Zamówienia publiczneDostawa sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/14/20


Wyjaśnienia treści SIWZ

dodano: 06-08-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 20-07-2020

SIWZ

dodano: 20-07-2020

zał. nr 1 do siwz zad. nr 1 kolumna endoskopowa

dodano: 20-07-2020

zał. nr 1 do siwz zad. nr 1 myjnia endoskopowa na jeden aparat

dodano: 20-07-2020

zał. nr 1 do siwz zad. nr 1 zestaw laparoskopowy

dodano: 20-07-2020

zał. nr 1 do siwz zad. nr 2 wózek do przewozu pacjenta

dodano: 20-07-2020

zał. nr 1 do siwz zad. nr 2 wózek do przewozu pacjenta w pozycji leżącej

dodano: 20-07-2020

zał. nr 1 do siwz zad. nr 3 stoliki, wózki

dodano: 20-07-2020

zał. nr 1 do siwz zad. nr 3 taborety, podesty, stojaki medyczne

dodano: 20-07-2020

zał. nr 1 do siwz zad. nr 3 wózek na brudną pościel

dodano: 20-07-2020

zał. nr 1 do siwz zad. nr 3 wózek na brudne narzędzia

dodano: 20-07-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 20-07-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 20-07-2020

zał. nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 20-07-2020

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 20-07-2020

zał. nr 6 do siwz grupa kapitałowa

dodano: 20-07-2020

zał. nr 7 do siwz wykaz wykonanych dostaw

dodano: 20-07-2020

zał. nr 8 do siwz zobowiązanie innego podmiotu

dodano: 20-07-2020


Dostawy artykułów biurowych. Nr sprawy PCZ-NZP-382/13/20


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 17-07-2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zad. nr 2 i 3

dodano: 17-07-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 15-07-2020


Dostawy artykułów gospodarczych i środków czystości. Nr sprawy PCZ-NZP-382/12/20


Ogłoszenie o wyborze oferty

dodano: 21-07-2020

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 09-07-2020


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.