Dzień dobry,

Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o.o., ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski, zaprasza do złożenia ofert na  "Zakup wraz z dostawą i montażem info-kiosku wewnętrznego z funkcją biletomatu kolejkowego -1 szt. " Więcej informacji w załączonym zapytaniu ofertowym.

W załączeniu przekazuje:
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego - specyfikacja urządzenia (wypełnia wykonawca załącznik bądź sporządza osobną ofertę z opisem parametrów/funkcji/ wymaganych przez Zamawiającego
3. Wzór umowy
4. Formularz ofertowy (wypełnia wykonawca)

Ofertę wraz z dokumentami o których mowa w przedmiotowym zapytaniu ofertowym, należy złożyć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o których mowa w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344 t.j.), na adres e-mail Zamawiającego, t.j: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

w terminie do dnia 14.11.2022r. do godz. 11.00

Otwarcia ofert nastąpi w dniu 14.11.2022 r. o godz. 11:30 w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Morcinka 7, 59-600 Lwówek Śląski (Budynek Przychodni – III piętro, Dział Organizacji i Marketingu, pokój nr 307). Oferty złożone po terminie na składanie ofert zostaną odrzucone z postępowania.

1.     Zamawiający oświadcza,  że zamówienie jest realizowane z Grantu na realizację przedsięwzięcia "Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z o. o. z siedzibą w Lwówku Śląskim - dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami". Wydatek finansowany w ramach projektu grantowego Dostępność Plus dla zdrowia, realizowanego w ramach Działania 5.2, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.05.02.00-00-0044/18, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 fundusze europejskie

Poniżej odpowiedzi do pytań z dnia 9.11.2022 do zapytania ofertowego na zakup wraz z dostawą i montażem info-kiosku z funkcją biletomatu kolejkowego :

1. Czy Zamawiający dopuści także rozmiar monitora 24” w info-kiosku.  Zdaniem oferenta jest to optymalny rozmiar oferujący wydruk biletu, informacje, videorozmowę, przeglądanie stron, itd.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

2. Zamawiający wymaga klawiatury wandaloodpornej z trackball’em, znaki Brailla. Mając na uwadze, że Zamawiający wymaga monitora dotykowego to już z zasady nie stosuje się trackball. Osoby niedowidzące korzystają z klawiatury z znakami Brailla, natomiast pozostałe osoby korzystają z monitora dotykowego. Wnosimy o to aby trackball był nieobligatoryjny.

Odpowiedź : Nie dopuszcza się. Klawiatura z trackball’em została umieszczona w specyfikacji urządzenia z myślą o użytkownikach z dysfunkcjami motoryki, np. z zaburzoną kontrolą ruchów palców i dłoni.

3. Zamawiający napisał, że wymaga TV/LDC 46”. Zwracamy uwagę, że opis wymagania wskazuje na telewizor, który co do zasadny nie jest monitorem przemysłowym i wymaga wykupienia przez Zamawiającego abonamentu radiowo telewizyjnego. Rozmiar również jest typowy dla telewizora. Mając to na uwadze wnosimy o modyfikacje wymagania na  Monitor LCD w rozmiarze min. 49”  dla lepszej widoczności dla osób niedowidzących.

Odpowiedź: Dopuszcza się Monitor LCD ale w rozmiarze 46", który w zupełności wystarczy.

4. Zamawiający w punkcie Komputer/Oprogramowanie wymaga:  system operacyjny Windows 10.  Wnosimy o modyfikacje wymagania na  system operacyjny Windows 10 lub Linux lub równoważny.

Odpowiedź: Nie dopuszcza się. Wymagany system operacyjny Windows 10.

5. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma już usługę tłumacza PJM i oczekuje uruchomienia na żądanie przez pacjenta videokonsultacji  z tłumaczem PJM na dostarczanym Info kiosku?

Odpowiedź: Zamawiający posiada usługę  z tłumaczem PJM dostępną przez stronę internetową https://pczlwowek.pl/. Dopuszcza uruchomienie na żądanie przez pacjenta videokonsultacji  z tłumaczem PJM na dostarczanym Info kiosku bądź w inny równoważny sposób.

6. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje dostawy info kiosku wraz z oprogramowaniem systemu kolejkowego regulującego ruch pacjenta do rejestracji.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje dostawy info kiosku wraz z oprogramowaniem systemu kolejkowego regulującego ruch pacjenta do gabinetów lekarskich (3 gabinety)