Drukuj

Lwówek Śląski 30.06.2022.

 Ogłoszenie o naborze  /  Konkurs ofert

Zarząd PCZ Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim ogłasza nabór na stanowisko:

Centralnej Izby Przyjęć  w PCZ Sp. z o.o. , ul. Gustawa Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski

Minimalne wymagania dotyczące wykształcenia i kwalifikacji:

dla kandydatów z tytułem zawodowym pielęgniarka/ pielęgniarz:

dla kandydatów z tytułem zawodowym ratownik medyczny:

Mile widziane:

Od kandydatów oczekujemy:

Kandydaci zainteresowani ofertą, proszeni są o złożenie  następujących  dokumentów:

Miejsce i sposób składania ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18 lipca 2022 roku, o godzinie 13.00, w siedzibie PCZ Sp. z o.o.

Indywidualne rozmowy  kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w przeciągu 7 dni od momentu otwarcia ofert. O konkretnym terminie rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Zastrzegamy sobie prawo do przeprowadzenia indywidualnych rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami.

Dokumenty kandydatów nie wybranych na aplikowane stanowisko, będzie można odebrać osobiście, w sekretariacie PCZ Sp. z o.o, zgodnie z terminami zawartymi w dokumencie ,,Zgody na przetwarzanie danych osobowych” ( zał nr 3)

Informacje o stanie prawnym i organizacyjnym Centralnej Izby Przyjęć PCZ Sp. z o.o. , do celów rekrutacji, udziela Dział Organizacyjny pod nr tel. 75 782 01 03, w dni robocze między godziną 12.00 a 14.00 .

Dla Kandydata wybranego na dane stanowisko w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim oferujemy:

Zapraszamy do składania ofert