Zamówienia publiczneDostawa, montaż i uruchomienie Tomografu Komputerowego wraz z dostaw± serwera (PACS) i oprogramowania zintegrowanego z Pracowni± Rentgenodiagnostyki Ogólnej i nowo utworzon± Pracowni± Tomografii Komputerowej oraz sporz±dzenie projektu ochrony radiologicznej pomieszczeń przeznaczonych na pracownię TK dla Szpitala Powiatowego - Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzib± w Lwówku ¦l±skim


Informacja o otwarciu ofert

dodano: 14-02-2020


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.