Ankieta i Karta Wewnętrzna Pacjenta - przed badaniem TK

1- TK szyi, tkanek miękkich zk

2- TK OCZODOŁÓW

3- TK Jamy brzusznej

4- TK wielomiejscowe (jama brzuszna)

5- TK miednica mniejsza

6- TK j. b., miednica, bez kontrastu

7- TK urografia

8- TK kl.p. bez kontrastu

9- TK kl.p. z kontrast.

10- ANGIO TK aorta piersiowa

11- TK kończ. doln., okol. ant. z kontrastem

12- TK GŁOWY bez kontrastu

13- TK GŁOWY z kontrastem

14- Angio TK GŁOWY

15- TK twarzoczaszki

16- TK staw skroniowo-żuchwowy

17- TK j.b. z kontr. i bez wielofazowe

18- TK j.b. po bad.angio tk

19- TK j.b. z kontr. wielofaz,

20- TK-angio j.b. mied. mniejszej

21- TK określ. okolicy kończ. dolnej, bez kontr.

22- TK określ. okolicy kończ. dolnej, bez kontr. i z kontr.

23- TK określ. okolicy kończ. górnej z kontr.

24- TK określ. okolicy kończ. górnej bez i z kontr.

25- angio TK kończ.dolnej

26- TK głowy bez i z kontrastem

27- TK kreg. szyjn. bez kontrastu

28- TK kreg. szyjn. bez i z kontrastem

29- angio TK tętn szyjn. z kontrastem

30- angio TK łuku aorty i tętn. dogłowowych

31- TK kreg. lędźw.. bez kontrastu

32- TK kreg. lędźw.. bez i z kontrastem

33- TK więcej niz jednego odc. kreg.bez kontrastu

34- TK więcej niz jednego odc. kreg.bez i z kontrastem

35- TK miednicy mn. bez i z kontrastem

36- angio TK kończ.górmej

37- TK całego ciała, uraz wielon.

38- TK Tkanek miekkich szyi, bez i z kontr.

39- TK kreg. piersiow. bez kontrastu

40- TK kreg. piersiow. z kontrastem

41- angio TK tętn płucnych

42- TK kl.p. bez i z kontrastem

43- TK kreg. piersiow. bez i z kontrastem

44- TK określ. okolicy kończ. górnej bez kontr.

45- TK zatok oboczn, nosa bez i z kontrastem

46-PEDIATRYCZNA TK GŁOWY bez kontrastu

47-PEDIATRYCZNA TK GŁOWY bez i z kontrastem

48- PEDIATRYCZNA TK zatok oboczn, nosa bez kontr.

49- PEDIATRYCZNA TK kreg. szyjn. bez kontrastu (3)

50- PEDIATRYCZNA TK jamy.b. bez kontr.

51- PEDIATRYCZNA TK jamy brzusznej. bez i z kontr.

52- PEDIATRYCZNA TK klatka piersiowa bez kontrastu

53- PEDIATRYCZNA TK klatka piersiowa bez i z kontr.

54- PEDIATRYCZNA TK całe ciało (uraz wielonarządowy)

55- PEDIATRYCZNA TK jama brzuszna i miednica bez kontr.

56- PEDIATRYCZNA TK jama brzuszna i miednica bez i z kontrst.

57 Procedura podania dożylnych radiologicznych środków kontrastowych

58 Ewidencja pracowników narażonych na promieniowanie.

59 Zasady i harmonogram klinicznych audytów wewnętrznych.

60 Rodzaje i harmonogram testów urządzeń radiologicznych

61 Instrukcja wykonania testów podstawowych - monitorów.

62 Instrukcja obsługi aparatu TK oraz postęp. awar.wyłączenie systemu.

63 Instrukcja prowadzenia paszportów technicznych TK_RTG

64 Instrukcja obsługi lampy bakteriobójczej

65 Instrukcja obsługi butli z tlenem

66 Ogólna instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim

67 Zarządzenie procedury TK i RTG