Zamówienia publiczneOgloszenie o zamówieniu w postepowaniu przetargowym na usluge ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedziba w Lwówku Slaskim

https://suprabrokers.pl/node/759


Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń - I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 03-01-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 17-12-2019


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.