Zamówienia publiczneWykonywanie badań histopatologicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/21/18


Ogłoszenie o konkursie ofert

dodano: 16-10-2018

Sczegółowe warunki konkursu ofert

dodano: 16-10-2018

zał. nr 1 do swko formularz ofertowy

dodano: 16-10-2018

zał. nr 2 do swko wzór umowy

dodano: 16-10-2018

zał. nr 3 do swko wykaz umów

dodano: 16-10-2018

zał. nr 4 do swko o¶wiadczenia

dodano: 16-10-2018


Dostawy gazów medycznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/20/18


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 17-10-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 10-10-2018


Procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/18


Informacja o otwarciu ofert

dodano: 08-10-2018


Wykonanie robót budowlanych. PCZ-NZP-382/17/18


Zbiorcze zestawienie ofert

dodano: 05-10-2018


Sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gryfowie ¦l±skim


Regulamin

dodano: 04-10-2018

Ogłoszenie

dodano: 04-10-2018


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.