Zamówienia publiczneDostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/20


Informacja o otwarciu ofert

dodano: 09-07-2020


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/20


Sprostowanie do wyjaśnień treści siwz

dodano: 14-07-2020

Wyjaśnienia treści siwz

dodano: 10-07-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 07-07-2020

SIWZ

dodano: 07-07-2020

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 07-07-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 07-07-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 07-07-2020

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 07-07-2020

zał. nr 5 do siwz dopuszczenie do obrotu

dodano: 07-07-2020

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 07-07-2020


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.