Zamówienia publiczneDostawa i montaż sprzętu medycznego


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 24-03-2020

SIWZ

dodano: 24-03-2020

zał. nr 1 do siwz lampa operacyjna

dodano: 24-03-2020

zał. nr 2 do siwz kolumny anestezjologiczne i chirurgiczne

dodano: 24-03-2020

zał. nr 3 do siwz panel zasilający jednostanowiskowy

dodano: 24-03-2020

zał. nr 4 do siwz Rys. nr 5A, 10A rzut-1-go piętra technologia-1, przekroje

dodano: 24-03-2020

zał. nr 5 do siwz formularz ofertowy

dodano: 24-03-2020

zał. nr 6 do siwz wzór umowy

dodano: 24-03-2020

zał. nr 7 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków

dodano: 24-03-2020

zał. nr 8 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 24-03-2020

zał. nr 9 do siwz grupa kapitałowa

dodano: 24-03-2020

zał. nr 10 do siwz wykaz wykonanych dostaw

dodano: 24-03-2020

zał. nr 11 do siwz zobowiązanie innego podmiotu

dodano: 24-03-2020


Dostawy sprzętu i wyrobów medycznych jednorazowego użytku


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

dodano: 25-03-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

dodano: 18-03-2020

Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 13-03-2020

SIWZ

dodano: 13-03-2020

zał. nr 1 do siwz formularz ofertowo cenowy

dodano: 13-03-2020

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 13-03-2020

zał. nr 3 do siwz wzór umowy

dodano: 13-03-2020

zał.nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 13-03-2020

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 13-03-2020

zał. nr 6 do siwz dopuszczenie do obrotu

dodano: 13-03-2020

zał. nr 7 do siwz wykaz dostaw

dodano: 13-03-2020


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.