AktualnościBiała Sobota
dodano: 12-09-2017
Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna od 1 października 2017r. w powiecie lwóweckim


Z dniem 1 października 2017r. Nocna Świąteczna Opieka Zdrowotna w powiecie lwóweckim będzie świadczona przez:

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim

Poradnia Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej
ul. Kościelna 21, 59-600 Lwówek Śląski
tel. 75 782 01 53
(budynek Szpitala w Lwówku Śląskim,
wejście od Poradni Chirurgicznej)Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., zgodnie z nowymi przepisami, zakwalifikowało się do poziomu I stopnia podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. sieci szpitali) i będzie odpowiedzialne za świadczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej na terenie powiatu lwóweckiego.

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8.00 do 8.00 dnia następnego.

Zasady korzystania z Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej

W ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej, udzielanej przez Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o., można skorzystać w przypadkach nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej są bezpłatne (dla osób ubezpieczonych) i udzielane bez skierowania.
• w warunkach ambulatoryjnych,
• w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
• telefonicznie.

dodano: 11-09-2017
Odbiór prac związanych z modernizacją sali chorych nr 11


W dniu 28 czerwca 2017 r. w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego  w Lwówku Śląskim odbył się uroczysty odbiór prac związanych z modernizacją sali chorych nr 11. Modernizacja była możliwa dzięki wsparciu Dolnośląskiej Fundacji Ochrony Zdrowia oraz Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o. o. w Niwnicach.
Zakres prac modernizacyjnych obejmował budowę łazienki oraz remont sali chorych.
W uroczystym odbiorze, zorganizowanym przez Ordynatora Oddziału dr n. med. Marka Kaźmierczyka, uczestniczyli:

  • Prezes Zarządu Kopalni Gipsu i Anhydrytu Nowy Ląd Sp. z o. o. w Niwnicach Pan Stanisław Małek oraz Członek Zarządu Pan Mariusz Pietruszka.
  • Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim Pan Celestyn Rekowski wraz z pracownikami.
  • Wykonawca modernizacji, właściciel firmy budowlanej DUDZIS, Pan Ryszard Dudzis.
  dodano: 01-07-2017
  Szpital Bez Bólu


  Szanowni Państwo,
  mam przyjemność poinformować, że w dniu 5 kwietnia 2017 r. Powiatowemu Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w Lwówku Śląskim, w postępowaniu recertyfikacyjnym, został przyznany przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu w Krakowie

  Certyfikat „Szpital Bez Bólu” .

  Uzyskany certyfikat jest potwierdzeniem spełnienia kryteriów wymaganych do podniesienia jakości uśmierzania bólu pooperacyjnego. Wdrożone od 2011 roku w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. procedury, potwierdzone posiadanym Certyfikatem „Szpital Bez Bólu”, dają gwarancję Pacjentom naszego Szpitala, że uśmierzanie bólu pooperacyjnego prowadzone jest na najwyższym poziomie, co przekłada się na poprawę satysfakcji z jakości leczenia.

     dodano: 18-04-2017
  Epidemiologia XXI wieku


  W dniu 23.03.2017 r odbyła się trzecia Konferencja naukowo-szkoleniowa „Epidemiologia XXI wieku”. Organizatorem Koferencji było Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Lwówku Śląskim oraz Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych przy Powiatowym Centrum Zdrowia, przy współudziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze. Patronat nad konferencją objęło Towarzystwo Mikrobiologii Klinicznej.

  Sponsorzy konferencji:

  1. MEDILAB
  2. ONE-MED
  3. MERCATOR
  4. DIVERSEY
  5. TUTTO MED
  6. SCHULKE
  7. ABENA
  8. ELMIKO MEDICAL

  Konferencję zaszczycili swoja obecnością zaproszeni goście:

  1. Senator Rzeczypospolitej Polskiej – Rafał Ślusarz
  2. Starosta Powiatu Lwóweckiego – Marcin Fluder
  3. Burmistrz Gminy i Miasta Lwówek Śląski – Mariola Szczęsna
  4. Kierownik Delegatury NFZ w Jeleniej Górze – Dorota Gniewosz
  5. Przewodnicząca Komisji Zdrowia – Teresa Wachal
  6. Przewodniczaca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze – Elżbieta Słojewska-Poznańska
  7. Przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – Danuta Chludzińska

  W konferencji wzięło udział 141 osób, głównie pielegniarki, z Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. oraz z okolicznych podmiotów leczniczych, a także studentki Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
              Konferencja ma na celu szerzenie wiedzy na temat epidemiologii i higieny szpitalnej m.in. postępowania personelu z pacjentem i w środowisku pracy, sposobów ograniczania zakażeń szpitalnych, sposobów dezynfekcji, zapobiegania oporności drobnoustrojów czy antybiotykoterapii.
              Podczas obecnej konferencji uczestnicy mogli usłyszeć wiele ważnych informacji na temat procedur ograniczających roszczenia wobec szpitali o czym mówiła dr n.med. prof. nadzw. Marzenna Bartoszewicz. Postępowanie z drobnoustrojami wieloopornymi, których jest niestety coraz więcej oraz procedury ograniczające ich występowanie omówiła dr n.med. Justyna Piwowarczyk. Zasady postępowania ze sprzętem do higieny pacjenta i sposoby zapobiegania zakażeniom szpitalnym poprzez prawidłowy sposób postępowania higienicznego przedstawiła mgr Katarzyna Salik, konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego. O zasadach stosowania środków ochrony indywidualnej i odzieży ochronnej w codziennej pracy personelu medycznego w aspekcie zapobiegania zakażeniom szpitalnym mówiła mgr Bożena Siwko.
              W drugiej części konferencji o zakażeniach Clostridium difficille, tzw. biegunce poantybiotykowej, sposobach zapobiegania, leczenia oraz diagnozowania mowiła dr n.med. Beata Mączyńska. Natomiast dr n.med. Beata Kowalska-Krochmal omówiła zasady stosowania antybiotyków w zakażeniach, szczególnie w zakażeniach szczepami wieloopornymi oraz wskazała jakie nieprawidłowości w tym zakresie występują. Dr n.med. Krzysztof Szufnarowski omówił stosowanie antybiotyków na podstawie tylko jednego parametru – CRP, który nie zawsze jest parametrem odzwierciedlającym zakażenie, również na podstawie obserwacji własnych.

  dodano: 27-03-2017
  pokaż wszystkie (71)
Wszelkie prawa zastrzeżone © Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o.