Zamówienia publiczneWykonanie robót budowlanych. PCZ-NZP-382/17/18


Unieważnienie postępowania

dodano: 19-11-2018


Dostawa komputerów. Nr sprawy PCZ-NZP-382/23/18


Zapytanie ofertowe

dodano: 16-11-2018

zał. nr 1 do zapytania ofertowego formularz ofertowy

dodano: 16-11-2018


Wykonywanie badań histopatologicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/22/18


Rozstrzygnięcie konkursu

dodano: 15-11-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 13-11-2018


Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gryfowie ¦l±skim


Protokół

dodano: 13-11-2018


Procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/18


Unieważnienie postępowania

dodano: 19-11-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 08-10-2018


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.