Procedury TK

Ankieta i Karta Wewnętrzna Pacjenta - przed badaniem TK 1- TK szyi, tkanek miękkich zk 2- TK OCZODOŁÓW 3- TK Jamy brzusznej 4- TK wielomiejscowe (jama brzuszna) 5- TK miednica…

Czytaj dalej

Zabezpieczony: Procedury medyczne

Rejestr Procedur Medycznych 10 2016 L Procedura oceny ryzyka upadku 01 2014 P Procedura postępowania pielęgniarki / położnej objętej ochroną przewidzianą dla funkcjonariusza publicznego w przypadku agresywnego zachowania pacjenta /…

Czytaj dalej