BLOK OPERACYJNY

ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski

PIELĘGNIARKA ODDZIAŁOWA BLOKU OPERACYJNEGO

Renata Karpowicz

licencjat pielęgniarstwa

BLOK OPERACYJNY

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że trwa realizacja zadania:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim zlokalizowanego na dz. 172/3, obręb 0001 Lwówek Śląski, przy ul. Kościelnej 21, 59-600 Lwówek Śląski, na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz dostawą i montażem urządzeń – I ETAP realizacji inwestycji, wykonanie infrastruktury towarzyszącej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji p.poż. dla całego budynku szpitala

Print Friendly, PDF & Email