AktualnoœciOd 01.04.2019 r. rejestracja w Przychodni przy ul. Morcinka 7 w Lwówku Slaskim odbywa sie w godzinach od 8.00 do 18.00.

Komunikat


Komitet Zakażeń Szpitalnych przy Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. we Lwówku Śląskim informuje, iż potwierdzono trzy przypadki grypy typu A/ H1N1 na Oddziale Chorób Wewnętrznych . Zgodnie z obowiązującymi procedurami wstrzymano przyjęcia na oddział internistyczny do czasu wygaszenia ogniska. Przewidywany termin przyjęć to 17.02.2019 r. Wszyscy pacjenci i personel z kontaktu objęci zostali profilaktycznym leczeniem p/ wirusowym. O zaistniałej sytuacji poinformowany został Wydział Zdrowia Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Państwowa Inspekcja Sanitarna.

dodano: 15-02-2019
„SZPITAL POWIATOWY W OBLICZU ZDARZENIA MASOWEGO. PAŹDZIERNIK 2018”


W dniu 11 października 2018 r. o godzinie 12. 30 przeprowadzono praktyczne sprawdzenie postępowania podmiotu leczniczego podczas zdarzenia masowego dla którego potencjalnym miejscem hospitalizacji pacjentów jest Szpital Powiatowy w Lwówku Śląskim z uwzględnieniem procedur zawartych w„Planie postępowania Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. na wypadek zdarzeń nadzwyczajnych- nr referencyjny 29/2018/A”.

Celem ćwiczenia było:

 1. zapewnienie prawidłowego postępowania w obszarze zadań oddziałów szpitalnych,
  Izby Przyjęć w czasie wystąpienia zdarzenia masowego/mnogiego.
 2. doskonalenie obiegu informacji wewnątrz Szpitala jak i z zewnętrznymi służbami.
 3. doskonalenie skuteczności przyjętych rozwiązań i procedur w tym szybkie podjęcie stosownych działań organizacyjnych, logistycznych, dokonania oceny możliwości przyjmowania, diagnozowania i leczenia pacjentów w krótkim czasie
Ćwiczenia obywały się zgodnie z założonym scenariuszem, który zakładał wybuch gazu w jednym z budynków mieszkalnych w Lwówku Śląskim. Liczba ofiar zdarzenia: 20 w tym: 3 ofiary śmiertelne, 17 ofiar skierowano do okolicznych szpitali, 7 ofiar z różnymi obrażeniami trafiło na Izbę Przyjęć do Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21. W Izbie Przyjęć zorganizowano obszary segregacji medycznej, punkt przyjęcia sił i środków, miejsce składowania zwłok. Natomiast w budynku przychodni stworzono punkt informacyjny dla rodzin poszkodowanych i mediów.  Ćwiczeniem objęte zostały oddziały szpitalne oraz współdziałające jednostki organizacyjne Spółki. Ćwiczenia odbyły się przy udziale pozorantów, w których wcielili się pracownicy Spółki. W trakcie ćwiczeń oceniano obieg informacji poprawność i szybkość podejmowanych decyzji, a wnioski z przeprowadzonych działań zostały przekazane kadrze kierowniczej i pracownikom szpitala.

W trosce o naszych pacjentów ćwiczenia będą odbywać się corocznie!dodano: 15-10-2018
Pracownik sekcji higieny


Pilnie zatrudnimy pracownika do sekcji higieny.
Więcej informacji pod nr tel. 75 782 0107

dodano: 09-10-2018
PN-EN ISO 9001:2015


Niezmiernie miło nam Państwa poinformować, że w dniu 21 września 2018 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ponownie uzyskało Certyfikat potwierdzający zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą PN-EN ISO 9001:2015. Zakres działalności objęty certyfikacją obejmuje leczenie szpitalne oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.dodano: 04-10-2018
ZAKUP NOWEJ KARETKI TRANSPORTOWO- SANITARNEJ


ZAKUP NOWEJ KARETKI TRANSPORTOWO-SANITARNEJ 
DLA PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O. O. 
Z SIEDZIBĄ W LWÓWKU ŚLĄSKIM

W dniu 25 września 2018 roku w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim odbyło się uroczyste spotkanie, na którym miało miejsce oficjalne przekazanie, oraz poświęcenie karetki sanitarno-transportowej. Na tę okazję zostali  zaproszeni wszyscy darczyńcy, którzy wnieśli swój wkład finansowy do zakupu karetki:

- Przedstawiciele Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych w Lwówku Śląskim:                   
  Krystyna Piotrowicz - Prezes Zarządu, Bożena Pawłowicz – Sekretarz Zarządu, Zenon  
  Zatchiej- Skarbnik,
- Starosta Powiatu Lwóweckiego - Marcin Fluder,
- Przewodniczący Rady Powiatu Lwóweckiego - Daniel Koko,
- Wicestarosta Powiatu Lwóweckiego -  Zbigniew Grześków,
- Członkowie Zarządu Powiatu Lwóweckiego: Tadeusz Jagiełło, Małgorzata Szczepańska,  
- Radni Powiatu Lwóweckiego: Ryszard Mruk, Jan Karpowicz, Roman Kulczycki, Stanisław                
  Dasiak,
- Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski - Mariola Szczęsna,
- Przewodnicząca Rady Miasta Lwówek Śląski - Ewa Róża Płucińska- Dąbrowska,
- Burmistrz Gminy i Miasta Gryfów Śląski - Olgierd Poniźnik,
- Przewodniczący Rady Miasta Gryfów Śląski - Robert Skrzypek,
- Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Mirsku - Piotr Czembrowski,  
- oraz Dziekan Dekanatu Lwóweckiego ks. Krzysztof Kiełbowicz, w imieniu którego przybył  
   ks. Rajmund Górski.

Pani Prezes Zarządu Edyta Malczewska oraz Dyrektor ds. Medycznych lek. med. Marcin Karasiński złożyli osobiście na ręce zaproszonych gości podziękowania za okazane wsparcie.
Nowo zakupiona karetka wykorzystywana będzie do świadczenia usług transportu medycznego dla pacjentów Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o z siedzibą w Lwówku Śląskim. Wyposażona została na wysokim poziomie w sprzęt m. in.: Defibrylator Lifepack 12, pompy strzykawkowe, kardiomonitor, resuscytator, co umożliwia transport pacjentów w ciężkich stanach zdrowia.
Spotkanie było również okazją do zaprezentowania postępu prac remontowych inwestycji „Przebudowa i rozbudowa budynku szpitala powiatowego w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21 na potrzeby bloku operacyjnego oraz centralnej sterylizatorni wraz z dostawą i montażem urządzeń”. Zaproszeni goście mogli także obejrzeć nowocześnie wyposażoną pracownię polisomnografii Oddziału Chorób Wewnętrznych, Poradnię Kardiologiczną z pracownią diagnostyki Kardiologicznej, oraz Poradnię Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

 
dodano: 04-10-2018
Międzynarodowy Dzień Lekarza
dodano: 01-10-2018
W dniu...


W dniu 3.08.2018 r w szpitalu powiatowym w Lwówku Śląskim doszło do nieszczęśliwego wypadku. Jeden z pacjentów oddziału chorób wewnętrznych z nieznanych przyczyn wypadł bądź wyskoczył z okna. W celu wyjaśnienia przyczyn zdarzenia i ustalenia faktów została powołana Komisja ds. wyjaśnienia przyczyn wypadku, która natychmiast podjęła stosowne działania. Został powołany również Rzecznik Szpitala Dyrektor ds Medycznych lek. med. Marcin Karasiński do kontaktowania się z mediami w tej sprawie. Zarówno rodzina zmarłego jak i personel szpitala został objęty opieką psychologiczną. Jednocześnie pragniemy złożyć kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim Pacjenta.dodano: 07-08-2018
„Ewakuacja pacjentów z budynku Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim. Spokojnie, to tylko ćwiczenia”


6 czerwca 2018 r. zorganizowane zostały ćwiczenia na wypadek zaistnienia pożaru w budynku Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim. Scenariusz przewidywał pożar w jednej z sal chorych na Oddziale Chorób Wewnętrznych znajdującym się na III piętrze. Personel oddziału ćwiczył w ten sposób wszystkie procedury, według których należy postępować od momentu zauważenia ognia, aż do zakończenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Ewakuacja oddziału odbyła się bez udziału pacjentów, w ich rolę wcielili się pracownicy szpitala. Ćwiczenia zorganizowane były we współpracy z Państwową Strażą Pożarną (Komendą Powiatową PSP w Lwówku Śląskim). W trakcie ćwiczeń oceniano poprawność i szybkość podejmowanych decyzji, a wnioski z z przeprowadzonych działań zostały przekazane kadrze kierowniczej i pracownikom szpitala.

W trosce o bezpieczeństwo pracowników i naszych pacjentów ćwiczenia będą odbywać się corocznie, za każdym razem na innym oddziale.
dodano: 04-07-2018
Onkologiczna Biała Sobota


Dnia 03.03.2018 r. w Ratuszu Miejskim w Lwówku Śląskim odbyła się kolejna z cyklu akcja onkologiczna „Biała Sobota”. Organizatorem wydarzenia było Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. , a skierowane ono było do mieszkańców Lwówka Śląskiego i okolic oraz wszystkich tych , którzy nie pozostają obojętni na sprawy związane z dbałością o własne zdrowie.  Promocja profilaktyki onkologicznej była głównym celem wydarzenia. W trakcie jego trwania można było wziąć udział w prelekcjach, konsultacjach oraz badaniach profilaktycznych, które przeprowadzane były nieodpłatnie i bez skierowań. Wśród wykonywanych badań znalazły się:
- wideodermatoskopia,
- pomiary ciśnienia i glukozy,
- pomiar saturacji krwi,
-oznaczenie BMI.
Przeprowadzały je lek. med. Krystyna Costa, specjalista chirurgii onkologicznej oraz Panie pielęgniarki Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
W wyniku wykonanych badań, u 10 pacjentów wykryto wątpliwe zmiany skórne. Zostali oni skierowani do dalszej diagnostyki w naszej Poradni Chirurgii Onkologicznej. Jest to wymierny zdrowotny efekt akcji.
Program wydarzenia obejmował Profilaktykę raka piersi (czynniki ryzyka) oraz Solaria (negatywny wpływ na zdrowie), którymi zajęła się lek. med. Krystyna Costa, specjalista chirurgii onkologicznej.
Dyrektor ds. Medycznych Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. lek. med.  Marcin Karasiński, specjalista anestezjologii i intensywnej terapii przedstawił kwestię Profilaktyki i diagnostyki, która nie boli, skierowanej głównie do mężczyzn.
Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych lek. med. Artur Nahorecki, specjalista chorób wewnętrznych, specjalizujący się w pulmonologii, w swojej prezentacji omówił zagadnienia z zakresu Profilaktyki Raka Płuc.
Ostatnia prezentacja należała do Pielęgniarki Naczelnej Olgi Sasin, która jest jednocześnie Koordynatorem Pakietu Onkologicznego. Omówiony został w niej projekt „Fundacji Nasz Szpital” pt. „Pakiet Onkologiczny” oraz „Klub Pacjenta Onkologicznego”.
Spotkanie zakończyło się poczęstunkiem.
Serdeczne podziękowania dla Pracowników, którzy zaangażowali się czynnie w swoim wolnym czasie do tej, tak ważnej społecznie akcji. A, oprócz prelegentów, byli to:

 1. Pani Alina Wyborna.
 2. Pani Teresa Truchan.
 3. Pani Maria Wołowicz.
 4. Pani Renata Proska.
 5. Pani Joanna Eck.
 6. Pani Monika Fijałkowska.
 7. Pan Maciej Szmulewicz
 8. Pan Eugeniusz Ścigan.
 9. Pan Marcin Eck.
 10. Pan Piotr Filipczak.
 11. Pan Ryszard Szumiłowski.
 12. Pan Jan Kaniuka.dodano: 26-03-2018
Poradnia Kardiologiczna
dodano: 06-03-2018
Biała Sobota
dodano: 27-02-2018
Profilaktyka onkologiczna


Profilaktyka onkologiczna – akcja informacyjna Ministerstwa Zdrowia
Ministerstwo Zdrowia przygotowało ulotki oraz 200tyś. Plakatów zachęcających do badań w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016-2024.
Ulotki i plakaty dotyczące profilaktyki onkologicznej
Dzięki ulotkom dowiesz się:

 1. Jakie badania profilaktyczne im przysługują?
 2. Jak zminimalizować ryzyko zachorowania na różne nowotwory

Ulotki oraz plakaty dotyczą:

 1. Raka piersi badań mammograficznych
 2. Raka szyjki macicy i badań cytologicznych
 3. Raka jelita grubego i badań kolonoskopowych
 4. Profilaktyki onkologicznej
 5. Karmienia piersią
 6. Zagrożeń wynikających z palenia
 7. Nowotworów skóry

Plakaty dotyczą:

 1. Raka piersi i badań mammograficznych               
 2. Raka szyjki macicy i badań cytologicznych
 3. Raka jelita grubego i badań kolonoskopowych
 4. Profilaktyki onkologicznej
 5. Zagrożeń wynikających z palenia papierosów

Więcej informacji dotyczących profilaktyki onkologicznej dostępnych jest na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowiadodano: 15-01-2018
ISO 9001:2008


Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 30 września 2017 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ponownie uzyskała Certyfikaty potwierdzające zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008. Zakres działalności objęty certyfikacją obejmuje leczenie szpitalne oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

 


PREZES ZARZĄDU

Edyta Malczewska
dodano: 24-11-2017
Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki


Szanowni Państwo,
mam przyjemność poinformować, że Powiatowe Centrum Zdrowia Sp z o. o. uczestniczy w projekcie pn.:
"Wsparcie szpitali we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

PREZES ZARZĄDU
Edyta Malczewska
dodano: 24-11-2017
Biała Sobota
dodano: 12-09-2017
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 1 października 2017r. w powiecie lwóweckim


Z dniem 1 października 2017r. Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie lwóweckim będzie świadczona przez:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 01 53
(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim,
wejście od Poradni Chirurgicznej)Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., zgodnie z nowymi przepisami, zakwalifikowało się do poziomu I stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) i będzie odpowiedzialne za świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu lwóweckiego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

W ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej, udzielanej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., można skorzystać w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
• telefonicznie.

dodano: 11-09-2017
Odbiór prac związanych z modernizacją sali chorych nr 11


W dniu 28 czerwca 2017 r. w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego  w Lwówku Śląskim odbył się uroczysty odbiór prac związanych z modernizacją sali chorych nr 11. Modernizacja była możliwa dzięki wsparciu Dolnośląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia oraz Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o. o. w Niwnicach.
Zakres prac modernizacyjnych obejmował budowę łazienki oraz remont sali chorych.
W uroczystym odbiorze, zorganizowanym przez Ordynatora Oddziału dr n. med. Marka Kaźmierczyka, uczestniczyli:

  • Prezes Zarządu Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o. o. w Niwnicach Pan Stanisław Małek oraz Członek Zarządu Pan Mariusz Pietruszka.
  • Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim Pan Celestyn Rekowski wraz z pracownikami.
  • Wykonawca modernizacji, właściciel firmy budowlanej DUDZIS, Pan Ryszard Dudzis.
  dodano: 01-07-2017
  Szpital Bez Bólu


  Szanowni Państwo,
  mam przyjemność poinformować, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim, w postępowaniu recertyfikacyjnym, został przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu w Krakowie

  Certyfikat „Szpital Bez Bólu” .

  Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia kryteriów wymaganych do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Wdrożone od 2011 roku w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. procedury, potwierdzone posiadanym Certyfikatem „Szpital Bez Bólu”, dają gwarancję Pacjentom naszego Szpitala, że uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na poprawę satysfakcji z jakości leczenia.

     dodano: 18-04-2017
  Epidemiologia XXI wieku


  W dniu 23.03.2017 r odbyła się trzecia Konferencja naukowo-szkoleniowa „Epidemiologia XXI wieku”. Organizatorem Koferencji było Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim oraz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przy Powiatowym Centrum Zdrowia, przy współudziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze. Patronat nad konferencją objęło Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej.

  Sponsorzy konferencji:

  1. MEDILAB
  2. ONE-MED
  3. MERCATOR
  4. DIVERSEY
  5. TUTTO MED
  6. SCHULKE
  7. ABENA
  8. ELMIKO MEDICAL

  Konferencję zaszczycili swoja obecnością zaproszeni goście:

  1. Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Rafał Ślusarz
  2. Starosta Powiatu Lwóweckiego – Marcin Fluder
  3. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Mariola Szczęsna
  4. Kierownik Delegatury NFZ w Jeleniej Górze – Dorota Gniewosz
  5. Przewodnicząca Komisji Zdrowia – Teresa Wachal
  6. Przewodniczaca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze – Elżbieta Słojewska-Poznańska
  7. Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Danuta Chludzińska

  W konferencji wzięło udział 141 osób, głównie pielegniarki, z Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz z okolicznych podmiotów leczniczych, a także studentki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
              Konferencja ma na celu szerzenie wiedzy na temat epidemiologii i higieny szpitalnej m.in. postępowania personelu z pacjentem i w środowisku pracy, sposobów ograniczania zakażeń szpitalnych, sposobów dezynfekcji, zapobiegania oporności drobnoustrojów czy antybiotykoterapii.
              Podczas obecnej konferencji uczestnicy mogli usłyszeć wiele ważnych informacji na temat procedur ograniczających roszczenia wobec szpitali o czym mówiła dr n.med. prof. nadzw. Marzenna Bartoszewicz. Postępowanie z drobnoustrojami wieloopornymi, których jest niestety coraz więcej oraz procedury ograniczające ich występowanie omówiła dr n.med. Justyna Piwowarczyk. Zasady postępowania ze sprzętem do higieny pacjenta i sposoby zapobiegania zakażeniom szpitalnym poprzez prawidłowy sposób postępowania higienicznego przedstawiła mgr Katarzyna Salik, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. O zasadach stosowania środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej w codziennej pracy personelu medycznego w aspekcie zapobiegania zakażeniom szpitalnym mówiła mgr Bożena Siwko.
              W drugiej części konferencji o zakażeniach Clostridium difficille, tzw. biegunce poantybiotykowej, sposobach zapobiegania, leczenia oraz diagnozowania mowiła dr n.med. Beata Mączyńska. Natomiast dr n.med. Beata Kowalska-Krochmal omówiła zasady stosowania antybiotyków w zakażeniach, szczególnie w zakażeniach szczepami wieloopornymi oraz wskazała jakie nieprawidłowości w tym zakresie występują. Dr n.med. Krzysztof Szufnarowski omówił stosowanie antybiotyków na podstawie tylko jednego parametru – CRP, który nie zawsze jest parametrem odzwierciedlającym zakażenie, również na podstawie obserwacji własnych.

  dodano: 27-03-2017
  Podziękowania


  Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych serdecznie dziękuje wszystkim osobom biorącym udział w organizacji oraz przebiegu konferencji „Epidemiologia XXI wieku”, która odbyła się 23.03.2017 r.


  / Bożena Siwko /  dodano: 27-03-2017
  EPIDEMIOLOGIA XXI WIEKU


  Prezes Zarządu oraz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych serdecznie zapraszają personel medyczny, lekarzy i pielęgniarki, z Powiatowego Centrum Zdrowia w Lwówku Śląskim oraz okolicznych placówek medycznych na III Konferencję naukowo-szkoleniową "Epidemiologia XXI wieku", która odbędzie się 23.03.2017 r. w Sali Mieszczańskiej Ratusza w Lwówku Śląskim. Konferencja poświęcona jest szeroko rozumianej kontroli zakażeń szpitalnych. Patronat nad konferencją objęło Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej.

  Zaproszenie


  dodano: 01-03-2017
  Życzenia Świąteczne
  dodano: 22-12-2016
  Nowe Specjalistki na oddziałach Szpitala


  Nowe Specjalistki na oddziałach Szpitala
  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim


  Jest nam miło powitać w gronie pielęgniarek i położnych kolejne Panie pielęgniarki, które zdobyły tytuł Specjalistki i tak:
  1. Pani Maria Wołowicz – Specjalistka z zakresu Pielęgniarstwa Opieki Długoterminowej.
  2. Pani Beata Maślanka – Specjalistka z zakresu Pielęgniarstwa Chirurgicznego.
  3. Pani Anna Kucharek - Specjalistka z zakresu Pielęgniarstwa Chirurgicznego.
  4. Pani Joanna Pabian - Specjalistka z zakresu Pielęgniarstwa Chirurgicznego.  Serdecznie gratulujemy.

  PREZES ZARZĄDU
  NACZELNA PIELĘGNIARKA
  Celestyn Rekowski
  Olga Sasin


  dodano: 26-10-2016
  System Zarządzania Jakością


  Szanowni Państwo,  Mam przyjemność poinformować, że w dniu 20 września 2016 r. w Szpitalu Powiatowym i Przychodni Specjalistycznej Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. został przeprowadzony przez firmę certyfikującą URS audit nadzoru, który potwierdził zgodność funkcjonującego w Spółce Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008. Składam serdeczne podziękowania wszystkim Pracownikom zaangażowanym we wdrożenie i utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością w Spółce.

  /Celestyn Rekowski/  dodano: 25-10-2016
  Odznaczenia za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych


  Szanowni Państwo,
  mam zaszczyt poinformować, że Panie pielęgniarki Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim:
  - Olga Sasin – Naczelna Pielęgniarka
  - Krystyna Snopczyńska – Pielęgniarka Oddziałowa Centralnej Izby Przyjęć
  zostały uhonorowane Srebrnymi Odznaczeniami za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych, a
  - Beata Maślanka – Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Chirurgii Ogólnej
  została uhonorowana Brązowym Odznaczeniem za Zasługi dla Samorządu Pielęgniarek i Położnych.
  Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w dniu 7 października 2016 r. podczas obchodów Jubileuszu 25 – lecia powstania Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.
  dodano: 13-10-2016
  Program szczepień przeciw grypie
  dodano: 03-10-2016
  „Pielęgniarka to też lekarstwo”
  dodano: 09-05-2016
  ZAPROSZENIE NA III KONFERENCJĘ poświęconą PROGRAMOWI PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA DLA POWIATU LWÓWECKIEGO


  REALIZATOR PROJEKTU
  POWIAT LWÓWECKI
  z siedzibą w Lwówku Śląskim ul. Szpitalna 4 59-600 Lwówek Śląski

  REALIZATOR USŁUG MEDYCZNYCH
  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
  z siedzibą w Lwówku Śląskim ul. Morcinka 7 59-600 Lwówek Śląski

  KONFERENCJA  ZORGANIZOWANA DZIĘKI UPRZEJMOŚCI:
  Powiatowej i Miejskiej
  Biblioteki Publicznej w Lwówku Śląskim

  ZAPROSZENIE NA III KONFERENCJĘ
  poświęconą

  PROGRAMOWI PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA DLA POWIATU LWÓWECKIEGO
  26 kwietnia 2016 r.

  Starosta Powiatu Lwóweckiego
  Marcin Fluder
  oraz
  Prezes Zarządu
  Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
  Celestyn Rekowski

  serdecznie zapraszają na III Konferencję poświęconą
  PROGRAMOWI PROMOCJI ZDROWIA
  I PROFILAKTYKI CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA
  DLA POWIATU LWÓWECKIEGO

  Konferencja odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2016 r. o godzinie 1000
  w Sali Mieszczańskiej ratusza w Lwówku Śląskim
  UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

  Program:
  godz. 10:00 Uroczyste otwarcie konferencji i przywitanie gości

  1. godz. 10:15 – 10:45 Realizacja usług medycznych w Programie – podsumowanie, analiza, wnioski.

  lek. med. Marcin Karasiński
  specjalista anestezjologii i intensywnej terapii, Ordynator OAiT w Lwówku Śląskim

  1. godz. 10:45 – 11:15 Analiza zdrowia mieszkańców Powiatu Lwóweckiego, w grupie od 30 roku życia, w zakresie chorób układu krążenia.

  lek. med. Agata Kaczmarzyk – Radka specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog

  1. godz. 11:15 – 11:30 Wykład z zakresu zdrowego żywienia

  dr n. med. Monika Zygmuntowicz
  godz. 11:30Przerwa

  1. godz. 12:15 – 12:30 Wykład z zakresu chorób układu krążenia

  dr n. med. Monika Zygmuntowicz

  1. godz. 12:30 – 12:45 Pierwsza pomoc w zagrożeniu zdrowia i życia
  2. godz. 12:45 Losowanie nagród – rowerów w konkursie, dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 19 lat, które zostały objęte badaniami w ramach usług medycznych w Programie

  Oprawa konferencji:
  - pomiar ciśnienia, poziomu cukru, określenie BMI,
  - możliwość wykonania EKG wraz z opisem
  - prezentacja sprzętu do diagnostyki kardiologicznej
  - zdrowy poczęstunek
  - „wystawa minerałów dalekiej północy i południa” z kolekcji dr Łukasza Tekiela


  Program dofinansowany w ramach programu PL 13 Ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu finansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz budżetu państwa.


  dodano: 19-04-2016
  Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Epidemiologia XXI wieku”


  Dnia 18 marca 2016 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Epidemiologia XXI wieku” zorganizowana przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., z inicjatywy Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych, przy współudziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i Polożnych w Jeleniej Górze. Patronat nad konferencją objęło Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej we Wrocławiu.
  W konferencji uczestniczyło 140 osób związanych z ochroną zdrowia z obszaru byłego województwa jeleniogórskiego. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat uczestnictwa oraz 3 punkty edukacyjne.
  Wśród zaproszonych gości znależli się Wicestarowsta Powiatu Lwóweckiego Pan Zbigniew Grześków, Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski Pani Mariola Szczęsna, Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze Pani Elżbieta Słojewska-Poznańska oraz przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Pani Danuta Chludzińska.
  Tematyka konferencji poświęcona była zagadnieniom związanym z poprawą bezpieczeństwa hospitalizowanych pacjentów, zapobieganiem zakażeniom szpitalnym, a tym samym podnoszeniem jakości świadczonych usług medycznych.
  Mecenas Łukasz Czerniak podniósł kwestię odpowiedzialności personelu medycznego za wykonywane świadczenia w świetle obowiązującego prawa. Przytoczył przykłady w postaci wyroków Sądów związanych z nienależytym wykonanywaniem obowiązków lub błędami w prowadzeniu dokumentacji medycznej.
  Dr n.med. Marzenna Bartoszewicz przedstawiła kwestię występowania zaburzeń flory jelitowej w przypadku stosowania antybiotyków, a także ich wpływ na cały organizm pacjenta. Szczególną uwagę zwróciła na zakażenia Clostridium difficille.
  Tematem wystąpienia mgr Bożeny Siwko był program Światowej Organizacji Zdrowia „Czyste ręce to bezpieczne leczenie”, którego jest auditorem wiodącym. Przedstawiła 5 elementów dezynfekcji rąk wg WHO oraz zasady stosowania rękawic ochronnych.
  Po prezentacji uczestnicy konferencji rozwiązali Quiz związany z tematyką dezynfekcji rąk, a spośród prawidłowych odpowiedzi Prezes Zarządu, Pan Celestyn Rekowski, wylosował 20 skromnych upominków.
  Kolejny prelegent, Pan Ireneusz Reszel, wygłosił wykład na temat stosowania antyseptyków w porównaniu z zastosowaniem antybiotyków, szczególnie w świetle narastajacej oporności drobnoustrojów.
  Dr n.med. Beata Mączyńska w swojej prezentacji przybliżyła tematykę boreliozy, przenoszonej przez kleszcze. Przedstawiła główne zasady obowiązujące przy jej diagnostyce i leczeniu oraz sezonowość występowania.
  Po zakończeniu konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na poczęstunek.
  Tegoroczna konferencja była już drugą konferencją zorganizowaną w tematyce epidemiologicznej. Możliwość uczestniczenia pracowników medycznych w tego typu szkoleniach podnosi zarówno wiedzę jak i świadomość przy wykonywaniu codziennych czynności, dla ochrony własnej i pacjentów.
  Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych dziękuje wszystkim osobom pomagającym przy przygotowaniu sali i sprzętu, organizacji oraz prowadzeniu konferencji.  dodano: 06-04-2016
  „EPIDEMIOLOGIA XXI WIEKU”  ZAPROSZENIE

  Konferencja
  Naukowo – Szkoleniowa

  „EPIDEMIOLOGIA
  XXI WIEKU”

  18 marca 2016 r., godz. 10:00
  sala konferencyjna UGiM
  w Lwówku Śląskim
  Al. Wojska Polskiego 25A

  ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ  dodano: 17-02-2016
  Podziękowania


  Szanowni Państwo,

  Miło jest nam poinformować, że Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim otrzymała od Kopalnia Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o. o. w Niwnicach podziękowania za współpracę i profesjonalizm w realizowanych przedsięwzięciach.

  Podziękowania z rąk Prezesa Zarządu Kopalni Pana Stanisława Małka odebrał, w imieniu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o., dr n. med. Pan Marek Kaźmierczyk. Okazją do wręczenie podziękowań były obchody 60-lecia Nowego Lądu, które odbyły się w Sali Marmurowej Zamku Czocha.  dodano: 04-11-2015
  Program szczepień przeciw grypie na lata 2014 – 2017
  dodano: 04-11-2015
  Strefa Zdrowia


  W dniu 26 września 2015 roku podczas VII Dolnośląskiego Festiwalu Dary Lasu na rynku w Lwówku Śląskim Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. organizowało strefę zdrowia stanowiącą element pikniku rodzinnego.

  W ramach zorganizowanych stanowisk przekazywane były informacje dotyczącego zdrowego stylu życia, a także wykonywane były podstawowe badania z zakresu diagnostyki chorób układu krążenia.

  - stanowisko rehabilitacyjne „Ćwiczenia dla każdego”. Wykwalifikowani fizjoterapeuci Pani Kamilla Góral oraz Agnieszka Nestorowicz prezentowali techniki ćwiczeń oraz zachęcali do aktywnych form spędzania wolnego czasu. Stanowisko cieszyło się szczególnym zainteresowaniem wśród dzieci, które "szalały" na piłkach, fasolkach, rowerze .... Była to edukacja przez zabawę.

  - stanowisko pierwszej pomocy. Na manekinach osoby dorosłej i dziecka Ratownik Medyczny Pan Darek Sikora prezentował sposoby udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w tym przy zachłyśnięciu się, przy utracie przytomności, przy ataku padaczki, przy zatrzymaniu akcji serca (masaż serca). Z instruktarzu skorzystały grupy młodzieży szkolnej z całego Powiatu oraz osoby indywidualne - rodziny, dziadkowie z wnukami, osoby niepełnosprawne. Doświadczenie zebrane podczas szkoleń na tym stanowisku wskazuje, że wiedza z zakresu pierwszej pomocy jest niewystarczające, a wystarczy 30 odpowiednio wykonanych uciśnięć, aby uratować czyjeś ŻYCIE !!!

  - stanowisko badań: pomiar ciśnienia tętniczego krwi, tętna, poziomu cukru, badanie wysycenia krwi tlenem, znaczenia BMI. Badania wykonywały pielęgniarki: Teresa Truchan, Małgorzata Kaczmarek, Jolanta Markowska, Jolanta Skawińska, Barbara Fijałkowska, Krystyna Głuszuk, Renata Łopato. W ramach stanowisko przebadano blisko pół tysiąca osób. Przeprowadzone badania przesiewowe pozwoliły zidentyfikować grupę osób z przekroczonymi normami badań i wskazały konieczność dalszej diagnostyki, szczególnie w kierunku cukrzycy i nadciśnienia tętniczego.

  - warsztaty kulinarne. Warsztaty prowadziła Zofia Fryst z gospodarstwa agroturystycznego "Zagroda przy Szlaku Dragonów Pruskich". Podczas warsztatów wypiekano, w piecu opalanym drewnem, podpłomyki z różnego rodzaju mąk ekologicznych (gryczana, orkiszowa) z ziołami oraz miodami z lokalnych pasiek. Dzieci robiły również lemoniadę z miodu, cytryny i mięty. Przed przystąpieniem do pracy uczestnicy warsztatów otrzymywali fartuszek oraz przechodzili szkolenie z profesjonalnego mycia rąk. Panie pielęgniarki dbały o zachowanie odpowiedniej higieny rąk, dzieci mogły zapoznać się ze sposobami i środkami higieny stosowanymi w szpitalu. Po wypieczeniu podpłomyka, oprócz sporządzonej własnoręcznie potrawy, dzieci otrzymywały jabłko i brzoskwinię.

  - stanowisko ze zdrową żywnością. Promocja zdrowego żywienia poprzez rozdawanie warzyw i owoców.  dodano: 05-10-2015
  Szczepienia


  PROFILAKTYKA  GRYPY - SZCZEPIENIA

  NIE DAJ SIĘ GRYPIE !

  NIE UŁATWIAJ WIRUSOM ZADANIA!

  GRYPA TO NIE JEST ZWYKŁE PRZEZIĘBIENIE!

  POWIKŁANIA ZAGRAŻAJĄ ZDROWIU I ŻYCIU!

  BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY ZA ZDROWIE WŁASNE
  I SWOJEGO OTOCZENIA!

  ZASZCZEP SIĘ I BĄDZ NIEZAWODNY!!!

  JUŻ DOSTEPNA SZCZEPIONKA PRZECIW GRYPIE „INFLUVAC”

  CAŁKOWITY KOSZT SZCZEPIENIA TO 35 ZŁ
  (BADANIE LEKARSKIE, SZCZEPIONKA, SZCZEPIENIE)

  ZAPRASZAMY WSZYSTKICH PACJENTÓW, NIE TYLKO ZDEKLAROWANYCH DO NASZEJ PRZYCHODNI!!!

  Kontakt:             PCZ Sp. z o.o. Przychodnia ul. Morcinka 7

                           Punkt Szczepień tel. 75 7820193, 75 7820194  dodano: 28-08-2015
  Szkolenie z zakresu obsługi systemu do wykonywania próby wysiłkowej i systemu długotrwałego monitoringu


  W dniu 19 sierpnia 2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim odbyło się szkolenie Personelu Medycznego z zakresu obsługi systemu do wykonywania próby wysiłkowej oraz systemu długotrwałego monitoringu tzw. Holtera wydzierżawionych w ramach Programu promocji zdrowia i profilaktyki chorób układu krążenia dla Powiatu Lwóweckiego.

  Dzięki specjalistycznemu sprzętowi już niebawem pacjenci zakwalifikowania przez lekarza I etapu lub lekarza kardiologa w Programie będą poddawani szczegółowej diagnostyce. Sprzęt przeznaczony jest do badań specjalistycznych u osób z zaburzeniami rytmu serca i podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca.  dodano: 28-08-2015
  Podziękowania
  dodano: 25-05-2015
  Życzenia dla Pań Pielęgniarek i Położnych od Starosty Lwóweckiego złożonych na ręce Naczelnej Pielęgniarki
  dodano: 12-05-2015
  Życzenia z okazji Dnia Położnej oraz Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki
  dodano: 12-05-2015
  Szanowni Państwo,


  miło mi jest poinformować, że Pan
  dr n. med. Marek Kaźmierczyk
  Lekarz Naczelny Szpitala, Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej w Lwówku Śląskim

  został wyróżniony:

  • odznaką honorową „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” nadaną przez Ministra Zdrowia
  • „MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ” nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

  Uroczyste wręczenie odznaczeń odbyło się w dniu 7 marca 2015 r. podczas XXXIV Zjazdu Delegatów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej.
  Składam serdeczne gratulacje.

  PRZEZES ZARZĄDU
  Celestyn Rekowski
  dodano: 03-04-2015
  Życznia Świąteczne
  dodano: 19-12-2014
  Certyfikat ISO 9001


  Miło nam Państwa poinformować, że w dniu 30 września 2014 r. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. uzyskała Certyfikaty potwierdzające zgodność Systemu Zarządzania Jakością z normą ISO 9001:2008. Zakres działalności objęty certyfikacją obejmuje leczenie szpitalne oraz ambulatoryjną opiekę specjalistyczną.

       


  dodano: 03-11-2014
  ZAWIADOMIENIE


  ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE)
  O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  dot.: zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie trzech tablic informacyjnych / pamiątkowych dla projektu pn.: „Wdrożenie i unifikacja elektronicznej dokumentacji medycznej na terenie powiatu Lubańskiego i Lwóweckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

  Zamawiający Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7 informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia z najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:
  KOMPLEX Agencja Reklamowa
  Grzegorz Zięba
  ul. Zamiejsko – Lubańska 16
  59-900 Zgorzelec
  Kryterium: cena 100%
  - ilość uzyskanych pkt. – 100,0 (najniższa cena)

  Ponadto w niniejszym postępowaniu ważne oferty złożyli:
  - Flesz Studio Tomasz Kenig
  Królikowo 6, 11-015 Olsztynek – oferta uzyskała 60,545 pkt.


  Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała 100,00 pkt. - przedstawiała najniższą cenę.

  Celestyn Rekowski
  17.09.2014r

  dodano: 18-09-2014
  Ostrzeżenie
  dodano: 15-09-2014
  ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY


  Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, zaprasza Wykonawców do złożenia oferty na wykonanie trzech tablic informacyjnych/pamiątkowych dla projektu "Wdrożenie i unifikacja elektronicznej dokumentacji medycznej na terenie powiatu Lubańskiego i Lwóweckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

  Opis przedmiotu zamówienia:
  Tablice mają być wykonane z płyty typu pleksi przeźroczystej o następujących parametrach:
  - grubość minimalna 8 mm,
  - wymiar 70 cm x 90 cm,
  - podklejona grafiką,
  - montowana dystansami ozdobnymi,
  - 4 otwory w rogach tablicy do montażu na ścianie,


  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  dodano: 11-09-2014
  Podziękowania
  dodano: 17-06-2014
  Deklaracje
  dodano: 17-06-2014
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
  dodano: 13-05-2014
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
  dodano: 09-05-2014
  ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE
  dodano: 18-04-2014
  Zaproszenie do składania ofert na wykonanie
  lokalnej stacji uzdatniania wody na potrzeby szpitala / zakup i montaż urządzeń.


  Powiatowe Centrum Zdrowia Spółka z o.o. w Lwówku Śląskim ul. Morcinka 7 zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na wykonanie:

  1. Lokalnej stacji uzdatniania wody na potrzeby szpitala / zakup i montaż urządzeń
  2. Instalacji wody nieuzdatnionej i uzdatnionej
  3. Uruchomienie i przeszkolenie w zakresie obsługi

  Założenia wstępne:
  • Zużycie miesięczne wody – max 600m3
  • Średnie zużycie dobowe 10-12m3
  • Wydajność studni 3-4m3/h
  • Odczyn pH wody 7,0
  • Stężenie żelaza 0,453 mg/l
  • Stężenie manganu 0,052 mg/l

  Pozostałych informacje udziela Tadeusz Kawiński, tel. nr 75/782 0157 lub 516 145 023. Oferty należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 25.04.2014 roku.

  dodano: 10-04-2014
  Światowy Dzień Chorego


  Na dzień 11 lutego 2014 r. przypadł, ustanowiony przez Jana Pawła II, XXII Światowy Dzień Chorego. Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. uczciła ów dzień organizując dla mieszkańców Lwówka Śląskiego i okolic bezpłatne badania USG jamy brzusznej i tarczycy oraz w ramach profilaktyki chorób jelita grubego: badania przez kiszkę stolcową i badania kału na krew utajoną. Badania były zlokalizowane w Pracowni USG i Pracowni Endoskopii Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim, przeprowadzili:

  dr n. med. Marek Kaźmierczyk,
  dr n. med. Michał Mańczak,
  lek. med. Andrzej Szymonajtis,
  lek. med. Tomasz Czerwień.

  Podczas pięciogodzinnej akcji z badań skorzystało blisko 40 pacjentów, którzy mieli możliwość uzyskać wstępną diagnozę oraz poradę w zakresie dalszego postępowania. Efektem badań USG było zobrazownie kamicy woreczka żółciowego u dwóch pacjentów oraz torbieli wątroby u jednego pacjenta. Z pośród pacjentów objętych badaniem przez kiszkę stolcową, dwóch zostało skierowanych do dalszej diagnostyki.

  Organizacja badań, nakierowanych w głównej mierze na choroby jelita grubego, była nieprzypadkowa. Jak wynika z dośwadczeń pionu chirurgicznego Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim, coraz więcej osób cierpi na dolegliwości ze strony dolnego odcinka przewodu pokarmowego. W warunkach Oddziału Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego w Lwówku Śląskim prowadzi się pełną diagnostykę chorób przewodu pokarmowego oraz ich leczenie, w czym właśnie specjalizuje się Oddział.
  dodano: 17-02-2014
  Podziękowania
  dodano: 06-02-2014

  W dniu 31 stycznia 2014 r. odbyła się XXXVII Sesja Rady Powiatu Lwóweckiego, podczas której, na Wniosek Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. i Fundacji Nasz Szpital, wręczono tytuł „Zasłużony dla Powiatu Lwóweckiego” Prof. dr hab. Wojciechowi Witkiewiczowi. Podczas sesji uhonorowany został także lek. med. Andrzej Szymonajtis, któremu wręczono Odznaczenie za zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych.
  Sesja odbyła się w niezwykle uroczystej oprawie, w obecności Rady Powiatu Lwóweckiego, Burmistrzów Miast i Gmin Powiatu Lwóweckiego oraz licznie zgromadzonych gości, a także w asyście wojskowej kompanii honorowej i pocztu sztandarowego. Z ramienia wnioskodawców o uhonorowanie Prof. dr hab. Wojciechowa Witkiewicza występowali Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Pan Celestyn Rekowski oraz Prezes Zarządu Fundacji Nasz Szpital Pani Edyta Malczewska. W uzasadnieniu wniosku o przyznanie tytułu Prof. dr hab. Wojciechowi Witkiewiczowi podano:

  „Z Powiatem Lwóweckim łączą Pana Profesora Wojciecha Witkiewicza czasy Jego dzieciństwa i młodości. Od 4 roku życia wychowywał się w Wojciechowie, tu ukończył szkołę podstawową. Wojciech z Wojciechowa, jak zwykł mawiać o sobie sam zainteresowany, kontynuował naukę w liceach w Lwówku Śląskim i w Jeleniej Górze, a następnie na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu. W czasie studiów we Wrocławiu młody Wojciech Witkiewicz chętnie powracał w rodzinne strony podczas przerw wakacyjnych i ferii. Także później, już jako adept sztuki lekarskiej, nie zerwał swoich relacji z tutejszą ziemią, czego wyrazem były pogadanki organizowane dla mieszkańców Wojciechowa i Lubomierza. W zamian mieszkańcy odwdzięczali się zacnemu krajanowi zapraszając Go na lokalne uroczystości.
  Również i dziś Powiat Lwówecki cieszy się szczególnym uznaniem Pana Profesora, wyrazem tego jest Jego merytoryczne i mentalne wsparcie dla pionu chirurgicznego Szpitala w Lwówku Śląskim. Lekarze chirurdzy pracujący w Szpitalu w Lwówku Śląskim, z dr n. med. Markiem Kaźmierczykiem na czele, byli uczniami Pana Profesora, a także obecnie czerpią z Jego dorobku naukowego.
  dodano: 06-02-2014
  KOMUNIKAT


  Prezesa Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
  z siedzibą w Lwówku Śląskim z dnia 22 stycznia 2014 r.
  w sprawie funkcjonowania Przychodni Podstawowej Opieki
  Zdrowotnej w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25

  W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami dotyczącymi ograniczenia działalności Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25 informuję, że świadczenia w rodzaju Podstawowa Opieka Zdrowotna są i będą realizowane w Przychodni w pełnym zakresie usług, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00.  dodano: 27-01-2014
  Zaproszenie


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
  z siedzibą w Lwówku Śląskim


  zaprasza zainteresowane podmioty do rokowań w sprawie zagospodarowania wolnych powierzchni w budynku Szpital w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25. Preferowane rodzaje działalności – pralnia, żywienie, inny nieuciążliwy rodzaj działalności.

  Zainteresowane osoby proszone są o kontakt:
  Powiatowe Centrum Sp. z o. o., ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, nr tel. 75 782 0104

  dodano: 21-01-2014
  Podziękowania
  dodano: 21-01-2014
  INFORMACJA O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ PRZEZ FUNDACJĘ NASZ SZPITAL


  Wypełniając obowiązek wynikający z decyzji SOOC.5311.4.2013 z dnia 02 .07.2013r dotyczący podania wyniku zbiórki publicznej informuję, że Fundacja Nasz Szpital w wyniku zbierania ofiar do dwóch skarbon stacjonarnych umieszczonych na stoisku fundacji podczas Lata Agatowego zebrała kwotę 927,74 zł i 1 Euro. Koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki to opłata skarbowa 82 zł. Dochód po odliczeniu kosztów wynosi 845,74 zł i 1 Euro.
  Celem zbiórki było zebranie środków na zakup sprzętu medycznego dla szpitala powiatowego w Lwówku Śląskim, zgodnie ze statutem fundacji.
  Organizacją i przeprowadzeniem zbiórki zajmowali się wolontariusze, nie pobierający wynagrodzenia za swoją pracę. Były to Panie pielęgniarki z każdego z oddziałów szpitala w Lwówku Śląskim oraz Bloku Operacyjnego i Izby Przyjęć, wsparli nas również pracownicy administracji.

  Uzyskane pieniądze zostały przeznaczone na zakup wózka inwalidzkiego, który służyć będzie wszystkim pacjentom przyjmowanym do szpitala.

  Zarząd Fundacji Nasz Szpital składa serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w tą zbiórkę.

  dodano: 12-08-2013
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki
  dodano: 10-05-2013
  Informacja


  Fundacja Nasz Szpital wraz z Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim rozpoczyna realizację projektu - Nie jesteś sam-Razem Damy Radę - Utworzenie Centrum Wsparcia dla Opiekunów osób chorych, niepełnosprawnych i starszych.
  Na realizację projektu pozyskano wsparcie finansowe z Fundacji Razem Zmieniamy Świat założoną przez Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
  Decyzją Komisji Konkursowej pod przewodnictwem Pani Grażyny Śmiarowskiej, wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych projekt ze Lwówka Śląskiego otrzymał najwyższe oceny i znalazł się wśród pięciu w Polsce, które otrzymały dofinansowanie.
  Pierwsze spotkanie odbędzie się dnia 29.01.2013 r o godz. 16.00 na sali konferencyjnej budynku Przychodni w Lwówku Śląskim. Osoby, które chcą skorzystać z fachowej wiedzy z zakresu rozpoznania problemów opiekuńczych osoby chorej lub starszej w tym:

  1. Zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych;
  2. Utrzymania aktywności ruchowej, rehabilitacji;
  3. Wsparcia psychologicznego, emocjonalnego i duchowego;
  4. Porad dietetycznych,
  5. Fachowego wsparcia medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia bólu przewlekłego

  Zapraszamy do kontaktu telefonicznego:
  • P. Olga Sasin tel. 502 612 628;
  • P. Edyta Malczewska tel. 607 84 42 42.

  dodano: 29-01-2013
  Ważna Informacja


  Szanowni Państwo decyzją Narodowego Funduszu Zdrowia od dnia 1.01.2013 r. od godziny 8:00 świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej realizowane są przez Poradnię Lekarza POZ w Gryfowie Śląskim ul. Malownicza 1A prowadzoną przez Wielospecjalistyczny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu.
  Szczegółowe informacje pod niżej wskazanymi numerami telefonów:

  75 640 99 00
  75 77 22 834
  75 77 52 222
  603 15 66 77

  dodano: 02-01-2013
  Zaproszenie do składania ofert


  W związku z zamiarem wykonania adaptacji pomieszczeń po pracowni RTG na poradnię chirurgiczną zapraszam Państwa do złożenia propozycji cenowej na powyższe zadanie. Zakres zaplanowanych prac to między innymi: prace rozbiórkowe, malowanie, wykonanie posadzki, glazury, ścianek działowych, wymiana instalacji elektrycznej, montaż stolarki drzwiowej. Miejsce wykonania robót: Szpital Powiatowy, ul. Kościelna 21, Lwówek Śląski.
  Przedmiar robót dostępny w sekretariacie Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim ul. Morcinka 7. Na Państwa ofertę oczekujemy do dnia 20 grudnia 2012 r. Telefon kontaktowy Edyta Malczewska 75 782 0113.

  dodano: 14-12-2012
  Przetarg ofertowy na sprzedaż lokalu mieszkalnego w Gryfowie Śląskim


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
  ul. Morcinka 7, 59 – 600 Lwówek Śląski
  ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż :  Lokalu mieszkalnego w Gryfowie Śląskim, ul. Rzeczna 24A/20, o powierzchni użytkowej – 19,20 m kw, dla którego Sąd Rejonowy w Lwówku Śląskim prowadzi KW Nr JG1S/00025094/2.
  Cena oszacowania: 26.550,00 zł.
  Przetarg odbędzie się dnia 04.09.2012 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki.
  Składanie ofert do dnia 04.09.2012 r. do godz. 10:00.
  Oferenci składający ofertę winni wpłacić wadium w wysokości 10% ceny oszacowania.
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest oświadczenie o zapoznaniu się oferenta z regulaminem przetargu.
  Regulamin przetargu dostępny jest na stronie internetowej Spółki: www.pczlwowek.pl oraz w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Morcinka 7, 59 – 600 Lwówek Śląski.
  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
  Informacja pod numerem tel. 75 782 0 137, 75 782 0157.

  Oświadczenie
  Regulamin

  dodano: 21-08-2012
  Oferta


  W związku z zamiarem wykonania "Kompleksowych prac hydrogeologicznych służących budowie ujęcia wód głębinowych na terenie Szpitala Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. ul. Kościelna 21 Lwówek Śląski" zapraszamy do złożenia propozycji cenowej na powyższe zadanie. Szczegóły zapytania znajduja się w załacznikach. Na oferty oczekujemy do dn. 17 sierpnia 2012 r.

  Zapytanie ofertowe
  Załącznik
  dodano: 13-08-2012
  OFERTA PRACY


  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o. o. z siedzibą w Lwówku Ślaskim przy ul. Morcinka 7 zatrudni:

  - zaopatrzeniowca – umowa o pracę na czas zastępstwa

  Wymagania:
  - doświadczenie zawodowe na w/w stanowisku
  - posiadanie aktualnego prawa jazdy kat. B
  - samodzielność, skrupulatność, sumienność i dobra organizacja własnej pracy

  Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
  Proszę o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Bliższych informacji na temat ewentualnego zatrudnienia udziela:
  1. Wojciech Kazimierczuk – Kierownik Działu Kadr, tel. 75/782 0107
  E-mail: kierownik.kadr@pczlwowek.pl

  dodano: 13-07-2012
  OFERTA PRACY


  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Ślaskim 59-600 Lwówek Śląski, ul. Morcinka 7, zatrudni :

  -położną środowiskowo – rodzinną

  Wymagania:
  -co najmniej trzy lata stażu pracy w podstawowej opiece zdrowotnej
  -posiadanie aktualnego prawa wykonywania zawodu położnej
  -kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowo / rodzinnych

  Warunki pracy i płacy do uzgodnienia.
  Proszę o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Bliższych informacji na temat ewentualnego zatrudnienia udziela:
  1. Olga Sasin – Naczelna Pielęgniarka, tel. 75/780 0106
  2. Wojciech Kazimierczuk – Kierownik Działu Kadr, tel. 75/782 0107
  E-mail: kierownik.kadr@pczlwowek.pl

  dodano: 05-06-2012
  Zakład Opiekuńczo - Leczniczy


  Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin osób w podeszłym wieku, których stan zdrowia wymaga stałej opieki, Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim realizuje świadczenia opiekuńcze i pielęgnacyjne w Szpitalu w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25.

  Zapewniamy możliwość krótkotrwałego pobytu, dostosowujemy czas pobytu do indywidualnych potrzeb rodzin (okres weekendu, urlopu, nagłych wyjazdów).

  Zapewniamy całodobową opiekę lekarską, pielęgniarską, wyżywienie, zakwaterowanie w pokojach jedno i dwuosobowych.
  Ponadto zapewniamy opiekę pielęgnacyjną z elementami rehabilitacji ruchowej, kontynuację leczenia farmakologicznego, opiekę psychologa, logopedy, wsparcie duchowe.
  Koszt pobytu wynosi 80,00 zł za jeden dzień.
  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod nr tel. 75 782 0104 lub 75 782 0137

  Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Z 1964 r. nr 16 poz. 93, z późn. zm.)

  dodano: 26-03-2012
  OFERTY PRACY


  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Ślaskim przy ul. Morcinka 7 zatrudni do pracy:

  1. lekarzy rodzinnych,
  2. lekarza reumatologa
  3. lekarza pediatrę

  Warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Proszę o przesłanie CV i listu motywacyjnego. Bliższych informacji na temat ewentualnego zatrudnienia udziela :
  1.Marcin Karasiński – z-cz dyr. ds. medycznych telefon kontaktowy /075/ 782 0104
  2.Jerzy Snopczyński – Kierownik Działu Kadr. E-meil: kierownik.kadr@szpitallwowek.pl telefon kontaktowy: /075/ 782 0107 i /075/ 782 0104

  dodano: 26-03-2012
  Pilnie zatrudnimy lekarza specjalistę do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej


  NZOZ ,, Powiatowe Centrum Zdrowia " Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim, ul. Morcinka 7, w trybie pilnym zatrudni  lekarza z drugim stopniem specjalizacji do pracy w Oddziale Chirurgii Ogólnej.
  Oferujemy godne, indywidualnie ustalane wynagrodzenie oraz stabilne warunki zatrudnienia (forma zatrudnienia-umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna), pracę w przyjaznym środowisku oraz aktywną pomoc w znalezieniu mieszkania. Czas pracy – równoważnik etatu + dyżury  (do uzgodnienia).
  Wymagania i umiejętności :
  Specjalizacja II stopnia w zakresie chirurgii ogólnej, laparoskopia, wykonywanie gastroskopii i kolonoskopii (doświadczenie i posiadanie uprawnień), umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, dobre relacje z pacjentami i rodzinami 

  Wszystkich zainteresowanych prosimy o szybkie zgłoszenia i przesłanie CV oraz listu motywacyjnego. Bliższych informacji na temat ewentualnego zatrudnienia udziela:

  - Marcin Karasiński – z-ca dyr. ds. medycznych, tel. 602394864 i /075/ 782 0104
  - Jerzy Snopczyński – Kierownik Działu Kadr /075/ 782 0107, 889 265 666
  e-mail: kierownik.kadr@pczlwowek.pl
  na temat strukturyoddziału : 
  - dr n. med. Marek Kaźmierczyk – Ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej 75-7820163

  SPRAWA PILNA !!!

  Skrócona informacja o oddziale :
  Oddział 40-łóżkowy, w którym wykonywane są wszystkie zabiegi z zakresu chirurgii ogólnej. Oddział posiada tor wizyjny do przeprowadzania zabiegów laparoskopowych, w tym: laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego, laparoskopowa diagnostyka schorzeń jamy brzusznej, operacje przepuklin powłok brzusznych z użyciem materiałów wszczepialnych. W oddziale prowadzona jest diagnostyka w oparciu o bazę sprzętową z zakresu: gastroskopii i kolonoskopii, ultrasonografii jamy brzusznej i układu moczowego, diagnostyki radiologicznej, diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologicznej. Ponadto w oddziale wykonywane są zabiegi operacyjne w zakresie: chirurgii onkologicznej gruczolów sutkowych, chirurgii naczyń żylnych kończyn dolnych, żylaków odbytu, z zakresu tak zwanej "małej chirurgii" (usunięcie znamion skórnych, guzów tkanki podskórnej, oparzenia, owrzodzenia, itp.)  dodano: 19-03-2012
  ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim,
  59-600 Lwówek Śląski ul. Morcinka 7
  zaprasza
  uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert cenowych na:

  sporządzenie niezbędnej dokumentacji i wykonanie (montaż klap oddymiających i drzwi) dostosowania dwóch klatek schodowych Szpitala w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21 do wymogów ochrony przeciwpożarowej.
  Dostosowanie obejmuje zamknięcie klatek drzwiami w klasie odporności ogniowej oraz wyposażenie w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.
  Bliższe informacje pod nr tel. 75 782 0119 w godz. 7:30 – 15:30 lub pod adresem mailowym bhp@pczlwowek.pl
  1. Pisemne oferty należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją: „Oferta na wykonanie dokumentacji i wykonanie (montaż klap oddymiających) dostosowania dwóch klatek schodowych do wymogów ochrony przeciwpożarowej” w sekretariacie Spółki w terminie do 12 marca 2012 r. do godz. 15:30. Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie będą rozpatrywane.
  2. Oferta winna zawierać:
  - ofertę cenową za całość zadania,
  - dokumenty poświadczające uprawnienia do wykonania w/w zadania,
  - oświadczenie o zapoznaniu się z obecnym stanem faktycznym.
  O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni w terminie 10 dni od daty dokonania wyboru oferty. Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty, odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny.

  dodano: 27-02-2012
  POMIESZCZENIA DO WYNAJĘCIA


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim dysponuje wolnymi pomieszczeniami do wynajęcia w budynku Przychodni w Lwówku Śląskim oraz w budynku Szpitala w Gryfowie Śląskim.

  W Lwówku Śląskim:
  - pomieszczenia zlokalizowane w budynku Przychodni w Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7, na działalność medyczną.

  W Gryfowie Śląskim:
  - wolne pomieszczenia o powierzchni od 36 do 100 m2 zlokalizowane w budynku Szpitala w Gryfowie Śląskim przy ul. Rzecznej 25, na działalność medyczną, handlową, magazynową, inny nieuciążliwy rodzaj działalności.

  Telefony kontaktowe:
  Dział Techniczno-Gospodarczy: 75 782 0157, 075 782 0110
  Sekretariat: 75 782 0104

  Adres korespondencyjny:
  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
  ul. Morcinka 7
  59-600 Lwówek Śląski

  dodano: 07-06-2011
  Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Położnej


  Z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Położnej
  prosimy przyjąć serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za zaangażowanie
  w wykonywaniu trudnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra społeczeństwa.

  Życzymy również wiele zadowolenia i satysfakcji z pełnienia tak zaszczytnej funkcji, niosącej ludziom pomoc, pociechę i nadzieję oraz ludzkiej życzliwości wspierającej Panie w wypełnianiu obowiązków.

  Do podziękowań dołączamy życzenia dalszej wytrwałości, spełnienia wszystkich zamierzeń i wiele satysfakcji z własnych dokonań, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
  Niech zadowolenie z wykonywanej pracy, pogoda ducha i radość życia codziennego będzie udziałem Pań.

  Z wyrazami szacunku i uznania,


  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. Barbara Kolmas
  Zastępca Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Marek Kaźmierczyk
  Naczelna Pielęgniarka Olga Sasin


  dodano: 12-05-2011
  Poradnia Urazowo - Ortopedyczna


  Rozpoczęła działalność Poradnia Urazowo - Ortopedyczna w Gryfowie Śląskim, ul. Rzeczna 25.
  Lekarzem prowadzącym poradnię jest lek. med. Mirosław Leś - specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii.

  Wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub innego lekarza specjalisty.
  Pacjenci będą przyjmowani po uprzednim zarejestrowaniu osobiście lub telefonicznie pod numerem 75 781 3443 wew. 39.

  dodano: 08-04-2011
  Certyfikat Szpital Bez Bólu dla Powiatowego Centrum Zdrowia


  W dniu 17 lutego 2011 roku NZOZ Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim otrzymał bardzo prestiżowe wyróżnienie jakim jest Certyfikat „Szpital Bez Bólu”, nadany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu w Krakowie.

  Komisja składająca się z Grupy Ekspertów dokonała szczegółowej analizy wymaganej dokumentacji medycznej przedstawionej przez Pana Marcina Karasińskiego, Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala i wydała bardzo dobrą ocenę dla prowadzonego projektu.

  Uzyskanie Certyfikatu poprzedzone było długotrwałym procesem realizowanym z dużym zaangażowaniem przez zespół lekarzy i pielęgniarek z oddziałów zabiegowych – chirurgii ogólnej o ginekologii w oparciu o ściśle określone kryteria zawarte w Programie „Szpital Bez Bólu”.

  Nad prawidłowym przebiegiem procesu wdrażania i realizacji czuwała Komisja ds. Programu „Szpital Bez Bólu” powołana w dniu 23 lipca 2010 roku przez Prezesa Spółki. Na uwagę zasługuje również fakt, iż to jeden z pierwszych okolicznych szpitali, który może poszczycić się posiadaniem tak ważnego Certyfikatu.

  Aby uzyskać certyfikat, Szpital musiał spełnić i wdrożyć szereg zasad związanych z opieką nad pacjentami. Należą do nich m.in.: prowadzenie monitoringu natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, co najmniej 4 razy na dobę, informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu. Dodatkowo personel Szpitala - lekarze anestezjolodzy, lekarzy różnych specjalności zabiegowych oraz pielęgniarki będą jeden raz w każdym roku brać udział w szkoleniach z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego.

  Posiadanie Certyfikatu „Szpital Bez Bólu” jest niezwykle ważną informacją dla pacjentów naszego Szpitala o tym, iż uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na poprawę satysfakcji pacjentów z jakości leczenia, a tym samym utwierdza w przekonaniu, że nasz Szpital jest miejscem przyjaznym i bardzo bezpiecznym dla pacjenta.  dodano: 06-04-2011
  Nowa Pracownia RTG w Szpitalu w Lwówku Śląskim


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. rozpoczęła rok 2011 w zmodernizowanej Pracowni RTG wyposażonej w nowoczesną aparaturę rentgenowską. Została wyposażona w nowy aparat RTG firmy SHIMADZU wraz z systemem pośredniej radiografii cyfrowej oraz aparat RTG do zdjęć zębowych firmy KODAK.

  Pracownia RTG jest jednym z kluczowych elementów diagnostycznych dla funkcjonowania NZOZ. Korzystają z niej pacjenci szpitala i leczeni ambulatoryjnie. Pacjenci uzyskali dostęp do wysokiej jakości diagnostyki i otrzymują zdjęcie na płycie CD.

  Dokonana przemiana technologiczna jest niezwykle cenna dla prowadzonej przez Spółkę działalności medycznej nie tylko ze względu na nową jakość świadczonych usług, ale również z uwagi na uzyskany efekt ekologiczny. Zastosowanie systemu pośredniej radiografii cyfrowej pozwoliło wyeliminować konieczność utylizacji odpadów, powstających podczas obróbki chemicznej klasycznych filmów RTG.

  Nowa pracownia RTG to największa z dotychczas przeprowadzonych przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. inwestycji.

  Nowoczesna Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej NZOZ jest zlokalizowana w Szpitalu w Lwówku Śląskim przy ul. Kościelnej 21.  dodano: 06-04-2011
  Praca dla lekarzy


  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Lwówku Ślaskim przy ul. Morcinka 7 zatrudni lekarzy w trakcie specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych lub lekarzy rodzinnych oraz lekarzy bez specjalizacji z doświadczeniem, do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Proszę o CV.

  Bliższych informacji na temat ewentualnego zatrudnienia udziela:
  Jerzy Snopczyński pod numerem telefonu /075/ 782 0107 lub 889 265 666.

  dodano: 05-04-2011
  Poradnia Leczenia Bólu


  Rozpoczęła działalność Poradnia Leczenia Bólu. Lekarzem prowadzącym poradnię jest lek. med. Marcin Karasiński - specjalista anestezjolog i intensywnej terapii.

  Wymagane jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu.
  Pacjenci będą przyjmowani po uprzednim zarejestrowaniu w rejestracji POZ, pod numerami tel.: (75) 7820168, 7820213, 7820214.

  Zapraszamy

  dodano: 31-01-2011
  O G Ł O S Z E N I E


  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ul. Morcinka 7 zatrudni do pracy:

  1. Kierownika Apteki Szpitalnej - mgr farmacji ze specjalizacją i co najmniej z 3 letnim stażem pracy
  2. Technika farmacji
  3. Techników elektroradiologii

  Forma zatrudnienia, warunki pracy i płacy do uzgodnienia. Proszę o przesłanie CV i listu motywacyjnego.
  Bliższych informacji na temat zatrudnienia udziela:
  Jerzy Snopczyński nr tel. /075/ 782 0107 lub 889 265 666 email: kierownik.kadr@pczlwowek.pl

  dodano: 21-10-2010
  PRACA DLA LEKARZA


  Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Lwówku Ślaskim przy ul. Morcinka 7 poszukuje lekarza do pracy w Podstawowej Opiece Zdrowotnej.
  Mile widziany lekarz ze specjalizacją z medycyny rodzinnej lub chorób wewnętrznych lub w trakcie specjalizacji w w/w dziedzinach.
  Zatrudnimy także lekarza bez specjalizacji z doświadczeniem w pracy w POZ .

  Forma zatrudnienia i warunki płacy do uzgodnienia. Proszę o CV.

  Bliższych informacji na temat ewentualnego zatrudnienia udziela Jerzy Snopczyński - numer telefonu /075/ 782 0107 lub 889 265 666 e-mail: kierownik.kadr@pczlwowek.pl

  dodano: 02-07-2010
  OGŁOSZENIE


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim zatrudni lekarza specjalistę położnika - ginekologa do pracy w Oddziale Ginekologicznym Szpitala w Lwówku Śląskim i Poradni Ginekologiczno - Położniczej.

  Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę, kontrakt).

  Telefony kontaktowe:

  - Z-ca Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Marek Kaźmierczyk - 516 144 906
  - Sekretariat - (75) 782 0104
  - Dział Kadr - (75) 782 0108

  Adres korespondencyjny:

  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
  ul. Morcinka 7
  59-600 Lwówek Śląski

  dodano: 14-05-2010
  Praca dla konserwatora elektryka


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim przy ulicy Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski poszukuje pracownika na stanowisko pracy:

  KONSERWATOR ELEKTRYK


  Obowiązki:


  Wykonywanie napraw, remontów i przeglądów wszystkich urządzeń sieci i instalacji elektroenergetycznych eksploatowanych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

  Wymagania:

  - Aktualne zaświadczenie kwalifikacyjne dla osób do eksploatacji urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 20 kV.
  - Doświadczenie zawodowe minimum 5 lat na stanowisku konserwator elektryk.
  - Wykształcenie minimum zawodowe.

  Miejsce pracy:

  Gryfów Śląski


  Wszystkim zainteresowanych prosimy o przesłanie życiorysu pod adres:

  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. z siedzibą w Lwówku Śląskim
  ul. Morcinka 7
  59-600 Lwówek Śląski

  lub o kontakt osobisty w siedzibie spółki w pokoju nr 213 z Panem Mirosławem Sławeckim.

  Więcej informacji pod nr telefonu 75 782 0111 w godzinach 825 –1500.

  dodano: 17-03-2010
  OGŁOSZENIE


  Zarząd Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim ogłasza wynajęcie w pełni wyposażonego gabinetu ginekologicznego o ogólnej powierzchni użytkowej 32,21 m2 z przeznaczeniem na działalność medyczną. Gabinet spełnia wymogi Ministra Zdrowia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakimi powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej. /Dz. U. Nr 213, poz. 1568/

  Lokalizacja gabinetu - parter - budynek Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej - Gryfów Śląski ul. Rzeczna 25

  dodano: 04-02-2010
  Praca dla lekarza specjalisty anestezjologa


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim zatrudni lekarza specjalistę anestezjologa. Forma zatrudnienia do uzgodnienia (umowa o pracę, kontrakt).

  Kontakt:

  Z-ca Dyrektora ds. Medycznych dr n. med. Marek Kaźmierczyk
  tel. 0602 635 191

  dodano: 13-11-2009
  Praca dla lekarzy


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim zatrudni w Szpitalu i Przychodni lekarzy specjalistów w zakresie:

  - chorób wewnętrznych
  - neurologii - do pracy w Oddziale Neurologicznym
  - neurologii - do pracy w Poradni Neurologicznej

  Telefony kontaktowe:

  Dział Kadr: (075) 782 0107, (075) 782 0108
  Sekretariat: (075) 782 0104
  Adres korespondencyjny:

  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
  ul. Morcinka 7
  59-600 Lwówek Śląski

  dodano: 24-08-2009
  Praca dla lekarzy


  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim zatrudni w Szpitalu i Przychodni lekarzy specjalistów w zakresie:

  - reumatologii - do pracy w Oddziale Reumatologicznym i w Poradni Reumatologicznej
  - balneologii i medycyny fizykalnej
  - chorób wewnętrznych

  Telefony kontaktowe:

  Dział Kadr: (075) 782 0107, (075) 782 0108
  Sekretariat: (075) 782 0104

  Adres korespondencyjny:

  Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim
  ul. Morcinka 7
  59-600 Lwówek Śląski

  dodano: 13-08-2009
  Witamy na nowej stronie


  Szanowni Państwo,

  Witamy na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i korzystania z świadczonych przez nas usług medycznych szpitalnych i ambulatoryjnych.

  Mamy nadzieję, że znajdziecie tu Państwo wszystkie niezbędne informacje.

  Zapraszamy!

  dodano: 17-07-2009


Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.