wyników postępowania na kompleksowe ubezpieczenie PCZ


Wynik postępowania

dodano: 30-12-2011


Dostawy tonerów oraz tuszy do drukarek i kserokopiarek. Nr sprawy PCZ-NZP-382/19/11


Wyjaśnienia treści siwz c.d. II

dodano: 29-12-2011

Wyjaśnienia treści siwz c.d.

dodano: 29-12-2011

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 28-12-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-12-2011

siwz

dodano: 22-12-2011

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 22-12-2011

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 22-12-2011

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 22-12-2011

zał. nr 4 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 22-12-2011

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 22. ust. 1 Pzp

dodano: 22-12-2011

zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24. ust. 1 Pzp

dodano: 22-12-2011


Dostawy artykułów biurowych nr sprawy PCZ-NZP-382/16/11


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na zad. nr 2

dodano: 19-12-2011

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 19-12-2011


Dostawy produktów farmaceutycznych nr sprawy PCZ-NZP-382/18/11


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 13-01-2012

zadanie nr 8 pakiet A i B

dodano: 13-01-2012

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 14-12-2011

siwz

dodano: 14-12-2011

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 14-12-2011

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 14-12-2011

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 14-12-2011

zał. nr 4 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 14-12-2011

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 22 ust.1 Pzp

dodano: 14-12-2011

zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust.1 Pzp

dodano: 14-12-2011


Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych nr sprawy PCZ-NZP-382/15/11


Ogłoszenie o wyborze oferty po powtórzeniu czynności: powtórna ocena złożonych ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej

dodano: 10-12-2011


Naprawa, przeglądy i konserwacja sprzetu medycznego nr sprawy PCZ-NZP-382/17/11


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 10-12-2011


Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych nr sprawy PCZ-NZP-382/15/11


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 10-12-2011

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 07-12-2011

Ogłoszenie o wyborze oferty po powtórzeniu czynności: powtórna ocena złożonych ofert oraz wybór oferty najkorzystniejszej

dodano: 07-12-2011


Naprawa, przeglądy i konserwacja sprzetu medycznego nr sprawy PCZ-NZP-382/17/11


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 02-12-2011

siwz

dodano: 02-12-2011

zał. nr 1 do siwz-wzór umowy

dodano: 02-12-2011

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 02-12-2011

zał. nr 3 do siwz-wykaz sprzętu i aparatury medycznej

dodano: 02-12-2011


Naprawa, przeglądy i konserwacja sprzetu medycznego nr sprawy PCZ-NZP-382/17/11


dodano: 02-12-2011


Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych nr sprawy PCZ-NZP-382/15/11


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

dodano: 30-11-2011


Dostawy artykułów biurowych


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-11-2011

siwz

dodano: 24-11-2011

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 24-11-2011

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 24-11-2011

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 24-11-2011

zał. nr 4 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 24-11-2011

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 22 ust.1 Pzp

dodano: 24-11-2011

zał. nr 6 do siwz-oświadczenie art. 24 ust.1 Pzp

dodano: 24-11-2011


Odbiór i unieszkodliwianie odpadów medycznych


zał. nr 2 do siwz-poprawiony wzór umowy

dodano: 22-11-2011

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 22-11-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 18-11-2011

siwz

dodano: 18-11-2011

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 18-11-2011

zał. nr 2 do siwz-wzór umowy

dodano: 18-11-2011

zał. nr 3 do siwz-wykaz pojazdów

dodano: 18-11-2011

zał. nr 4 do siwz-wykaz zakładów utylizacji odpadów

dodano: 18-11-2011

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 24 ust.1 Pzp

dodano: 18-11-2011

zał. nr 6 do siwz-oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 18-11-2011


Usługa kompleksowego ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 03-11-2011


Dostawy gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/11


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 13-10-2011


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/11


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 04-10-2011

Unieważnienie postępowania - zad. nr 2.

dodano: 04-10-2011


Dostawy gazów medycznych dla Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 04-10-2011

ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 29-09-2011

siwz

dodano: 29-09-2011

zał. nr 1 do siwz-formularz ofertowo cenowy

dodano: 29-09-2011

zał. nr 2 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 29-09-2011

zał. nr 3 do siwz-wzór umowy

dodano: 29-09-2011

zał. nr 4 do siwz-oświadczenie art. 22 ust.1 Pzp

dodano: 29-09-2011

zał. nr 5 do siwz-oświadczenie art. 24 ust.1 Pzp

dodano: 29-09-2011

zał. nr 6 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 29-09-2011


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/11


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 19-09-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-09-2011

siwz

dodano: 12-09-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo cenowy

dodano: 12-09-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 12-09-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 12-09-2011


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/11


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 30-08-2011

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 3, 9, 10, 11.

dodano: 30-08-2011


Świadczenie usług medycznych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/11


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 25-08-2011


Świadczenie usług medycznych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/11


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 11-08-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 01-08-2011

siwz

dodano: 01-08-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo cenowy

dodano: 01-08-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 01-08-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy najmu

dodano: 01-08-2011

Zał. nr 4 do siwz-rzut i opis pomieszczeń str. 1

dodano: 01-08-2011

Zał. nr 4 do siwz-rzut i opis pomieszczeń str. 2

dodano: 01-08-2011

Zał. nr 4 do siwz-rzut i opis pomieszczeń str. 3

dodano: 01-08-2011

Zał. nr 5 do siwz-wzór umowy

dodano: 01-08-2011


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/11


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 01-08-2011


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/11/11


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 16-08-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 31-07-2011

siwz

dodano: 31-07-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo -cenowy

dodano: 31-07-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 31-07-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 31-07-2011


Dostawy sprzętu chirugicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/8/11


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 25-07-2011

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 6

dodano: 25-07-2011


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/11


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 27-07-2011

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 27-07-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-07-2011

siwz

dodano: 22-07-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 22-07-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 22-07-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 22-07-2011


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/11


Unieważnienie postępowania

dodano: 21-07-2011


Dostawy środków dezynfekcyjnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/9/11


Wyjaśnienia treści siwz c. d.

dodano: 19-07-2011

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 19-07-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 14-07-2011

siwz

dodano: 14-07-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 14-07-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 14-07-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 14-07-2011


Dostawy sprzętu chirugicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych


Wyjaśnienia treści siwz c. d. II

dodano: 18-07-2011

Wyjaśnienia treści siwz c. d.

dodano: 15-07-2011

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 14-07-2011

Sprostowanie do siwz

dodano: 14-07-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 11-07-2011

siwz

dodano: 11-07-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 11-07-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 11-07-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 11-07-2011

Zał. nr 4 do siwz - wykaz dostaw

dodano: 11-07-2011


Dostawa odzieży medycznej, obuwia i odzieży roboczej. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/11


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 30-06-2011


Dostawa odzieży medycznej, obuwia i odzieży roboczej


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 15-06-2011

siwz

dodano: 15-06-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia

dodano: 15-06-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy zad. nr 1-4

dodano: 15-06-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 15-06-2011

Zał. nr 4 do siwz - wzór umowy

dodano: 15-06-2011


Dostawy produktów farmaceutycznych. nr sprawy PCZ-NZP-382/6/11


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 08-06-2011

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 2 i 5

dodano: 08-06-2011


Dostawy produktów farmaceutycznych.


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 08-06-2011

Unieważnienie postępowania dla zad. nr 2 i 5

dodano: 08-06-2011


Dostawy produktów farmaceutycznych.


Sprostowanie do wyjaśnień treści siwz z dnia 30.05.2011 r.

dodano: 31-05-2011

Wyjaśnienia treści siwz c. d.

dodano: 30-05-2011

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 27-05-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 25-05-2011

siwz

dodano: 25-05-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 25-05-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 25-05-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 25-05-2011


Obsługa i konserwacja kotłowni opalanych gazem ziemnym


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 10-05-2011


Obsługa i konserwacja kotłowni opalanych gazem ziemnym


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 27-04-2011

siwz

dodano: 27-04-2011

Zał. nr 1 do siwz - formularz ofertowy

dodano: 27-04-2011

Zał. nr 2 do siwz - wykaz wykonanych usług

dodano: 27-04-2011

Zał. nr 3 do siwz - wykaz osób

dodano: 27-04-2011

Zał. nr 4 do siwz - wzór umowy

dodano: 27-04-2011


DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/11


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 21-02-2011

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 14-02-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 08-02-2011

siwz

dodano: 08-02-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 08-02-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 08-02-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 08-02-2011


Roboty remontowe pomieszczeń w budynku przychodni w Lwówku Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/11


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 04-02-2011


Dostawy wyrobów medycznych i higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/11


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 04-02-2011

Unieważnienie postępowania

dodano: 04-02-2011


Dostawy wyrobów medycznych i higienicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/2/11


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 27-01-2011

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-01-2011

siwz

dodano: 24-01-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 24-01-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 24-01-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 24-01-2011


Roboty budowlane pomieszczeń w budynku przychodni w Lwówku Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1/11


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 18-01-2011

siwz

dodano: 18-01-2011

Zał. nr 1 do SIWZ - przedmiat robót

dodano: 18-01-2011

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 18-01-2011

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 18-01-2011


Roboty budowlane pomieszczeń w budynku przychodni w Lwówku Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/10


Unieważnienie postępowania

dodano: 11-01-2011


Dostawy produktów farmaceutycznych.


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

dodano: 05-01-2011

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 05-01-2011


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/17/10


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 21-12-2010

Unieważnienie postępowania

dodano: 21-12-2010


Roboty budowlane pomieszczeń w budynku przychodni w Lwówku Śl. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/10


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 09-12-2010

siwz

dodano: 09-12-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - przedmiat robót

dodano: 09-12-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 09-12-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 09-12-2010


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/17/10


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 13-12-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 09-12-2010

siwz

dodano: 09-12-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 09-12-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 09-12-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 09-12-2010


Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"dostawy produktów farmaceutycznych" nr sprawy PCZ-NZP-382/16/10


Zmiana treści siwz c. d.

dodano: 14-12-2010

Zmiana treści siwz

dodano: 03-12-2010

Wyjaśnienia treści siwz c. d.

dodano: 02-12-2010

Wyjaśnienia treści siwz-modyfikacja

dodano: 02-12-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 10-11-2010

siwz

dodano: 10-11-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy zadań nr 1-13

dodano: 10-11-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 10-11-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 10-11-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn.:"Roboty remontowe pomieszczeń w budynku przychodni w Lwówku Śląskim" nr sprawy PCZ-NZP-382/15/10


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 05-11-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn.: "dostawy sprzętu i wyrobów medycznych" PCZ-NZP-382/14/10


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 27-10-2010


Ogłoszenie o zamówieniu pn.:"Roboty remontowe pomieszczeń w budynku przychodni w Lwówku Śląskim"


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 21-10-2010

siwz

dodano: 21-10-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - przedmiat robót

dodano: 21-10-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

dodano: 21-10-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - instalacje elektryczne-rysunek

dodano: 21-10-2010

Zał. nr 4 do siwz-formularz ofertowy

dodano: 21-10-2010

Zał. nr 5 do siwz-wzór umowy

dodano: 21-10-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 15-10-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 08-10-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 08-10-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 08-10-2010

siwz

dodano: 08-10-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 08-10-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn.: "dostawy sprzętu i wyrobów medycznych" nr sprawy PCZ-NZP-382/13/10


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 27-09-2010


Dostawa i montaż aparatury rentgenowskiej wraz z systemem pośredniej radiografii cyfrowej nr sprawy: PCZ-NZP-382/12/10


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 09-09-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH NR SPRAWY PCZ-NZP-382/13/10


Wyjaśnienia treści siwz c. d. sprostowanie

dodano: 15-09-2010

Wyjaśnienia treści siwz c. d.

dodano: 15-09-2010

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 14-09-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-09-2010

siwz

dodano: 07-09-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 07-09-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 07-09-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 07-09-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn.: "Wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi w budynkumszpitala i przychodni w Lwówku Śl." PCZ-NZP-382/11/10


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 01-09-2010


Dostawa i montaż aparatury rentgenowskiej wraz z systemem pośredniej radiografii cyfrowej nr sprawy PCZ-NZP-382/12/10


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 01-09-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 27-08-2010

siwz

dodano: 27-08-2010

Zał. nr 1 do siwz - parametry techniczne aparatu rtg

dodano: 27-08-2010

Zał. nr 2 do siwz-system pośredniej radiografii cyfrowej

dodano: 27-08-2010

Zał. nr 3 do siwz - wykaz mebli i wyposażenia

dodano: 27-08-2010

Zał. nr 4 do siwz-dokumentacja projektowa

dodano: 27-08-2010

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22

dodano: 27-08-2010

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 24

dodano: 27-08-2010

Zał. nr 7 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 27-08-2010

Zał. nr 8 do siwz - formularz ofertowy

dodano: 27-08-2010

Zał. nr 9 do siwz - wzór umowy

dodano: 27-08-2010


Wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi w budynku szpitala i przychodni w Lwówku Śląskim PCZ-NZP-382/11/10


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 27-08-2010

Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 17-08-2010

Załącznik nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 17-08-2010

Załącznik nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna

dodano: 17-08-2010

Załącznik nr 1 do SIWZ - przedmiar robót

dodano: 17-08-2010

SIWZ

dodano: 17-08-2010

Ogłoszenie o postępowaniu

dodano: 17-08-2010


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ I MONTAŻ APARATURY RENTGENOWSKIEJ WRAZ Z SYSTEMEM POŚREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ PCZ-NZP-382/9/10


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dodano: 03-08-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn.: "dostawa sprzętu rehabilitacyjnego" PCZ-NZP-382/8/10


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 03-08-2010


Wymiana zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi w budynku szpitala i przychodni w Lwówku Śląskim PCZ-NZP-382/10/10


Uniewaznienie postepowania

dodano: 16-08-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 30-07-2010

siwz

dodano: 30-07-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - przedmiat robót

dodano: 30-07-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

dodano: 30-07-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 30-07-2010

Zał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 30-07-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ I MONTAŻ APARATURY RENTGENOWSKIEJ WRAZ Z SYSTEMEM POŚREDNIEJ RADIOGRAFII CYFROWEJ


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 29-07-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 23-07-2010

siwz

dodano: 23-07-2010

Zał. nr 1 do siwz - parametry techniczne aparatów rtg

dodano: 23-07-2010

Zał. nr 2 do siwz-system pośredniej radiografii cyfrowej

dodano: 23-07-2010

Zał. nr 3 do siwz - wykaz mebli i wyposażenia

dodano: 23-07-2010

Zał. nr 4 do siwz-dokumentacja projektowa

dodano: 23-07-2010

Zał. nr 5 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 22

dodano: 23-07-2010

Zał. nr 6 do siwz-oświadczenie wykonawcy art. 24

dodano: 23-07-2010

Zał. nr 7 do siwz-wykaz dostaw

dodano: 23-07-2010

Zał. nr 8 do siwz - formularz ofertowy

dodano: 23-07-2010

Zał. nr 9 do siwz - wzór umowy

dodano: 23-07-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO


Wyjaśnienia treści siwz c. d. II

dodano: 26-07-2010

Wyjaśnienia treści siwz c. d.

dodano: 24-07-2010

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 23-07-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 20-07-2010

siwz

dodano: 20-07-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 1-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 20-07-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 2-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 20-07-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 3-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 20-07-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 4-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 20-07-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 5-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 20-07-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 6-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 20-07-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 7-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 20-07-2010

Formularz ofertowy zał. nr 2 do siwz

dodano: 20-07-2010

Wzór umowy zał. nr 3 do siwz

dodano: 20-07-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn.: "dostawy chirurgicznych materiałów szewnych" PCZ-NZP-382/7/10


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 20-07-2010

Unieważnienie postępowania

dodano: 20-07-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania pn.: "dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku" PCZ-NZP-382/6/10


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 13-07-2010

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dodano: 13-07-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY CHIRURGICZNYCH MATERIAŁÓW SZEWNYCH


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 09-07-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 02-07-2010

siwz

dodano: 02-07-2010

Formularz ofertowo cenowy zał. nr 1 do siwz

dodano: 02-07-2010

Formularz ofertowy zał. nr 2 do siwz

dodano: 02-07-2010

Wzór umowy zał. nr 3 do siwz

dodano: 02-07-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 07-07-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 01-07-2010

siwz

dodano: 01-07-2010

Formularz ofertowo cenowy zał. nr 1 do siwz

dodano: 01-07-2010

Formularz ofertowy zał. nr 2 do siwz

dodano: 01-07-2010

Wzór umowy zał. nr 3 do siwz

dodano: 01-07-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania na "dostawę sprzętu i urządzeń medycznych" PCZ-NZP-382/4/10


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 15-06-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania na "dostawy produktów farmaceutycznych"


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dodano: 08-06-2010

Ogłoszenie

dodano: 08-06-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY PRODUKTÓW FARMACEUTYCZNYCH


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 24-05-2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 20-05-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 15-05-2010

siwz

dodano: 15-05-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 15-05-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 15-05-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 15-05-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH


Modyfikacja siwz

dodano: 17-05-2010

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 17-05-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-05-2010

siwz

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 1-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 2-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 3-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 4-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 5-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 6-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 7-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 8-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 12-05-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 12-05-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTOSOWANIE SANITARIATÓW DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU PRZYCHODNI W LWÓWKU ŚL.


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 22-04-2010

rzut sanit. III p po

dodano: 31-03-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 31-03-2010

siwz

dodano: 31-03-2010

rzut sanit. III p przed

dodano: 31-03-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - przedmiat robót III p

dodano: 31-03-2010

rzut sanit. II p po

dodano: 31-03-2010

rzut sanit. II p przed

dodano: 31-03-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - przedmiat robót II p

dodano: 31-03-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - przedmiat robót I p

dodano: 31-03-2010

rzut sanit. I p po

dodano: 31-03-2010

rzut sanit. I p przed

dodano: 31-03-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - przedmiat robót

dodano: 31-03-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

dodano: 31-03-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 31-03-2010

Zał. nr 4 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 31-03-2010


Ogłoszenie o zamówieniuDOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI


Ogłoszenie o wyborze oferty (poprawione)

dodano: 01-03-2010


DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI


dodano: 01-03-2010

Ogłoszenie o wyborze oferty (poprawione)

dodano: 01-03-2010


DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 01-03-2010


DOSTAWY ARTYKUŁÓW GOSPODARCZYCH I ŚRODKÓW CZYSTOŚCI


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 12-02-2010

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 05-02-2010

siwz

dodano: 05-02-2010

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 05-02-2010

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 05-02-2010

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 05-02-2010


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania na "dostawę urządzeń i sprzętu medycznego ZP/M-12/09

dodano: 14-01-2010

dodano: 14-01-2010


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZP/M-12/09


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dodano: 14-01-2010


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ I SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Wyjaśnienia treści siwz c. d.

dodano: 05-01-2010

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 30-12-2009

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 23-12-2009

siwz

dodano: 23-12-2009

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 1-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 23-12-2009

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 2-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 23-12-2009

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 3-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 23-12-2009

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 4-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 23-12-2009

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 5-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 23-12-2009

Zał. nr 1 do SIWZ - zad. nr 6-formularz ofertowo-cenowy

dodano: 23-12-2009

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 23-12-2009

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 23-12-2009


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania na "naprawy, przeglady i konserwacje sprzętu medycznego"


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 09-12-2009


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA NAPTRAWY, PRZEGLĄDY I KONSERWACJE SPRZĘTU MEDYCZNEGO


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-11-2009

siwz

dodano: 24-11-2009

Zał. nr 1 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 24-11-2009

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 24-11-2009

Zał. nr 3 do SIWZ - wykaz sprzętu i aparatury medycznej

dodano: 24-11-2009

Zał. nr 4 do siwz-formularz przykładowy

dodano: 24-11-2009


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania na "dostawy różnych artykułów biurowych"


Ogłoszenie o wyborze oferty-sprostowanie

dodano: 25-11-2009


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY RÓŻNYCH ARTYKUŁÓW BIUROWYCH


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 12-11-2009

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 05-11-2009

siwz

dodano: 05-11-2009

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 05-11-2009

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 05-11-2009

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 05-11-2009


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty postępowania na "wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni Wykonawcy oraz wynajem szpitalnej bielizny pościelowej i odzieży"


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 22-10-2009


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY POSTĘPOWANIA NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH ZP/M-8/09


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dodano: 15-10-2009


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYKONYWANIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH W PRALNI WYKONAWCY ORAZ WYNAJEM SZPITALNEJ BIELIZNY POŚCIELOWEJ I ODZIEŻY


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 08-10-2009

siwz

dodano: 08-10-2009

Opis przedmiotu zamówienia zał. nr 1 do siwz

dodano: 08-10-2009

Formularz ofertowy zał. nr 2 do siwz

dodano: 08-10-2009

Wzór umowy zał. nr 3 do siwz

dodano: 08-10-2009


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA WYKONYWANIE BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 06-10-2009

siwz

dodano: 29-09-2009

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 29-09-2009

Formularz ofertowo cenowy zał. nr 1 do siwz

dodano: 29-09-2009

Formularz ofertowy zał. nr 2 do siwz

dodano: 29-09-2009

Wzór umowy zał. nr 3 do siwz

dodano: 29-09-2009


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH ZP/M-7/09


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 24-09-2009


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH


Wyjaśnienia treści siwz c. d.

dodano: 17-09-2009

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 16-09-2009

Wzór umowy zał. nr 3 do siwz

dodano: 15-09-2009

Formularz ofertowy zał. nr 2 do siwz

dodano: 15-09-2009

Formularz ofertowo cenowy zał. nr 1 do siwz

dodano: 15-09-2009

siwz

dodano: 15-09-2009

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 15-09-2009


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH ZP/M-6/09


Unieważnienie postępowania

dodano: 15-09-2009


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH


Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 09-09-2009

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 09-09-2009

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-09-2009

SIWZ

dodano: 07-09-2009

Formularz ofertowo cenowy zał. nr 1 do siwz

dodano: 07-09-2009

Formularz ofertowy zał. nr 2 do siwz

dodano: 07-09-2009

Wzór umowy zał. nr 3 do siwz

dodano: 07-09-2009


OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH


OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

dodano: 31-07-2009

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 24-07-2009

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 21-07-2009

SIWZ

dodano: 21-07-2009

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowo-cenowy

dodano: 21-07-2009

Zał. nr 2 do SIWZ - formularz ofertowy

dodano: 21-07-2009

Zał. nr 3 do SIWZ - wzór umowy

dodano: 21-07-2009


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH I OPATRUNKOWYCH


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 16-07-2009

Wyjaśnienia treści SIWZ

dodano: 02-07-2009

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 25-06-2009

SIWZ

dodano: 25-06-2009

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy

dodano: 25-06-2009

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy

dodano: 25-06-2009

Zał. nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

dodano: 25-06-2009


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ SPRZĘTU I WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 03-07-2009

Unieważnienie postępowania dla zadania nr 5 i 10

dodano: 03-07-2009

Wyjaśnienia treści SIWZ c.d. II

dodano: 03-06-2009

Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert

dodano: 27-05-2009

Wyjaśnienia treści SIWZ c. d.

dodano: 27-05-2009

Wyjaśnienia treści SIWZ

dodano: 21-05-2009

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 20-04-2009

SIWZ

dodano: 20-04-2009

Załącznik nr 1 - formularz ofertowo - cenowy

dodano: 20-04-2009

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

dodano: 20-04-2009

Załącznik nr 3 - wzór umowy

dodano: 20-04-2009


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ LEKÓW


Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dla zadania nr 8

dodano: 01-06-2009

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 20-05-2009

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 20-05-2009

Wyjasnienia tresci SIWZ c. d. II

dodano: 30-04-2009

Wyjasnienia tresci SIWZ c. d.

dodano: 24-04-2009

Wyjaśnienia treści SIWZ

dodano: 18-04-2009

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 30-03-2009

SIWZ

dodano: 30-03-2009

Załącznik nr 1 - formularz cenowy

dodano: 30-03-2009

Załącznik nr 2 - formularz ofertowy

dodano: 30-03-2009

Załącznik nr 3 - wzór umowy

dodano: 30-03-2009


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA I URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA I SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW


Ogloszenie o wyborze oferty

dodano: 04-03-2009

wyjaśnienia związane z treścią SIWZ

dodano: 24-02-2009

Ogłoszenie o przetargu

dodano: 18-02-2009

SIWZ

dodano: 18-02-2009

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

dodano: 18-02-2009

Załącznik nr 2 - formularz cenowy

dodano: 18-02-2009

Załącznik nr 3 - wzór umowy

dodano: 18-02-2009

Załącznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy

dodano: 18-02-2009


pokaż aktualne zamówienia publiczne

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.