Zamówienia publiczneDostawy nici chirurgicznych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/7/19


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 21-03-2019

siwz

dodano: 21-03-2019

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 21-03-2019

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 21-03-2019

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 21-03-2019

zał. nr 4 do siwz o¶wiadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 21-03-2019

zał. nr 5 do siwz o¶wiadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 21-03-2019

zał. nr 6 do siwz o¶wiadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 21-03-2019


Wykonywanie kompleksowych usług pralniczych w pralni wykonawcy. Nr sprawy PCZ-NZP-382/6/19


Informacja o udzieleniu zamówienia

dodano: 19-03-2019


Dostawy sprzętu chirurgicznego oraz chirurgicznych materiałów szewnych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/5/19


Unieważnienie postępowania dla zad, nr 9,10,11

dodano: 21-03-2019

Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 14-03-2019

Unieważnienie postępowania dla zad, nr 13

dodano: 14-03-2019

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 06-03-2019


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.