Zamówienia publiczneUdzielanie ¶wiadczeń opieki zdrowotnej w zakresie badań TK oraz na adaptację pomieszczeń i zorganizowanie pracowni TK w pomieszczeniach Szpitala Powiatowego w Lwówku ¦l. przy ul. Ko¶cielnej 21. Nr sprawy PCZ-NZP-382/1919


Unieważnienie postępowania

dodano: 14-10-2019


Udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenie banku krwi wraz z najmem powierzchni przeznaczonych do ich realizacji. Nr sprawy PCZ-NZP-382/18/19


Unieważnienie postępowania

dodano: 08-10-2019


Udzielanie ¶wiadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej oraz prowadzenie banku krwi wraz z najmem powierzchni przeznaczonych do ich realizacji. Nr sprawy PCZ-NZP-382/21/19


Ogłoszenie o konkursie ofert

dodano: 07-10-2019

Szczegółowe warunki konkursu ofert

dodano: 07-10-2019

zał. nr 1 do swko formularz ofertowo cenowy

dodano: 07-10-2019

zał. nr 2 do swko wzór umowy najmu

dodano: 07-10-2019

zał. nr 3 do swko rzut pomieszczeń strona 1

dodano: 07-10-2019

zał. nr 3 do swko rzut pomieszczeń strona 2

dodano: 07-10-2019

zał. nr 4 do swko wzór umowy na bank krwi

dodano: 07-10-2019

zał. nr 5 do swko wzór umowy na wykonywanie badań

dodano: 07-10-2019

zał. nr 6 do swko wykaz osób

dodano: 07-10-2019

zał. nr 7 do swko formularz ofertowy

dodano: 07-10-2019

zał. nr 8 do swko wykaz wykonanych usług

dodano: 07-10-2019

zał. nr 9

dodano: 07-10-2019

zał. nr 10 do swko wykaz akredytowanych laboratoriów

dodano: 07-10-2019


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.