Ankieta i Karta Wewnętrzna Pacjenta - przed badaniem TK 1- TK szyi, tkanek miękkich zk 2- TK OCZODOŁÓW 3- TK Jamy brzusznej 4- TK wielomiejscowe (jama brzuszna) 5- TK miednica mniejsza 6- TK j. b., miednica, bez kontrastu 7- TK urografia 8- TK kl.p. bez kontrastu 9- TK kl.p. z kontrast. 10- ANGIO TK aorta piersiowa 11- TK kończ. doln., okol. ant. z kontrastem 12- TK GŁOWY bez kontrastu 13- TK GŁOWY z kontrastem 14- Angio TK GŁOWY 15- TK twarzoczaszki 16- TK staw skroniowo-żuchwowy 17- TK j.b. z kontr. i bez wielofazowe 18- TK j.b. po bad.angio tk 19- TK j.b. z kontr. wielofaz, 20- TK-angio j.b. mied. mniejszej 21- TK określ. okolicy kończ. dolnej, bez kontr. 22- TK określ. okolicy kończ. dolnej, bez kontr. i z kontr. 23- TK określ. okolicy kończ. górnej z kontr. 24- TK określ. okolicy kończ. górnej bez i z kontr. 25- angio TK kończ.dolnej 26- TK głowy bez i z kontrastem 27- TK kreg. szyjn. bez kontrastu 28- TK kreg. szyjn. bez i z kontrastem 29- angio TK tętn szyjn. z kontrastem 30- angio TK łuku aorty i tętn. dogłowowych 31- TK kreg. lędźw.. bez kontrastu 32- TK kreg. lędźw.. bez i z kontrastem 33- TK więcej niz jednego odc. kreg.bez kontrastu 34- TK więcej niz jednego odc. kreg.bez i z kontrastem 35- TK miednicy mn. bez i z kontrastem 36- angio TK kończ.górmej 37- TK całego ciała, uraz wielon. 38- TK Tkanek miekkich szyi, bez i z kontr. 39- TK kreg. piersiow. bez kontrastu 40- TK kreg. piersiow. z kontrastem 41- angio TK tętn płucnych 42- TK kl.p. bez i z kontrastem 43- TK kreg. piersiow. bez i z kontrastem 44- TK określ. okolicy kończ. górnej bez kontr. 45- TK zatok oboczn, nosa bez i z kontrastem 46-PEDIATRYCZNA TK GŁOWY bez kontrastu 47-PEDIATRYCZNA TK GŁOWY bez i z kontrastem 48- PEDIATRYCZNA TK zatok oboczn, nosa bez kontr. 49- PEDIATRYCZNA TK kreg. szyjn. bez kontrastu (3) 50- PEDIATRYCZNA TK jamy.b. bez kontr. 51- PEDIATRYCZNA TK jamy brzusznej. bez i z kontr. 52- PEDIATRYCZNA TK klatka piersiowa bez kontrastu 53- PEDIATRYCZNA TK klatka piersiowa bez i z kontr. 54- PEDIATRYCZNA TK całe ciało (uraz wielonarządowy) 55- PEDIATRYCZNA TK jama brzuszna i miednica bez kontr. 56- PEDIATRYCZNA TK jama brzuszna i miednica bez i z kontrst. 57 Procedura podania dożylnych radiologicznych środków kontrastowych 58 Ewidencja pracowników narażonych na promieniowanie. 59 Zasady i harmonogram klinicznych audytów wewnętrznych. 60 Rodzaje i harmonogram testów urządzeń radiologicznych 61 Instrukcja wykonania testów podstawowych - monitorów. 62 Instrukcja obsługi aparatu TK oraz postęp. awar.wyłączenie systemu. 63 Instrukcja prowadzenia paszportów technicznych TK_RTG 64 Instrukcja obsługi lampy bakteriobójczej 65 Instrukcja obsługi butli z tlenem 66 Ogólna instrukcja pracy z aparatem rentgenowskim 67 Zarządzenie procedury TK i RTG