Zamówienia publiczneOgloszenie o zamówieniu w postepowaniu przetargowym na usluge ubezpieczenia Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedziba w Lwówku Slaskim

https://suprabrokers.pl/node/759


Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń - I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala. Nr sprawy PCZ-NZP-382/24/19


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 06-12-2019

zał. nr 2 do siwz opis przedmiotu zamówienia dokumentacja projektowa linki do plików

dodano: 22-11-2019

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowy

dodano: 22-11-2019

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 22-11-2019

SIWZ

dodano: 22-11-2019

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 22-11-2019

zał. nr 4 do siwz oświadczenie grupa kapitałowa

dodano: 22-11-2019

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 22-11-2019

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków

dodano: 22-11-2019

zał. nr 7 do siwz wykaz robót budowlanych

dodano: 22-11-2019

zał. nr 8 do siwz wykaz osób

dodano: 22-11-2019

zał. nr 9 do siwz zobowiązanie innego podmiotu

dodano: 22-11-2019


Naprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/22/19


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 22-11-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 15-11-2019


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.