Rejestr_Procedur_Sanitarno_-_Epidemiologicznych

FORMULARZE:

Zgłoszenie choroby zakaźnej

algorytm przygotowania preparatu dezynfekcyjnego z koncentratu

karta dezynfekcji i sterylizacji narzedzi i materialu wielorazowego uzytku

karta dochodzenia epidemiologicznego

karta monitorowania antybiotykoterapii pacjentow-SPA zalacznik nr 5

karta obserwacji cew

karta obserwacji cewnika naczyniowego centralnego

karta obserwacji cewnika naczyniowego obwodowego 1

karta obserwacji cewnika naczyniowego obwodowego

karta obserwacji cewnika naczyniowego obwodowego-1

karta rejestracji drobnoustroju alarmowego-zalacznik nr 2

karta rejestracji zakazenia szpitalnego - zalacznik nr 1

RAPORTY DZIENNE

Kopia formularz oceny ryzyka zakazenia przy przyjeciu

wit depozytowy

MZ-55 raportowanie grypy

oswiadczenia Ekspozycja_zalacznik nr 1_27.10.14

raport wstepny ognisko epidem.

tabela dozowania ogolna

wykaz chorob zakaznych i zakazen podlegajacych obowiazkowemu zgloszeniu

wykaz srodkow dezynfekcyjnych 2017-2018

wywiad epidemiologiczny

zalacznik nr 1 Procedura postepowania z tkankami i narzadami przeznaczonymi do badania histopatologicznego

zgoszenieekspozycjizawodowejzaczniknr1doprocedury482018E