Zamówienia publiczne



Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku. Nr sprawy PCZ-NZP-382/3/18


Wyjaśnienia związane z treścią siwz

dodano: 19-01-2018

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 12-01-2018

siwz

dodano: 12-01-2018

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 12-01-2018

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 12-01-2018

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 12-01-2018

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

dodano: 12-01-2018

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o dopuszczeniu do obrotu

dodano: 12-01-2018

zał. nr 6 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 12-01-2018






Informacja o zakończeniu dialogu technicznego


Zakończenie Dialogu Technicznego

dodano: 23-11-2017






pokaż archiwum zamówień publicznych





Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.