Zamówienia publiczneNaprawy, przeglądy i konserwacja sprzętu medycznego. Nr sprawy PCZ-NZP-382/22/19


Ogłoszenie o zamówieniu

dodano: 06-11-2019

SIWZ

dodano: 06-11-2019

zał. nr 1 do siwz wzór umowy

dodano: 06-11-2019

zał. nr 2 do siwz formularz ofertowy

dodano: 06-11-2019

zał. nr 3 do siwz wykaz sprzętu i aparatury medycznej

dodano: 06-11-2019

zał.nr 4 do siwz oświadczenie o spełnianiu warunków udziału

dodano: 06-11-2019

zał. nr 5 do siwz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia

dodano: 06-11-2019


pokaż archiwum zamówień publicznych

Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.