Zamówienia publiczneWykonanie robót budowlanych. PCZ-NZP-382/17/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 17-09-2018

rysunek A-26

dodano: 17-09-2018

rysunek A-27

dodano: 17-09-2018

Pozwolenie na budowę

dodano: 14-09-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 13-09-2018

siwz

dodano: 13-09-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 13-09-2018

zał. nr 2 do SIWZ dokumentacja projektowa

dodano: 12-09-2018


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.