Zamówienia publiczneDostawy produktów farmaceutycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/10/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 18-05-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 19-04-2018

siwz

dodano: 19-04-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 19-04-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 19-04-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 19-04-2018

zał. nr 4 do siwz formularz JEDZ

dodano: 19-04-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o wpłacie wadium

dodano: 19-04-2018


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.