Zamówienia publiczneWykonanie robót budowlanych. PCZ-NZP-382/17/18


Unieważnienie postępowania

dodano: 19-11-2018


Procedura wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/18


Unieważnienie postępowania

dodano: 19-11-2018

Informacja o otwarciu ofert

dodano: 08-10-2018


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.